Jesteś teraz tu

Home Aktyw klubu Silence Key

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Odeszli od nas - Silence Key

BOGUSŁAW (BOB) FAJFUR SP8TQ ex: SP6TQ , 3Z6TQ S. K

 

Ze smutkiem informujemy , że w dniu 26 stycznia 2014 roku w Opolu zmarł nasz Kolega Bogusław FAJFUR  SP8TQ ( ex SP6TQ , 3Z6TQ ) . Dla młodszych Kolegów przypomnę , że Kolega Bogdan był jednym z założycieli pierwszego klubu krótkofalowców na Opolszczyźnie SP6KAZ działającego przy Technikum Materiałów Wiążących w Opolu. W tym też klubie wraz z innymi entuzjastami krótkofalarstwa przygotowywał podwaliny do stworzenia w 1957 roku Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu. Od 1967 roku przeniósł się do nowo powstałego klubu SP6PAZ  (Piastowski Klub Krótkofalowców) w , którym pełnił wiele funkcji od prezesa do kierownika radiostacji SP6PAZ . Posiadał wielką wiedzę techniczną oraz wielkie umiejętności operatorskie .Jego ulubioną emisją była zawsze telegrafia na której przeprowadził wiele tysięcy łączności. Bardzo często uczestniczył w zawodach krajowych oraz międzynarodowych zdobywając wysokie lokaty .Przez wiele lat był  też członkiem wojewódzkiej komisji egzaminacyjnej przy ZOW PZK w Opolu. Prowadził też kursy krótkofalarskie w klubie SP6PAZ . Z pod jego opieki wyszło w tym okresie wielu młodych i zdolnych krótkofalowców . Był wzorem krótkofalowca dla wielu członków klubu SP6PAZ i nie tylko . Za swoją działalność w latach 70-tych na wniosek ZOW PZK w Opolu został odznaczony Honorową Odznaką PZK o numerze 96 . Od 1 stycznia 1966 roku został członkiem SPDXC z numerem 74. Po reorganizacji administracyjnej w kraju służbowo przenosi się do Przemyśla. Tam też kontynuował  swoją działalność krótkofalarską .
Cześć Jego pamięci

 


Krzysztof  SP6DVP – 3Z6V

Stanisław Borowik SP6LK - SK

 

Z wielkim smutkiem informujemy, że nasz wieloletni QSL Manager OT11 Kolega Stanisław Borowik SP6LK zmarł w dniu 12 maja 2013.
ŚP. Stanisław BOROWIK SP6LK  z łącznością  zetknął się we wczesnych  latach pięćdziesiątych  w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej. Pierwsze kroki stawiał jako niezrzeszony nasłuchowiec w latach 1954 do 1956. 11 grudnia 1956 roku otrzymał swój znak nasłuchowy  SP6-510. Po pomyślnym  zdaniu egzaminu w lipcu 1957 roku otrzymał licencję ze znakiem nadawczym SP6LK. Pierwszą łączność przeprowadził w dniu 11 sierpnia 1957 roku w paśmie 80 metrowym telegrafią ze stacją amatorską  OK1LD. Swoje pierwsze łączności przeprowadzał na sprzęcie demobilowym pozyskanym z wojska. Pierwszym nadajnikiem było urządzenie z lampą GU-7 w stopniu końcowym, odbiornikiem USP-9 i anteną LW 41 m. Po przekształceniu się LPŻ w Ligę Obrony Kraju i powołaniu Zarządu Wojewódzkiego LOK został aktywnym członkiem  w/w organizacji w sekcji łączności. Od pierwszych chwil włączył się w wir społecznej pracy na rzecz LOK oraz  PZK. Przez wiele lat prowadził na kursach krótkofalarskich szkolenie z zakresu nauki telegrafii oraz praktycznej obsługi radiostacji amatorskiej i był związany z klubami SP6KBR i SP6KGN. Od roku 1990 był członkiem Piastowskiego Klubu krótkofalowców SP6PAZ, a w ostatnich latach był członkiem klubu SP6PSP. Bardzo często uczestniczył w krajowych zawodach radiostacji klubowych  jako operator stacji SP6KBR, SP6KGN oraz SP6PAZ. Głównie pracował na telegrafii zawsze używając klucza sztorcowego. Przeprowadził prawie 200 tysięcy łączności z  320 podmiotami DXCC, w tym kilka  unikatów z lat 60-tych i 70-tych. Na swoim koncie ma też 253 dyplomy ze wszystkich kontynentów. Przez wiele lat piastował funkcję  QSL managera  ZOT PZK  w Opolu oraz był członkiem Zarządu Oddziału. Za swoją działalność został wielokrotnie wyróżniony  odznakami LPŻ i  LOK. Również został odznaczony Honorową Odznaką PZK, a w 2004 roku Złotą Odznaką PZK. Stanisław był jednym z najaktywniejszych  nadawców w województwie  opolskim, a jednocześnie służył nam wszystkim opiekując się naszymi kartami QSL. Z pewnością będzie nam Go bardzo brakowało.
Msza żałobna i pogrzeb odbył się na cmentarzu w Opolu – Półwsi w dniu 17 maja 2013 roku (w piątek) o godz. 12:00.

