Jesteś teraz tu

Home Informacje

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Informacje

Honor Roll dla Krzysztofa SP6DVP

 

Krzysztof SP6DVP wyróżnionym krótkofalowcem, właśnie został uhonorowany dyplomem ARRL DXCC Honor Roll.

 

Wyjątki z jego życiorysu:
"Już w czasie nauki w szkole podstawowej mocno interesował się odbiornikami radiowymi. W rodzinnym domu miał do dyspozycji kolejno radioodbiorniki: „Orion”, „Pionier” i „Stolica”. Ojciec przekazał mu kilkanaście starych egzemplarzy miesięcznika „Radioamator” oraz encyklopedię techniczną, w której znalazł informację na temat krótkofalarstwa oraz mapę z podziałem na okręgi wywoławcze. Z powyższej literatury dowiedział się na jakiej częstotliwości można słuchać krótkofalowców. W swoim odbiorniku miał do dyspozycji pasma 20 i 40 m. Prowadził eksperymenty z antenami drutowymi, które umożliwiały mu prowadzenie nasłuchów."


Cały artykuł z życiorysem Krzysztofa SP6DVP dostępny pod tym linkiem: http://www.rbi.ampr.org/news.php?readmore=625
Wszystkie jego dotychczasowe dokonania możemy zobaczyć na: https://www.qrz.com/db/SP6DVP


SO100PS

Z okazji 100 Rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego przypadającego na miesiąc maj 2021 OT-11 PZK Opole wraz z Piastowskim Klubem Krótkofalowców SP6PAZ-SN6O informują,że w dniach od 1-31 maja 2021 zostanie uruchomiona okolicznościowa radiostacja o znaku SO100PS.

Przewidziana jest praca stacji na pasmach KF i UKF emisjami CW,SSB,RTTY,FT4,FT8. Znak okolicznościowy obsługiwany będzie przez operatorów z klubu SP6PAZ-SN6O.

Na stronie internetowej www.sp6paz.pl zostanie udostępniona specjalna zakładka poświęcona historii Powstań Śląskich a zwłaszcza III Powstania Śląskiego z uwzględnieniem obecnych terenów naszego województwa. Informacje będą też umieszczane na QRZ.COM pod znakiem SO100PS. Projekt karty QSL oraz druk zostanie zrealizowany jak zwykle u Kolegi Radka SP5ADX. QSL via SP6PAZ - biuro QSL i LoTW.
Opole 10 stycznia 2021         Krzysztof SP6DVP

XXVI KZD PZK 12.12.2020

Delegaci Oddziału Terenowego nr 11 spotkali się w domu Marka SP9UO, w którym jest dobre łącze internetowe i bezpieczne warunki korzystania z niego.
Dzięki temu od początku obaj brali aktywny udział w obradach całego XXVI KZD PZK.
Bez problemów z łączami, efektywnie zagłosowali we wszystkich trzydziestu głosowaniach, a Marek SP9UO został dodatkowo powołany do prac w  komisji uchwał i wniosków.
Dyscyplina w czasie głosowań obowiązywała wszystkich i dzięki temu odbywały się one z wysoką frekwencją.
Obrady trwały od godz. 10.00 do 20.30 z małą przerwą na obiad, który naszym delegatom dowiózł catering (z powodu nawału zajęć innych możliwości nie było ;-).
Z ogromną satysfakcją odnotowano dobrą, koleżeńską atmosferę podczas prac zjazdowych, a taką nie zawsze spotykano w czasie zjazdów stacjonarnych.
Nasz delegat zgłosił kandydaturę Mariusza SP5ITI do prac w prezydium ZG PZK i okazało się to dobrą propozycją - Mariusz został wiceprezesem PZK.
Znakomicie przygotowany Zjazd, dzięki kilku tygodniowym ćwiczeniom on-line w aplikacji Teams, to zasługa głównie Zygmunta SP5ELA.
Trwająca 4 miesiące praca przyniosła dobry efekt, a całość  tego typu komunikacji on-line okazała się być bardzo udana.
Prawo do korzystania z tego znanego narzędzia komunikacyjnego Microsoftu, PZK otrzymało bezpłatnie do roku 2083 i warto to także wykorzystać w ramach działalności OT.
Ciekawe propozycje mile widziane.
W załączeniu dwa zdjęcia.
Marek SP9UO - delegat OT-11 z klubu SP9KDA
Andrzej SP6RTX - delegat OT-11 z klubu SP6PAZ

 

 

Wybrano Prezydium w następującym składzie:

- prezes PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ,
- wiceprezes PZK  Mariusz Busiło SP5ITI,
- wiceprezes PZK  Piotr Eichler SP2LQP,
- sekretarz PZK  Piotr Skrzypczak SP2JMR,
- skarbnik PZK  Jan Dąbrowski SP2JLR.

Zastępcami członka Prezydium wybrani zostali:
- Marek Kuliński - SP3AMO,
- Tomasz Mańkowski SQ3QDM.

Wybrano Główną Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

- przewodniczący Stanisław Leszczyna SQ2EEQ,
- wiceprzewodniczący Krzysztof Joachimiak SQ2JK,
- sekretarz Ireneusz Kołodziej SP6TRX,
- członek GKR Krzysztof Kućmierz SQ2NIG,
- członek GKR Adam Świontek-Brzeziński SQ1GPR.

Zastępcami członka GKR zostali wybrani:

- Grzegorz Sapijaszko SQ6WZ,
- Krzysztof Romatowski SP2GUT.

 

W związku z zakończeniem KZD Polskiego Związku Krótkofalowców i wyborem nowych władz Związku, składamy tą drogą gratulacje oraz szczere życzenia owocnych prac w nowej kadencji.
Mamy nadzieję , że wybrani Koledzy w dalszym ciągu będą ofiarnie pracować dla nas wszystkich oraz bronić dobrego imienia Polskiego Związku Krótkofalowców w kraju i na arenie międzynarodowej .

 

Przygotował: Krzysztof SP6DVP

Więcej artykułów…