Field Day 2014 - Turawa

Czytaj -> Artykuł z imprezy z pełną informacją.