Opole 17 maja 2013,  Cześć Jego pamięci

Opracowali: Leszek - SP6CIK , Krzysztof - SP6DVP z klubu SP6PAZ


Ignacy Mucha SP6FIK - SK

 

IGNACY MUCHA SP6FIK S.K.
W dniu 21 maja 2011 roku w godzinach porannych w wieku 64 lat zmarł nasz Kolega Ś.P Ignacy Mucha – długoletni członek klubu SP6PAZ oraz OT PZK w Opolu. Kolega Ignacy Mucha urodził się we Wrońsku 4 sierpnia 1947 roku. W roku 1954 rozpoczął naukę w szkole podstawowej , którą ukończył w 1961. Po ukończeniu podstawówki przyjechał do Opola , gdzie rozpoczął naukę w szkole Rzemiosł Budowlanych , którą ukończył w czerwcu 1965 roku. Już jako młody chłopak w czasie nauki w Opolu zaczął się interesować  krótkofalarstwem. W związku z tym , że mieszkał w Bursie Szkolnej przy ul. Torowej miał bliski kontakt z klubem LOK SP6KBR , który mieścił się na ulicy Św. Jacka w Opolu. Tam jako młody adept pogłębiał swoją wiedzę techniczną oraz praktyczną . Poznał w tym czasie wielu starszych Kolegów, którzy z wielką pasją działali w klubie SP6KBR . W 1966 roku wstąpił w szeregi Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu – otrzymał znak nasłuchowy SP6-6132 i rozpoczął intensywną pracę jako nasłuchowiec. Używał do tego celu głównie sprzętu demobilowego jak: odbiornik 10RT oraz RBM -1 . Konstruował też swoje pierwsze konwertery do nasłuchu na pasmach amatorskich. Jesienią 1967 roku zapisał się do Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ – działającego w tym czasie przy Wojewódzkim Domu Kultury w Opolu na ul. Strzelców Bytomskich 8. Jako uczeń Technikum Budowlanego oraz mieszkaniec Bursy Szkolnej założył tam koło radiotechniczne , gdzie starał się swoim młodszym Kolegom z klas zawodowych i technicznych propagować krótkofalarstwo. Po ukończeniu Technikum Budowlanego od 1 sierpnia 1968 rozpoczął pracę zawodową w Warsztatach Szkolnych jako starszy planista . Następnie odbył dwuletnią zasadniczą służbę wojskową w jednostce inżynieryjnej . Tam też poznał swoich Kolegów , krótkofalowców oraz oficerów jednostki , którzy również byli krótkofalowcami. Po wojsku dalej kontynuował pracę w Warsztatach Szkolnych , które zmieniły nazwę na Zakład Remontowo Budowlany przy Kuratorium Oświaty w Opolu. Tam przez wiele lat pracował jako nauczyciel zawodu. Posiadał bardzo dużą wiedzę techniczną i praktyczną z radiotechniki. W jego podręcznej bibliotece zawsze znajdowały się najnowsze książki z dziedziny radiotechniki oraz pozycje związane z krótkofalarstwem poradniki , biuletyny , oraz inne czasopisma związane z techniką , radiokomunikacją. W roku 1971 przystąpił do egzaminu na świadectwo uzdolnienienia pierwszej kategorii. W dniu 8 maja 1972 roku przeprowadził swoje pierwsze QSO w paśmie 