Zestawienie osiągnięć klubu od zarania po dzień dzisiejszy

Kolega Krzysztof SP6DVP (SO6V) przygotował szerokie zestawienia osiągnięć klubu SP6PAZ z dotychczasowej działalności sportowej.

Poniższe zestawienia usystematyzowano wg właściwych kryteriów. Pobierz pliki:

CQWPX_KLUB_DO_2013.xls

KLUB_ALL_ZNAKI_CQWW_1973_1996.xls

REKORDY_SP_CQWW_SSB_MM_DO_2012.xls

REKORDY_SP_WPX_SSB_MM_1975_2013.xls

REKORDY_SP_WPX_SSB_MM_Z_OPERATORAMI.xls

SN6O_WW_WPX_1990_2008.xls

SP6PAZ_ALL_Znaki_okolicznosciowe_do_2013.xls

CQWPX_SSB_MO_1975_2014_OT11.xls

CQWW_SSB_MM_OT11_1958_2013.xls

CQWW_SSB_MO_ONE_OT11_1958_2013.xls