Jesteś teraz tu

Home Aktyw klubu Silence Key

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Odeszli od nas - Silence Key

Wspomnienie o Adamie Weryńskim SP6AKZ z Nysy 1928 – 2019

 

Kolega Adam Weryński urodził się 19 marca 1928 roku na kresach wschodnich w miejscowości Samborze. Po repatriacji w 1946 przeprowadził się wraz z rodziną do Mielca w którym ukończył Gimnazjum oraz Liceum Przyrodnicze. W czerwcu 1948 roku osiedla się w Otmuchowie. Od 1 stycznia 1949 roku rozpoczyna pracę w Zjednoczeniu Energetycznym Okręgu Górnośląskiego – Podokręg Nysa. W roku 1957 ukończył Zaoczne Technikum Ministerstwa Energetyki w Warszawie, a po jego ukończeniu rozpoczął studia na wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Opolu, którą ukończył w 1964 roku. W miesiącu październiku 1960 roku wstępuje do Polskiego Związku Krótkofalowców za pośrednictwem ZOW PZK Opole i zostaje członkiem Opolskiego Klubu Krótkofalowców SP6KAZ w Opolu przy Technikum Materiałów Wiążących na ul. Struga 16a. Po otrzymaniu znaku nasłuchowego SP6-9002 rozpoczyna działalność nasłuchową przeprowadzając wiele ciekawych na owe czasy nasłuchów głównie na  odbiornikach demobilowych. W dniu 30 października Adam Weryński zdaje egzamin na Świadectwo Uzdolnienia przed Komisją Egzaminacyjną ZOW PZK Opole. 12 grudnia 1960 roku składa wniosek do Ministerstwa Łączności o uzyskanie zezwolenia na posiadanie i użytkowanie urządzeń nadawczych. Swoje pierwsze zezwolenie otrzymuje 30 maja 1961 roku o numerze 738 kategorii czwartej o mocy 15 watów. W dniu 9 września 1962 roku składa kolejny egzamin przed Komisją Egzaminacyjną przy ZOW PZK Opole na uzyskanie zezwolenia trzeciej kategorii. Cały swój wolny czas poświęca na pracę w eterze głównie na UKF-ie w paśmie 2 metrowym. Bardzo często wyjeżdża ze swoim sprzętem , którego był konstruktorem i wykonawcą na górki, głównie na Biskupią Kopę oraz pobliskie w tym rejonie mniejsze wzniesienia. Chyba nie ma górki skąd by Adam SP6AKZ nie pracował. Dziesiątki razy uczestniczył w różnego rodzaju zawodach krajowych oraz międzynarodowych , pracując z pod znaku SP6AKZ/6. Swoją pasją krótkofalarską zaraził również swojego brata Jerzego Weryńskiego SP6BFM z Głogówka (sk).Oprócz pracy na UKF można go było usłyszeć również na pasmach KF głównie na 40m emisją CW. Wykonywał wiele udanych konstrukcji na których pracował. Wykonał też nadajnik kwarcowy na kanał 2 metrowy AM dla naszego klubu SP6PAZ. Był również członkiem Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ w latach 1967 do 1973 działającego wówczas przy Wojewódzkim Domu Kultury w Opolu. Całe swoje zawodowe życie przepracował w energetyce w Nysie. Po przejściu na zasłużoną emeryturę bardzo często swoim samochodem na górki i pracował na UKF i KF. W ostatnich swoich piętnastu latach działalności krótkofalarskiej napotykał na różnego rodzaju przeszkody stawiane mu przez Wspólnotę Mieszkaniową (a głównie zarząd wspólnoty). Dzięki wsparciu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców zwłaszcza Piotra SP2JMR dwie sprawy wygrał w sądach w Nysie i Opolu, jednak wspólnota nie odpuszczała i co rusz wymyślała coś innego. W roku 1995 na wniosek klubu SP6PAZ oraz ZOW PZK Opole Kolega Adam został wyróżniony Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców o numerze 420.
Natomiast z okazji 60 Lecia PZK Opole w dniu 1 września 2017 roku został wyróżniony grawertonem za długoletnią działalność radioamatorską oraz długoletnią przynależność do Polskiego Związku Krótkofalowców. Zmarł w wieku 91 lat w dniu 17 stycznia 2019 roku jako najstarszy krótkofalowiec z naszego województwa o oddziału PZK. Został pochowany na cmentarzu w Głogówku. O śmierci Kolegi Adama SP6AKZ dowiedzieliśmy się dopiero w dniu 16 lutego 2019 od rodziny zmarłego , która telefonicznie powiadomiła nasz związek.
Cześć Jego pamięci .


