Jesteś teraz tu

Home Aktyw klubu Silent Key Jerzy Ledwig SP6UK - SK

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Jerzy Ledwig SP6UK - SK

 

Wspomnienie o Jurku SP6UK


Krótkofalowcy Opolszczyzny ponieśli ogromną stratę. W wieku 53 lat, dnia 10 czerwca 1982 r. zmarł nagle Kolega Jerzy Ledwig SP6UK, długoletni sekretarz oraz kierownik Biura ZOW PZK w Opolu. Ta wybitna postać wśród krótkofalowców Opolszczyzny odegrała w ciągu prawie 25 lat pracy społecznej wielką rolę w rozwoju i popularyzacji  sportu krótkofalarskiego. Kolega Jerzy SP6UK był założycielem Polskiego Związku Krótkofalowców na Opolszczyźnie. Jesienią 1957 r. na pierwszym inauguracyjnym Zjeździe powołano do życia Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PZK w Opolu. Od pierwszych dni powstania Oddziału SP6UK był zaangażowany w pracy Zarządu. Równolegle z pracą społeczną bardzo dobrze wywiązywał się ze swoich obowiązków w macierzystym zakładzie pracy, gdzie przepracował ponad dwadzieścia lat, a od prawie dwóch lat piastował odpowiedzialne stanowisko dyrektora. Był cenionym fachowcem, lubianym przez swoją załogę. Mimo pracy zawodowej oraz dużych obowiązków rodzinnych zawsze był obecny w każdy wtorek i piątek w siedzibie ZOW PZK. Umiał rozwiązywać niekiedy nawet bardzo trudne problemy. W naszym Związku Jego decyzje były zawsze aprobowane przez ogół. Od wielu lat był również wykładowcą na wielu kursach krótkofalarskich, organizowanych na terenie Opola. To z pod Jego ręki wyszło wielu utalentowanych młodych adeptów sportu krótkofalarskiego. Posiadał duży talent pedagogiczny i organizacyjny. Był współzałożycielem powstałego przed szesnastu laty Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ, jego członkiem oraz kierownikiem radiostacji. To między innymi z Jego inicjatywy i zaangażowania ZOW PZK oraz klub SP6PAZ otrzymały piękne i nowoczesne pomieszczenia przy ul. Koszyka w Opolu. Kolega Jerzy był aktywnym krótkofalowcem w eterze. Posiadał wiele dyplomów krajowych i zagranicznych, był członkiem SPDXM oraz DIGU. Niedawno uzyskał 106 potwierdzony kraj. Miał zamiar zgłosić swój akces do SPDXC Klubu – niestety nie zdążył. SP6UK – zawsze pogodny i pełen werwy, cieszył się z osiągnięć krótkofalowców Opolszczyzny.

 

Te osiągnięcia naszych kolegów z województwa były też cząstką Jego osiągnięć. Przez pewien czas był zastępcą KF-managera SP. Opracowywał z wielką skrupulatnością między innymi wyniki IC oraz współzawodnictwo sportowe. Wiele razy był wybierany z naszego grona delegatem na Krajowy Zjazd PZK. Aktywnie uczestniczył jako członek ZG PZK w jego pracach. Kilka dni przed śmiercią brał udział w posiedzeniu ZG PZK oraz ZOW PZK. Miał wiele planów na przyszłość, między innymi w związku z przypadającym  jesienią br. piękny jubileusz 25-lecia powstania Oddziału w Opolu. Był wzorem dobrego człowieka, krótkofalowca, ojca rodziny, lubianym przez otoczenie. Za swoje zasługi w rozwoju krótkofalarstwa został odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi, srebrnym i brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, złotą i srebrną Odznaką Zasłużonego Pracownika Łączności oraz Odznaką Honorową PZK. Odszedł od nas człowiek, którego będzie nam bardzo brak, lecz pamięć o Jurku SP6UK zostanie w nas na zawsze. Cześć Jego pamięci.          
SP6DVP    SP6CIK
przedruk z Biuletynu PZK NR 7-8 / 1982