Jesteś teraz tu

Home Historia Klubu Historia Klubu SP6PAZ

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Historia Klubu SP6PAZ

15 Września 1967 powołanie przez ZOW PZK w Opolu Klubu

PZK nr 9 przy Wojewódzkim Domu Kultury .

15 listopada 1967 na zebraniu zarządu klubu podjęto jednogłośnie decyzję o nazwie klubu /Piastowski Klub Krótkofalowców/ 25 stycznia 1968 otrzymanie pierwszego zezwolenia nr 229/k/69 kategoria pierwsza 250 wat – znak SP6PAZ. Od 1 stycznia do 30 lipca 1970 – praca pod znakiem 3 Z6PAZ z okazji 25 lecia PRL-u . 11 lutego 1971 otrzymano nowe zezwolenie dla SP6PAZ kategorii pierwszej nr 229/k/71 moc 750 wat. Od 22 lipca 1974 do 9 maja 1975 praca pod znakiem SQ6PAZ z okazji 30 lecia PRL-u. 1976 przeniesienie klubu z Wojewódzkiego Domu Kultury do nowej siedziby . Przy WDK klub działał 1967 – 1976 / 9 lat /. Od czerwca 1976 klub działa pod patronatem Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu . Od 17 marca do 30 grudnia 1980 praca pod znakiem SR6PAZ z okazji 50 – tej rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców. Od 13 grudnia 1981 QRT z powodu ogłoszenia stanu wojennego na całym terenie kraju. Od 1983 wznowienie aktywności w eterze klubu SP6PAZ. Od 20 – 31 maja 1987 praca pod znakiem okolicznościowym SP0ITU z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji. 15 listopada 1987 uroczyste obchody z okazji 20 – lecia klubu. Maj 1988 nawiązanie współpracy pomiędzy klubem SP6PAZ i krótkofalowcami z MULHEIM DL0RU. Luty 1990 nawiązanie współpracy z krótkofalowcami z klubu HA9BVK /HG9R/ z węgierskiej miejscowości KAZINCBARCIKA 24/25 marca 1990 uruchomienie bazy contestowej SN6O w Krzanowicach koło Opola. Otrzymanie znaku SN6O dla potrzeb klubu SP6PAZ. 15 – 18 maja 1991 uruchomienie przemiennika UKF SR6F w miejscowości Wysoka / koło Góry Św. Anny / 1 września do 31 grudnia 1992 praca klubu pod 3 Z25PAZ z okazji 25 – lecia działalności klubu .

4 – 6 września 1992 wielka impreza jubileuszowa w Turawie z okazji 25 lecia klubu oraz 35 lecia ZOW PZK w Opolu. 5 stycznia do 31 maja 1995 praca pod znakiem okolicznościowym SP50OP z okazji Powrotu Śląska Opolskiego do Macierzy oraz zakończenia II – giej Wojny Światowej .

29 stycznia 1995 ogólnopolskie zawody Kf i UKF z w / w okazji. Ogółem udział wzięło 286 radiostacji amatorskich z kraju. Organizatorem zawodów był klub SP6PAZ – SP50 OP. 14 września 1995 przyznanie przez Zarząd Główny P Z K Honorowej Odznaki PZK – za całokształt pracy klubu w latach 1967 – 1995. 17 maja 1996 uruchomienie klubowego przemiennika na 432 MHz SR6OP.

II połowa lipca 1996 udział kolegów z naszego klubu w wyprawie na wyspy Foroe Islands – OY. W wyprawie wzięli udział: Marian SP6OJG oraz Grzegorz SQ6CWP / also SM6RXS. 7 – 1 3 lipca 1997 udział kolegów w akcji niesienia pomocy na zatopionych terenach naszego województwa. Od 1 stycznia 2000 roku zawieszenie działalności klubowej z powodu wypowiedzenia lokalu przy ul.Koszyka 38.

 

Posiadacze HONOROWEJ ODZNAKI PZK / członkowie klubu /

SP6TX sk, SP6UK sk, SP6LK, ex SP6ALA, SP6AOI sk, SP6AUI ,SP6BFL, SP6BOW, SP6CCE, SP6CIK, SP6CRB, SP6CYX obecnie SP6ZC, SP6CYV, SQ6CYU sk, SP6DVP, SP6EEK, SP6EJY, SP6FTR sk, SP6FIK, SP6GCU, SP6HEK obecnie DF2KK, SP6IHE

Posiadacze ZŁOTEJ ODZNAKI PZK / członkowie klubu / SP6LK oraz SP6BOW.

Członkowie DIG: SP6UK s.k SP6BOW, SP6DVP .

Członkowie SP DX C: SP6AOI sk, SP6AUI, SP6BOW, SP6CIK, SP6CYX obecnie SP6ZC, SP6DVP, SP6IHE, SP6OJJ, SP6TPF, SP6FRQ, SP6UK sk, SP6DXB sk.

Obszerne KALENDARIUM klubu SP6PAZ zostanie zamieszczone w drugiej połowie m-ca kwietnia 2005 na osobnej stronie internetowej Piastowskiego Klubu Krótkofalowców. Na stronie znajdą się obszerne / szczegółowe informacje / o klubie osiągnięcia sportowe, szczegółowe statystyki z pracy pod znakami okolicznościowymi w tym też contestowym na Kf i UKF. Zamieścimy ciekawe zdjęcia , zdobyte trofea . Przedstawimy też Kolegów z klubu ich osiągnięcia sportowe oraz konstrukcyjne. Zamieszczona zostanie informacja jak powstawało krótkofalarstwo na naszym terenie i w województwie.

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich obecnych i byłych członków naszego klubu / z kraju oraz z zagranicy / o nadsyłanie materiałów archiwalnych w postaci zdjęć, wycinków z prasy, itp. Prosimy też o materiały archiwalne z pierwszych lat działalności krótkofalowców w naszym województwie od lat 1952 do 1960, w tym przedziale czasowym posiadamy luki informacyjne. Materiał ten będzie wykorzystany do opracowania historii krótkofalarstwa na ziemi opolskiej, którą w chwili obecnej przygotowuję. Prośba ta jest też skierowana do rodzin zmarłych naszych kolegów w kraju i zagranicą. Za wszelką pomoc z góry serdecznie dziękuję w imieniu własnym i zarządu Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ.

U W A G A ! ! !

Ewentualne materiały archiwalne / w postaci ksero lub dowolnej postaci – dyskietki, CD-R itp. proszę przesyłać na adres:

KRZYSZTOF BIENIEWSKI SP6DVP – 3Z6V

SKRYTKA POCZTOWA 2210

45 – 246 OPOLE 15 ZWM.

 

Materiał w całości przygotował SP6DVP – 3 Z 6 V z Opola.

OPOLE 4 luty 2005.