80-cio metrowym o godzinie 15.30 ze stacją SP1FBY na telegrafii. Rzadko pokazywał się w eterze , większość swojego czasu poświęcał na konstruowaniu swoich układów i konstrukcji. Był kilka razy wybieranym w skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Opolu. Przez dwie kadencje pełnił odpowiedzialną funkcję magazyniera sprzętowego . Był też skarbnikiem Oddziału PZK w Opolu. Kilkanaście razy wybierany był również w skład Zarządu klubu SP6PAZ. Bardzo dużo wolnego czasu poświęcił na pracę społeczną w klubie SP6PAZ. Przy różnego rodzajach imprezach organizowanych przez klub pomagał , doradzał i współorganizował pokazy plenerowe. Prawie wszystkie wyprawy klubowe oraz zawody , w których klub brał udział były przez niego obsługiwane. Posiadał duże umiejętności logistyczne i organizacyjne. Często organizował transport ze swojego zakładu pracy, Był wyrozumiałym i uczynnym Kolegą. Zawsze starał się pomagać klubowi oraz jego członkom w różnych sprawach krótkofalarskich i nie tylko. Od roku 2001 zaczął chorować na serce. Przeszedł zawał  i od tego czasu z każdą chwilą jego stan się pogarszał. Miał jeszcze wiele planów na dalszą część swojego życia. Marzył , że po przejściu na zasłużoną emeryturę powróci w swoje rodzinne strony, na wieś  i tam zbuduje   stację contestową z odpowiednimi antenami nadawczymi i odbiorczymi. Chciał , aby klub nasz SP6PAZ miał wreszcie z prawdziwego zdarzenia odpowiednie miejsce do pracy w zawodach światowych. W związku z tym , że był nauczycielem zawodu przeszedł na wcześniejszą emeryturę . Przez całe swoje uczniowskie i dorosłe życie był związany z Opolem oraz z Bursą Szkolną przy ul. Torowej. Jeszcze dwa dni wcześniej przed swoją śmiercią - uczestniczył z Kolegami z Opola w corocznym spotkaniu krótkofalowców w Kościerzycach koło Brzegu. Od 1 maja 2011 był już na swojej upragnionej emeryturze – niestety nie doczekał pierwszej wypłaty , którą miał otrzymać z końcem maja 2011. Za swoje zasługi dla PZK Opole oraz klubu SP6PAZ został odznaczony w roku 1992 Honorową Odznaką PZK nr. 321. Jego zwłoki znaleziono rano , tego makabrycznego odkrycia dokonał  jego bardzo dobry Kolega - Eugeniusz Klonowski SP6DIL w jego pokoju  – niestety już nie żył. Pogrzeb i msza święta za Jego duszę odbył się w dniu 27 maja 2011 w piątek o godzinie 15.00 w miejscowym Kościele Parafialnym w miejscowości Brzyków  powiat Łask  . Spoczął obok swoich rodziców. W pogrzebie obok rodziny uczestniczyli również Koledzy : prezes PZK OT11 Leszek Przybylak SP6CIK , Krzysztof Bieniewski SP6DVP , Jan Siedlaczek SP6DMJ , Irena Siedlaczek SP6OUY , Klonowski Eugeniusz SP6DIL , Edward Plisiuk SP6LUY z Nysy , Ryszard Drytkiewicz  SP6OUQ z Nysy ,