Opole 17 luty 2019 Krzysztof SP6DVP

Wspomnienie o Andrzeju SP6JU 1936 - 2019

 

Minęło 62 lata w eterze Andrzeja Komuszyńskiego SP6JU z Opola, członka Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ (OT11 PZK Opole)

Andrzej SP6JU s.k. Przedstawiamy sylwetkę jednego z krótkofalowców o najdłuższym stażu krótkofalarskim w naszym województwie - członka  Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ - -Andrzeja KOMUSZYŃSKIEGO SP6JU.  

Andrzej SP6JU swoją działalność radioamatorską rozpoczął w roku 1948. Jako 12 letni chłopak robił już odbiorniki kryształkowe a później budował na lampach (KC, RENS, RV12, P2000, 2K2M). Był pierwszym nadawcą w Opolu nadającym na KF i UKF. Jego pierwszym klubem był klub SP6KAZ i SP6KBR działające przy Lidze Przyjaciół Żołnierza w Opolu.
Jako bardzo młody chłopak zainteresował się łącznością radiową a w szczególności pracą na telegrafii. W bardzo krótkim czasie opanował tajniki nadawania i odbioru alfabetu Morsa. Był jednym z kilku wytrawnych operatorów radiostacji klubowej SP6KBR. Wiele godzin spędzał przy demobilowym odbiorniku, na którym przeprowadzał wiele ciekawych nasłuchów na pasmach amatorskich. Posiada w swoich zbiorach ciekawe na owe czasy karty QSL z różnych zakątków globu.
Przez kilka lat posługiwał się swoim znakiem nasłuchowym SWL SP6-516. Pierwsze zezwolenie otrzymał w 1956 roku. Od tego czasu rozpoczyna się aktywna praca Andrzeja na pasmach amatorskich KF oraz UKF. Po ukończeniu szkoły średniej powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Jako w pełni wykwalifikowany łącznościowiec zostaje dowódcą radiostacji w batalionie łączności w Opolu. Po odbyciu służby wojskowej był jednym z kilku współorganizatorów Odrzańskiego Klubu Krótkofalowców SP6PJQ. Prawie cała praca zawodowa była związana z profesjonalnymi systemami łączności. Posiada duży zasób wiedzy technicznej z dziedziny łączności oraz krótkofalarstwa. Po reorganizacji administracyjnej kraju w roku 1975 przenosi się do nowopowstałego województwa skierniewickiego. Rozpoczyna pracę zawodową w Skierniewicach. Nawiązuje kontakt z tamtejszymi krótkofalowcami wspomagając ich sprzętem demobilowym UKF. Praca w Skierniewicach zmusza Andrzeja do zawieszenia swojej działalności nadawczej pod znakiem SP6JU. W czasie urlopu często odwiedza Opole - zawsze żywo interesuje się sprawami krótkofalarskimi na naszym terenie. Przez kilkanaście lat był członkiem Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej przy ZOW PZK w Opolu . Był też wykładowcą na kursach krótkofalarskich organizowanych przez ZW LOK oraz ZOW PZK w Opolu. W 1986 roku powraca do Opola natychmiast reaktywując swoją działalność w klubie SP6PAZ.
Andrzej SP6JU był głównym inicjatorem poszukiwania lokalu dla potrzeb klubu SP6PAZ. Jego poczynania zostały uwieńczone sukcesem. W dniu 30 grudnia 2005 klub otrzymał upragniony lokal do kontynuowania po blisko sześcioletniej przerwie swojej działalności. Potrafił zmobilizować do pracy społecznej pozostałych członków klubu. Wiele godzin poświęcił wraz z innymi kolegami przy adaptacji nowych pomieszczeń. W wolnych chwilach pojawiał się na pasmach amatorskich, głównie na KF pracując swoją ulubioną emisją telegrafią.
Przekazał wiele materiałów archiwalnych z początków krótkofalarstwa na Opolszczyźnie. Zostaną one wykorzystane na klubowej stronie internetowej www.sp6paz.pl. Jego zaangażowanie w pracach na rzecz klubu SP6PAZ zasługuje na uznanie. W ostatnich latach śp. Andrzej udzielał się także w klubie SP6PSP.
Za swoją aktywność i zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa śp. Andrzej SP6JIU został odznaczony Odznaką Honorową PZK nr 677 w 2007 r.

