Jesteś teraz tu

Home Aktyw klubu Silent Key

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Odeszli od nas - Silent Key

Czesław SP6SNS - SK

 

W dniu dzisiejszym 21 kwietnia 2023 w godzinach porannych po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz Kolega Czesław CHRZANOWSKI SP6SNS, długoletni członek PZK oraz  klubu SP6PAZ.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 (poniedziałek) o godzinie 12.00 w nowej kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym w Opolu - Półwieś.

Cześć Jego Pamięci.

 

Zarząd OT-11 PZK Opole
Koledzy z klubu SP6PAZ z Opola

SQ6CNM - SK

 

 

Z przykrością informujemy, że w dniu 14 września 2022 roku odszedł nagle do krainy DX-ów nasz Kolega Mirosław Kołodziej SQ6CNM zamieszkały w Przyworach Opolskich. Długoletni członek naszego Oddziału oraz Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ-SN6O z Opola. Aktywny na pasmach amatorskich KF i UKF, sumienny i życzliwy dla kolegów krótkofalowców. Wychował i zainteresował krótkofalarstwem dwóch swoich synów Janusza SQ6JAN oraz Jarka SQ6JAR.
Rodzinie oraz Januszowi SQ6JAN i Jarkowi SQ6JAR składamy wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty. Cześć Jego pamięci.

 

Zarząd OT-11 PZK Opole oraz Koledzy z klubu SP6PAZ z Opola.

 

Zdjęcie pochodzi z archiwum Janusza SQ6JAN

Wspomnienie o Marianie SP6CSK - SK

 

Wspomnienie o Marianie Szpunar SP6CSK z Opola 1949-2022 - SK


W dniu 27 kwietnia 2022 roku w wieku 72 lat po długiej chorobie zmarł nasz klubowy Kolega Marian Szpunar SP6CSK – SP6-6093.
Urodził się 14 lipca 1949 roku w Opolu. Po ukończeniu Technikum Elektrycznego w Opolu rozpoczął pracę zawodową. W czasie swojej nauki należał do klubu krótkofalowców LOK - SP6KEX działającego przy Technikum Mechanicznym w Opolu. Przez pewien czas był kierownikiem tej radiostacji.
W roku 1965 został przyjęty do Opolskiego Radioklubu Ligi Obrony Kraju. 30 października 1966 roku wstępuje w szeregi Polskiego Związku Krótkofalowców za pośrednictwem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Opolu gdzie otrzymał znak nasłuchowy SP6-6093.
30 października 1966 roku zdał egzamin na Świadectwo Uzdolnienia. W dniu 4 czerwca 1968 roku otrzymał swoje pierwsze zezwolenie numer 2208/68 kategorii pierwszej o mocy 50 watów. W tym samym miesiącu zbudował swoje pierwsze urządzenie nadawcze na dwa pasma 80 metrów oraz 40 metrów, które pozwoliło mu wyjść w eter pracując emisją AM.


Od swoich młodzieńczych lat bardzo intensywnie pracuje zawodowo. Długi okres czasu przepracował w OZAS Opole – Opolskie Zakłady Aparatury Spawalniczej na różnych stanowiskach. Następnie po reorganizacji zakładu OZAS rozpoczyna swoją prywatną działalność gospodarczą w swojej firmie pod nazwą APAR-SPAW, w której pracował aż do przejścia na zasłużoną emeryturę. Czasami pracował na pasmach amatorskich, głównie na KF i UKF. Interesowały go również łączności przez satelity amatorskie na UKF.


Po przejściu na emeryturę rozpoczął przebudowywać swoje systemy antenowe. Postawił dwa dodatkowe maszty własnej konstrukcji oraz wykonania. Miał wiele jeszcze planów do realizacji związanych z krótkofalarstwem. Niestety poważna choroba uniemożliwiła mu kontynuowanie swoich ambitnych planów i marzeń na przyszłość. Był bardzo pracowitym i uczynnym Kolegą. Jako jedyny w województwie miał możliwość spawania metali kolorowych różnymi najnowszymi technikami. Nasi krótkofalowcy bardzo często korzystali z tych możliwości przy konstruowaniu anten kierunkowych na KF oraz UKF. Klub SP6PAZ kilkakrotnie korzystał z jego usług. Członkiem Piastowskiego Klubu Krótkofalowców został w roku 1975 i był nim aż do chwili śmierci. Był również członkiem OT-11 PZK Opole do roku 2021.

 

Kolega Marian został pochowany w dniu 2 maja 2022 roku na lokalnym cmentarzu.
Cześć Jego pamięci.


