Artykuł w NTO

2007

Ukazał się Artykuł o Krótkofalowcach,w wywiadzie brali udział koledzy w osobach:

SP6DVP,SP6JU,SQ6MNN,SP6CIK

więcej na

http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071113/REPORTAZ/71112018