Pogrzeb śp. Andrzeja odbył się w dniu 25.01.2019 (piątek) na cmentarzu komunalnym na Półwsi, Stara Kaplica o godz. 9.00, nastąpiło wystawienie zwłok i msza a o godz. 10:00 wyprowadziliśmy śp Andrzeja na miejsce wiecznego pochówku .Wśród najbliższej rodziny Andrzeja obecni byli również koleżanki i koledzy krótkofalowcy w województwa opolskiego jak i z samego Opola , Na grobie oprócz wieńców i kwiatów od rodziny i znajomych znalazły się również wieńce od kolegów z klubu SP6PSP oraz od kolegów z klubu SP6PAZ , z którym Andrzej był najdłużej związany.
W ostatniej drodze uczestniczyli Koledzy: Rysiek SP6KR , Janek SP6DMJ , Czesław SP6SNS , Janek SP6GEQ wraz z małżonką , Franek SP6LR , Krzysztof SP6DVP , Jurek SP6JZG , Eugeniusz SP6DIL , Tadeusz SP6GIY , Andrzej SP6CC wraz z małżonką Wandą SP6RCH , Andrzej SP6RTX , Krzysztof SP6TPF , Sławek SP6ZC , Leszek SP6CIK , Edward SP6LUY , Jerzy SP6LHT , Sebastian SP6TOR.


opracował Krzysztof Bieniewski SP6DVP

Antoni Olczyk SP6EJY - SK

 