Koledzy z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców  SP6PAZ-SN6O z Opola - Zarząd Oddziału OT-11 PZK Opole.
(informacje opracowano na podstawie materiałów archiwalnych SP6DVP)


Wspomnienie o Adamie Weryńskim SP6AKZ z Nysy 1928 – 2019

 

Kolega Adam Weryński urodził się 19 marca 1928 roku na kresach wschodnich w miejscowości Samborze. Po repatriacji w 1946 przeprowadził się wraz z rodziną do Mielca w którym ukończył Gimnazjum oraz Liceum Przyrodnicze. W czerwcu 1948 roku osiedla się w Otmuchowie. Od 1 stycznia 1949 roku rozpoczyna pracę w Zjednoczeniu Energetycznym Okręgu Górnośląskiego – Podokręg Nysa. W roku 1957 ukończył Zaoczne Technikum Ministerstwa Energetyki w Warszawie, a po jego ukończeniu rozpoczął studia na wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Opolu, którą ukończył w 1964 roku. W miesiącu październiku 1960 roku wstępuje do Polskiego Związku Krótkofalowców za pośrednictwem ZOW PZK Opole i zostaje członkiem Opolskiego Klubu Krótkofalowców SP6KAZ w Opolu przy Technikum Materiałów Wiążących na ul. Struga 16a. Po otrzymaniu znaku nasłuchowego SP6-9002 rozpoczyna działalność nasłuchową przeprowadzając wiele ciekawych na owe czasy nasłuchów głównie na  odbiornikach demobilowych. W dniu 30 października Adam Weryński zdaje egzamin na Świadectwo Uzdolnienia przed Komisją Egzaminacyjną ZOW PZK Opole. 12 grudnia 1960 roku składa wniosek do Ministerstwa Łączności o uzyskanie zezwolenia na posiadanie i użytkowanie urządzeń nadawczych. Swoje pierwsze zezwolenie otrzymuje 30 maja 1961 roku o numerze 738 kategorii czwartej o mocy 15 watów. W dniu 9 września 1962 roku składa kolejny egzamin przed Komisją Egzaminacyjną przy ZOW PZK Opole na uzyskanie zezwolenia trzeciej kategorii. Cały swój wolny czas poświęca na pracę w eterze głównie na UKF-ie w paśmie 2 metrowym. Bardzo często wyjeżdża ze swoim sprzętem , którego był konstruktorem i wykonawcą na górki, głównie na Biskupią Kopę oraz pobliskie w tym rejonie mniejsze wzniesienia. Chyba nie ma górki skąd by Adam SP6AKZ nie pracował. Dziesiątki razy uczestniczył w różnego rodzaju zawodach krajowych oraz międzynarodowych , pracując z pod znaku SP6AKZ/6. Swoją pasją krótkofalarską zaraził również swojego brata Jerzego Weryńskiego SP6BFM z Głogówka (sk).Oprócz pracy na UKF można go było usłyszeć również na pasmach KF głównie na 40m emisją CW. Wykonywał wiele udanych konstrukcji na których pracował. Wykonał też nadajnik kwarcowy na kanał 2 metrowy AM dla naszego klubu SP6PAZ. Był również członkiem Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ w latach 1967 do 1973 działającego wówczas przy Wojewódzkim Domu Kultury w Opolu. Całe swoje zawodowe życie przepracował w energetyce w Nysie. Po przejściu na zasłużoną emeryturę bardzo często swoim samochodem na górki i pracował na UKF i KF. W ostatnich swoich piętnastu latach działalności krótkofalarskiej napotykał na różnego rodzaju przeszkody stawiane mu przez Wspólnotę Mieszkaniową (a głównie zarząd wspólnoty). Dzięki wsparciu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców zwłaszcza Piotra SP2JMR dwie sprawy wygrał w sądach w Nysie i Opolu, jednak wspólnota nie odpuszczała i co rusz wymyślała coś innego. W roku 1995 na wniosek klubu SP6PAZ oraz ZOW PZK Opole Kolega Adam został wyróżniony Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców o numerze 420.
Natomiast z okazji 60 Lecia PZK Opole w dniu 1 września 2017 roku został wyróżniony grawertonem za długoletnią działalność radioamatorską oraz długoletnią przynależność do Polskiego Związku Krótkofalowców. Zmarł w wieku 91 lat w dniu 17 stycznia 2019 roku jako najstarszy krótkofalowiec z naszego województwa o oddziału PZK. Został pochowany na cmentarzu w Głogówku. O śmierci Kolegi Adama SP6AKZ dowiedzieliśmy się dopiero w dniu 16 lutego 2019 od rodziny zmarłego , która telefonicznie powiadomiła nasz związek.
Cześć Jego pamięci .


Opole 17 luty 2019 Krzysztof SP6DVP

Wspomnienie o Andrzeju SP6JU 1936 - 2019

 

Minęło 62 lata w eterze Andrzeja Komuszyńskiego SP6JU z Opola, członka Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ (OT11 PZK Opole)

Andrzej SP6JU s.k. Przedstawiamy sylwetkę jednego z krótkofalowców o najdłuższym stażu krótkofalarskim w naszym województwie - członka  Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ - -Andrzeja KOMUSZYŃSKIEGO SP6JU.  

