Zjazd Klubu SP6PAZ 2010

Artykuł ze zjazdu dostępny tutaj