Wspomnienie o Antonim  Olczyk  SP6EJY   1946 -2017
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 15 maja 2017 roku w wieku 71 lat zmarł nasz Kolega oraz długoletni członek klubu Antoni Olczyk SP6EJY z Opola. Urodził się w dniu 23 lutego 1946 roku we Włoszczowie woj. Kieleckie. Jesienią w 1951 roku wraz z rodzicami przeprowadził się do Opola, w którym mieszkał, uczył się i pracował zawodowo aż do chwili śmierci. W Opolu uczęszczał do szkoły podstawowej, później do szkoły zawodowej o specjalności radiomonter. Uczęszczał do Technikum Energetycznego – gdzie ukończył naukę na wydziale radiowym. Pierwszą pracę zawodową podjął w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym W Opolu. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w roku 1967 przeniósł się do Ligi Obrony Kraju w Opolu, gdzie zajmował stanowisko kierownika radioklubu. W dniu 28 kwietnia 1968 roku zdał egzamin przed Komisją Egzaminacyjną PZK w Opolu i uzyskał świadectwo uzdolnienia. 10 kwietnia 1970 roku składa wniosek o uzyskanie licencji kategorii pierwszej. W dniu 1 października 1970 roku uzyskuje zezwolenie kategorii pierwszej oraz upragniony znak SP6EJY. Wcześniej w roku 1969 rozpoczął pracę w Zarządzie Wojewódzkim Ligi Obrony Kraju na stanowisku kierownika warsztatu Wydziału Łączności ZW LOK w Opolu. Jego praca zawodowa zawsze była związana ściśle z radiokomunikacją i łącznością profesjonalną. Wielokrotnie jako pracownik warsztatów radiowych ZW LOK uczestniczył w krajowych zawodach łowy na lisa oraz zawodach radio-mechaników. Kilka krotnie był odznaczany resortowymi odznaczeniami nadawanymi przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju. Po rozpadzie struktur LOK w Opolu przeniósł się do Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ gdzie był członkiem prawie przez 30 lat. Posiadał wielką wiedzę techniczną i praktyczną z  radiotechniki, z którą zawsze dzielił się z młodszymi kolegami w klubie. Wielokrotnie pomagał w przygotowaniu młodych ludzi do egzaminu na świadectwo uzdolnienia kategorii pierwszej i drugiej. Często go można było usłyszeć na pasmach amatorskich, głównie na 80 i 40 metrach. Po przejściu na zasłużoną emeryturę udzielał się w pracach na rzecz naszego klubu oraz lokalnego środowiska krótkofalarskiego. Był jednym z uczestników akcji w czasie powodzi w 1997 roku. Zawsze mogliśmy na Niego liczyć. Był sumienny, pracowity i bardzo uczynny wobec kolegów. Miał wiele planów na przyszłość. Ciągle eksperymentował z różnymi antenami oraz z balunami do nich. Budował zwłaszcza proste anteny drutowe, na których niejednokrotnie mieliśmy okazję pracować z polowego (terenowego)  QTH. Cieszył się zawsze z naszych sukcesów sportowych oraz organizacyjnych. Za swoją działalność w klubie oraz na rzecz PZK Opole w roku 1999  na wniosek Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ został odznaczony Honorową Odznaką Polskiego Związku Krótkofalowców Nr  522. Odszedł kolejny wspaniały Kolega z naszego grona, na którego zawsze mogliśmy liczyć.

Cześć Jego pamięci.

Koledzy z klubu SP6PAZ                         

Jerzy Ledwig SP6UK - SK

 

Wspomnienie o Jurku SP6UK


Krótkofalowcy Opolszczyzny ponieśli ogromną stratę. W wieku 53 lat, dnia 10 czerwca 1982 r. zmarł nagle Kolega Jerzy Ledwig SP6UK, długoletni sekretarz oraz kierownik Biura ZOW PZK w Opolu. Ta wybitna postać wśród krótkofalowców Opolszczyzny odegrała w ciągu prawie 25 lat pracy społecznej wielką rolę w rozwoju i popularyzacji  sportu krótkofalarskiego. Kolega Jerzy SP6UK był założycielem Polskiego Związku Krótkofalowców na Opolszczyźnie. Jesienią 1957 r. na pierwszym inauguracyjnym Zjeździe powołano do życia Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PZK w Opolu. Od pierwszych dni powstania Oddziału SP6UK był zaangażowany w pracy Zarządu. Równolegle z pracą społeczną bardzo dobrze wywiązywał się ze swoich obowiązków w macierzystym zakładzie pracy, gdzie przepracował ponad dwadzieścia lat, a od prawie dwóch lat piastował odpowiedzialne stanowisko dyrektora. Był cenionym fachowcem, lubianym przez swoją załogę. Mimo pracy zawodowej oraz dużych obowiązków rodzinnych zawsze był obecny w każdy wtorek i piątek w siedzibie ZOW PZK. Umiał rozwiązywać niekiedy nawet bardzo trudne problemy. W naszym Związku Jego decyzje były zawsze aprobowane przez ogół. Od wielu lat był również wykładowcą na wielu kursach krótkofalarskich, organizowanych na terenie Opola. To z pod Jego ręki wyszło wielu utalentowanych młodych adeptów sportu krótkofalarskiego. Posiadał duży talent pedagogiczny i organizacyjny. Był współzałożycielem powstałego przed szesnastu laty Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ, jego członkiem oraz kierownikiem radiostacji. To między innymi z Jego inicjatywy i zaangażowania ZOW PZK oraz klub SP6PAZ otrzymały piękne i nowoczesne pomieszczenia przy ul. Koszyka w Opolu. Kolega Jerzy był aktywnym krótkofalowcem w eterze. Posiadał wiele dyplomów krajowych i zagranicznych, był członkiem SPDXM oraz DIGU. Niedawno uzyskał 106 potwierdzony kraj. Miał zamiar zgłosić swój akces do SPDXC Klubu – niestety nie zdążył. SP6UK – zawsze pogodny i pełen werwy, cieszył się z osiągnięć krótkofalowców Opolszczyzny.