Galeria zdjęć Ignaca SP6FIK
Opole dnia 28 maja 2011
Cześć Jego pamięci


Opracował Krzysztof SP6DVP

Krzysztof Podkówka SP6FJG - SK

2011

W dniu 5 stycznia 2011 roku środowisko Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ pogrążyło się w żałobie. W dniu tym po ciężkiej chorobie zmarł nasz nieodżałowany Kolega Ś.P. Krzysztof PODKÓWKA SP6FJG . Swoje pierwsze kroki stawiał w klubie SP6PAZ. Do krótkofalarstwa namówił go jego serdeczny kolega Józef SP6HEK – obecnie DF2KK. Obaj mieszkali w Opolu – Nowa Wieś Królewska i chodzili do jednej klasy szkoły podstawowej. W lokalnej prasie ukazała się informacja o naborze na kurs krótkofalarski organizowanym przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu był to koniec 1969 roku. Jego pierwszym nauczycielem telegrafii był były członek naszego klubu Jerzy Płoszaj ex: SP6EEK. Oprócz radiotechniki Krzysztofa pasjonowała praca na telegrafii. Bardzo szybko opanował tajniki pracy tą emisją, stając się utalentowanym krótkofalowcem młodego pokolenia. Z dniem 1 listopada 1970 roku zostaje przyjęty w szeregi Polskiego Związku Krótkofalowców i otrzymał swój znak nasłuchowy SP6-6246. Po zdaniu egzaminu na pierwszą kategorię Krzysztof bardzo często wraz ze swoim Kolegą Józefem SP6HEK wyjeżdża na zgrupowania i zawody telegrafistów. Jako junior często reprezentował barwy LOK Opole w różnego rodzaju zawodach telegrafistów oraz wieloboju łączności, (był wypożyczany z ZOW PZK Opole do reprezentowania LOK Opole) Pierwsze zezwolenie kategorii pierwszej i znak SP6FJG otrzymał 16 czerwca 1972 roku. Jeszcze jako nasłuchowiec czynnie pracował na pasmach amatorskich z pod znaku SP6PAZ, głównie na telegrafii. Jego pasją była praca w zawodach krajowych oraz międzynarodowych. Razem ze wspomnianym Józefem SP6HEK stanowili tandem telegrafistów klubu, przyczyniając się w głównej mierze do osiągnięć sportowych klubu SP6PAZ i zdobycia wiele trofeów. Mimo uczęszczania do liceum a później na Wyższą Szkołę Inżynierską w Opolu zawsze znajdował czas na pracę w zawodach oraz społeczne udzielanie się w klubie i na rzecz ZOW PZK w Opolu . Jego pasją była również praca konstruktorska – budował elektroniczne klucze telegraficzne, urządzenia nadawcze, wzmacniacze mocy oraz anteny. Interesował się elektroniką, odbiorem dalekich stacji telewizyjnych oraz odbiorem telewizyjnych stacji satelitarnych. Był pierwszym na naszym terenie wykonawcą kierunkowej anteny qubical quad na 14/21 Mhz, oraz samodzielnie wykonał antenę do odbioru TV satelitarnej. Oprócz pracy w klubie był aktywny pod swoim znakiem SP6FJG w eterze, oraz pod znakiem okolicznościowym SR6FJG w 1980 roku, przyznanym mu za aktywną pracę na rzecz klubu oraz PZK. Piastował kilka funkcji w zarządzie klubu – był skarbnikiem, v-ce prezesem do spraw technicznych oraz sportowych. Koleżeński, uczynny zawsze uśmiechnięty – pomimo młodego wieku posiadał bardzo dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną z techniki i radiokomunikacji. Po ukończeniu studiów na WSI Wydział Elektryczny Opolu był nadal aktywnym członkiem klubu . Rozpoczął pracę zawodową i poświęcił się rodzinie. Praktycznie jego aktywność w klubie trwała od 1969 do 1993 .

Mimo ciężkich doświadczeń losu, śmierci (w krótkim czasie) matki, ojca i starszej siostry, planował powrócić do swojego ukochanego hobby. Niestety i Jego przedwczesna śmierć pokrzyżowała mu ambitne plany. Został pochowany w dniu 11 stycznia 2011 roku na Cmentarzu Komunalnym na Półwsi w Opolu. Pozostawił pogrążoną w wielkim smutku żonę Ewę, synów Piotra i Andrzeja oraz siostrę Joannę.