Andrzej SP6JU swoją działalność radioamatorską rozpoczął w roku 1948. Jako 12 letni chłopak robił już odbiorniki kryształkowe a później budował na lampach (KC, RENS, RV12, P2000, 2K2M). Był pierwszym nadawcą w Opolu nadającym na KF i UKF. Jego pierwszym klubem był klub SP6KAZ i SP6KBR działające przy Lidze Przyjaciół Żołnierza w Opolu.
Jako bardzo młody chłopak zainteresował się łącznością radiową a w szczególności pracą na telegrafii. W bardzo krótkim czasie opanował tajniki nadawania i odbioru alfabetu Morsa. Był jednym z kilku wytrawnych operatorów radiostacji klubowej SP6KBR. Wiele godzin spędzał przy demobilowym odbiorniku, na którym przeprowadzał wiele ciekawych nasłuchów na pasmach amatorskich. Posiada w swoich zbiorach ciekawe na owe czasy karty QSL z różnych zakątków globu.
Przez kilka lat posługiwał się swoim znakiem nasłuchowym SWL SP6-516. Pierwsze zezwolenie otrzymał w 1956 roku. Od tego czasu rozpoczyna się aktywna praca Andrzeja na pasmach amatorskich KF oraz UKF. Po ukończeniu szkoły średniej powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Jako w pełni wykwalifikowany łącznościowiec zostaje dowódcą radiostacji w batalionie łączności w Opolu. Po odbyciu służby wojskowej był jednym z kilku współorganizatorów Odrzańskiego Klubu Krótkofalowców SP6PJQ. Prawie cała praca zawodowa była związana z profesjonalnymi systemami łączności. Posiada duży zasób wiedzy technicznej z dziedziny łączności oraz krótkofalarstwa. Po reorganizacji administracyjnej kraju w roku 1975 przenosi się do nowopowstałego województwa skierniewickiego. Rozpoczyna pracę zawodową w Skierniewicach. Nawiązuje kontakt z tamtejszymi krótkofalowcami wspomagając ich sprzętem demobilowym UKF. Praca w Skierniewicach zmusza Andrzeja do zawieszenia swojej działalności nadawczej pod znakiem SP6JU. W czasie urlopu często odwiedza Opole - zawsze żywo interesuje się sprawami krótkofalarskimi na naszym terenie. Przez kilkanaście lat był członkiem Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej przy ZOW PZK w Opolu . Był też wykładowcą na kursach krótkofalarskich organizowanych przez ZW LOK oraz ZOW PZK w Opolu. W 1986 roku powraca do Opola natychmiast reaktywując swoją działalność w klubie SP6PAZ.
Andrzej SP6JU był głównym inicjatorem poszukiwania lokalu dla potrzeb klubu SP6PAZ. Jego poczynania zostały uwieńczone sukcesem. W dniu 30 grudnia 2005 klub otrzymał upragniony lokal do kontynuowania po blisko sześcioletniej przerwie swojej działalności. Potrafił zmobilizować do pracy społecznej pozostałych członków klubu. Wiele godzin poświęcił wraz z innymi kolegami przy adaptacji nowych pomieszczeń. W wolnych chwilach pojawiał się na pasmach amatorskich, głównie na KF pracując swoją ulubioną emisją telegrafią.
Przekazał wiele materiałów archiwalnych z początków krótkofalarstwa na Opolszczyźnie. Zostaną one wykorzystane na klubowej stronie internetowej www.sp6paz.pl. Jego zaangażowanie w pracach na rzecz klubu SP6PAZ zasługuje na uznanie. W ostatnich latach śp. Andrzej udzielał się także w klubie SP6PSP.
Za swoją aktywność i zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa śp. Andrzej SP6JIU został odznaczony Odznaką Honorową PZK nr 677 w 2007 r.

Pogrzeb śp. Andrzeja odbył się w dniu 25.01.2019 (piątek) na cmentarzu komunalnym na Półwsi, Stara Kaplica o godz. 9.00, nastąpiło wystawienie zwłok i msza a o godz. 10:00 wyprowadziliśmy śp Andrzeja na miejsce wiecznego pochówku .Wśród najbliższej rodziny Andrzeja obecni byli również koleżanki i koledzy krótkofalowcy w województwa opolskiego jak i z samego Opola , Na grobie oprócz wieńców i kwiatów od rodziny i znajomych znalazły się również wieńce od kolegów z klubu SP6PSP oraz od kolegów z klubu SP6PAZ , z którym Andrzej był najdłużej związany.
W ostatniej drodze uczestniczyli Koledzy: Rysiek SP6KR , Janek SP6DMJ , Czesław SP6SNS , Janek SP6GEQ wraz z małżonką , Franek SP6LR , Krzysztof SP6DVP , Jurek SP6JZG , Eugeniusz SP6DIL , Tadeusz SP6GIY , Andrzej SP6CC wraz z małżonką Wandą SP6RCH , Andrzej SP6RTX , Krzysztof SP6TPF , Sławek SP6ZC , Leszek SP6CIK , Edward SP6LUY , Jerzy SP6LHT , Sebastian SP6TOR.


opracował Krzysztof Bieniewski SP6DVP

Więcej artykułów…