20 lat po wielkiej wodzie

W dwudziestą rocznicę wielkiej powodzi 1997 i udziału opolskich krótkofalowców w akcji niesienia pomocy poszkodowanym, media wspomniały o naszym poświęceniu:

http://radio.opole.pl/439,19,krotkofalowcy-na-ratunek-powodzianom

http://www.nto.pl/nto-tv/a/powodz-tysiaclecia-zobacz-film-dokumentalny,12312039/

http://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,22100419,co-zrobimy-jesli-wysiadzie-cala-komunikacja-zostana-oni.html

 

Przygotował: Krzysztof SP6DVP