Spotkanie opłatkowe 2013

Artykuł poświęcony spotkaniu opłatkowemu.