Jesteś teraz tu

Home Osiągnięcia sportowe Klubowe KF Podsumowanie pracy HF40PAZ

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Podsumowanie pracy HF40PAZ

Podsumowanie pracy HF40PAZ z przeprowadzonych łączności w okresie od 1 marca do 30 kwietnia oraz od 1-30 września 2007 roku.

Znak HF40PAZ przyznany klubowi SP6PAZ z okazji 40 rocznicy istnienia Piastowskiego Klubu Krótkofalowców .

Udział w zawodach krajowych oraz międzynarodowych HF40PAZ – zestawienie wg daty

1 / SPK III tura zawody krajowe odbyte w dniu 8 marca 2007 – pasmo 3.5 Mhz SSB –op. SP6DVP

QSO= 85   P= 170  Wynik zgłoszony = 170 pkt. Wynik zaliczony = 156 zajęte miejsce = 5

2 / DIG QSO PARTY SSB zawody międzynarodowe , 10/11 marca 2007 pasma 3.5-7-14 op. SP6DVP

3.5 Mhz    QSO =  76       P =   598      M =   62

7 Mhz    QSO = 143         P = 1016      M = 102

14 Mhz    QSO =   34       P =   277      M =   41

RAZEM QSO = 253           P = 189        M = 205

Wynik (końcowy) zgłoszony  = 387.655  . Pierwsze miejsce w kraju oraz 9 miejsce w świecie.

3 / Zawody o puchar Burmistrza Jarosławia – zawody krajowe , 11 marca 2007 op.SP6DVP i SP6JU

QSO = 65    P = 155   M = 65  Wynik (końcowy) zgłoszony = 10.075 pkt

Wynik zaliczony =               pkt.  Miejsce w kraju  =

4 / Zawody z okazji 40 lecia Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ zawody krajowe

zorganizowane przez nasz klub. 1 kwietnia 2007 , 3.5 Mhz , CW + SSB op. SP6CIK , SP6DVP

SSB QSO = 90    CW QSO = 47   Razem QSO = 137 – bez klasyfikacji – organizator.

5 / SPK IV tura 3.5 Mhz SSB zawody krajowe 12 kwietnia 2007 op. SP6DVP

QSO = 80   P = 160   Wynik (zgłoszony) końcowy = 160 pkt. Wyn . zaliczony = 154 , miejsce 2 w SP.

6 / WARD Światowe Zawody Dzień Krótkofalowca – 3.5 Mhz SSB operator SP6DVP

QSO = 96    P = 96    M = 174 wynik (zgłoszony) końcowy = 7.104 pkt

Wynik zaliczony =                pkt.    Miejsce =

7 / Urodziny Bydgoszczy – zawody krajowe 21 kwietnia 2007  3.5 Mhz  SSB  op. SP6DVP

QSO = 44    P = 70    Wynik (zgłoszony) końcowy = 70 pkt.

Wynik zaliczony =           pkt.        Miejsce =

8 / Zawody z okazji imienin Jarosławia – zawody krajowe 25 kwietnia 2007  3.5 Mhz  SSB op. SP6DVP

QSO = 59    P = 415    M = 59  wynik (zgłoszony) końcowy = 24.485 pkt  Pierwsze miejsce w SP.

9  / Zawody światowe CQ WPX SSB 24/25 marca  2007 pasma od 1.8-28 SSB Operatorzy :

Janusz SP6AUI , Leszek SP6CIK , Sławek SP6CYX (obecnie SP6ZC), Krzysztof SP6DVP , Ignacy SP6FIK , Janek SP6IHE

Jarek SP6OJK , Arek SP6OUJ , Mariusz Bujakiewicz SP-23022/OP – obecnie SP6YG

Pomoc techniczna PA , anteny : Andrzej SP6JU , Antoni SP6EJY , Ignacy SP6FIK (s.k)

Przygotowanie oprogramowania na komputery – pomoc informatyczna : Leszek SP6CIK

oraz Krzysztof SP6DVP.

1.8 Mhz              221    QSO

3.5 Mhz              678    QSO

7 Mhz               1084    QSO

14 Mhz               761    QSO

21 Mhz               193    QSO

28 Mhz                 12    QSO

RAZEM    =     2.949    QSO

Wynik ( końcowy) zgłoszony = 5.970.807 pkt.   Kategoria Multi Multi  Zaliczono wynik = 5.453.216 pkt

Pierwsze miejsce w kraju ,       SP = 1          EU = 8          W = 14

10 / SPK  IX tura zawody krajowe 13 września 2007   3.5 Mhz  SSB op. SP6DVP i SP6FIK

QSO = 90      P = 180    wynik (zgłoszony) końcowy 180 pkt. Wynik .zaliczony = 170 pkt 4 m w SP

W zawodach krajowych HF40PAZ uczestniczyła     8 razy   QSO =    656

W zawodach światowych HF40PAZ uczestniczyła   2 razy   QSO = 3.202

RAZEM   ZAWODY uczestniczono    10 razy  QSO = 3.858

Łączności zwykłe ( nie w zawodach )  emisje CW +SSB + RTTY + PSK przeprowadzono  3.418  QSO

Łączności w zawodach ( krajowe i zagraniczne ) emisje CW + SSB    przeprowadzono  3.858  QSO

RAZEM  POD   HF40PAZ   PRZEPROWADZONO 7.276  QSO

w/w łączności przeprowadzono w okresie trzech miesięcy 2007 roku.

Opracował   Krzysztof   SP6DVP – SO6V

Opole 1 października 2007