Wywiad Krzysztofa SP6DVP dla PTV Opole - wrzesień 1993

Wywiad Krzysztofa SP6DVP. Wrzesień 1993.