W ostatniej drodze na miejsce pochówku towarzyszyli mu oprócz rodziny, krewnych i znajomych – również osiemnastoosobowa grupa jego kolegów krótkofalowców z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ z Opola. Rodzinie Ś.P. Krzysztofa składamy szczere wyrazy współczucia .

 

Koledzy z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ z Opola.

Retrospekcja w obiektywie - Krzysztof jakiego go pamiętamy

Henryk Żółtański SP6ALA - SK

WSPOMNIENIE O KOLEDZE HENRYKU  ŻÓŁTANSKIM  ex: SP6ALA  1937-2012

 

Urodził się 29 września 1937 roku we Lwowie . W 1943 rozpoczął naukę w szkole powszechnej . Do Opola wraz z rodzicami przyjechał w 1946 gdzie kontynuował  naukę . W 1951 roku ukończył Szkołę Ogólnokształcącą nr 3 . W tym też roku wstąpił na wydział elektryczny Technikum Przemysłu Cementowego w Opolu. Technikum kończy w roku 1955 uzyskując dyplom technika – elektryka. W miesiącu grudniu 1955 rozpoczął pracę w Obwodowym Urzędzie Miar w Opolu . Zasadniczą służbę wojskową odbył w latach 1958-1959. Kolega Henryk Żółtański był jednym z pierwszych członków Opolskiego Radio Klubu Ligi Przyjaciół Żołnierza – do organizacji wstąpił w roku 1952 i otrzymał znak nasłuchowy  SP6 – 523 przeprowadzając pod tym znakiem wiele tysięcy nasłuchów na pasmach amatorskich – głównie na telegrafii. Posiadał duży zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z radiotechniki . Wiele razy prowadził kursy krótkofalarskie w LPŻ w Opolu oraz województwie. 30 października 1960 roku zdaje egzamin na świadectwo uzdolnienia . 30 maja 1961 uzyskuje zezwolenie nr. 739 wydane przez Ministerstwo Łączności na posiadanie i użytkowanie amatorskiej radiostacji indywidualnej i rozpoczyna pracę pod własnym znakiem  SP6ALA . Jego ulubioną emisją była telegrafia .

W latach 1961 – 1966 czynnie pracuje na pasmach amatorskich przeprowadzając wiele dalekich i ciekawych łączności . Oprócz krótkofalarstwa był pasjonatem fotografii – często swój wolny czas poświęcał temu drugiemu hobby . W latach 60-tych przez jedną kadencję był prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu.

 

We wczesnych latach 70-tych rozpoczął pracę w Okręgowym Inspektoracie Państwowej Inspekcji Radiowej w Opolu . Podczas pracy w/w instytucji ukończył  zaoczne studia na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. Pomimo nawału pracy w IO PIR ( PAR itp. ) zawsze interesował się krótkofalarstwem oraz problemami związanymi z tym hobby . Często był uczestnikiem wielu Zjazdów Krótkofalarskich w  Opolu. Za wybitne zasługi na opolskiego środowiska krótkofalarskiego został uhonorowany ( na wniosek klubu SP6PAZ i  Oddziału PZK w Opolu ) Odznaką Honorową PZK nr 237 . Swoją pracę zawodową zakończył na stanowisku dyrektora Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w Opolu  przechodząc  na zasłużoną emeryturę .

 

Został pochowany w dniu 5 maja 2012 roku na Cmentarzu Komunalnym Opole-Półwieś.

W ostatniej drodze na miejsce pochówku towarzyszyli mu oprócz rodziny , krewnych i znajomych spora grupa opolskich krótkofalowców wraz z władzami Oddziału Terenowego PZK w Opolu oraz Kolegami z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ z Opola. Rodzinie Ś.P Henryka składamy szczere wyrazy współczucia.

Cześć jego pamięci .

 

Opole  6 maja 2012

Krzysztof  Bieniewski   SP6DVP – 3Z6V

Więcej artykułów…