 

Te osiągnięcia naszych kolegów z województwa były też cząstką Jego osiągnięć. Przez pewien czas był zastępcą KF-managera SP. Opracowywał z wielką skrupulatnością między innymi wyniki IC oraz współzawodnictwo sportowe. Wiele razy był wybierany z naszego grona delegatem na Krajowy Zjazd PZK. Aktywnie uczestniczył jako członek ZG PZK w jego pracach. Kilka dni przed śmiercią brał udział w posiedzeniu ZG PZK oraz ZOW PZK. Miał wiele planów na przyszłość, między innymi w związku z przypadającym  jesienią br. piękny jubileusz 25-lecia powstania Oddziału w Opolu. Był wzorem dobrego człowieka, krótkofalowca, ojca rodziny, lubianym przez otoczenie. Za swoje zasługi w rozwoju krótkofalarstwa został odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi, srebrnym i brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, złotą i srebrną Odznaką Zasłużonego Pracownika Łączności oraz Odznaką Honorową PZK. Odszedł od nas człowiek, którego będzie nam bardzo brak, lecz pamięć o Jurku SP6UK zostanie w nas na zawsze. Cześć Jego pamięci.          
SP6DVP    SP6CIK
przedruk z Biuletynu PZK NR 7-8 / 1982

Karol Ferstera SP6CRB - SK

 

KAROL  FERSTERA  SP6CRB   1936 - 2015   S.K.
Z przykrością informujemy, że w dniu  10  lutego w wieku 79 lat zmarł nasz Kolega  Ś.P. Karol FERSTERA SP6CRB ze Strzelec Opolskich. Karol urodził się 28  stycznia 1936 roku w Zawadzkiem. Od wczesnych lat 60-tych zaczął interesować się łącznością oraz krótkofalarstwem. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę zawodową w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Opolu – Delegatura w Strzelcach Opolskich. Przez cały okres swojej pracy był związany z w/w urzędem, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.   Na początku roku 1967 wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu. Otrzymał znak nasłuchowy SP6-7005. 5 marca 1967 przystąpił do egzaminu na uzyskanie zezwolenia licencji pierwszej kategorii. W dniu 2 grudnia 1967 otrzymał swoją pierwszą licencję i znak SP6CRB. Był członkiem  klubu PZK nr 9. Jesienią 1967 wstąpił do Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ przy WDK w Opolu. Po uzyskaniu licencji rozpoczął pracę  w eterze na RBM-1 oraz antenie long-wire. Był bardzo aktywny w paśmie 80-cio i 40-metrowym. Brał czynny udział w klubowych imprezach propagujących krótkofalarstwo na terenie miasta Opola oraz Strzelec Opolskich. Udzielał się również w okresie 1967 – 1980 w klubie LOK SP6KEN ze Strzelec Opolskich. Bardzo często wraz kolegami: Alfredem SP6MO, Ewaldem SP6AEW, Krystianem SP6BQA (DL3EBJ), Józefem SP6CRL, Jurkiem SP6CRK – brał udział w zawodach na UKF – Polny Dzień oraz VHF Contest. Najczęściej z okolic Góry Świętej Anny oraz z wieży w lasach koło Wierchlesia. Za zasługi dla klubu SP6PAZ oraz PZK, w 1992 roku został odznaczony Odznaką Honorową PZK Nr 317.
Jego pogrzeb odbył się 14 lutego 2015 roku. Został pochowany na cmentarzu w Zawadzkiem obok swoich rodziców.
Cześć Jego pamięci


Piastowski Klub Krótkofalowców  SP6PAZ

Więcej artykułów…