Jesteś teraz tu

Home Znaki Okolicznościowe

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Znaki Okolicznościowe

SP75O

Znak okolicznościowy SP75O został przyznany naszemu klubowi przez SP DX C z okazji 75 Rocznicy Światowych Zawodów SP DX C.
Okres aktywności : od 1 do 13 kwietnia 2008 roku.
Czas dysponowany : 312 godzin
Czas pracy w eterze : 198.5 godziny
Ogólna liczba przeprowadzonych łączności : 7.706
Przeciętna liczba QSO/godzinę : 38.9
Liczba unikalnych QSO : 7.047
Liczba różnych stacji , z którymi przeprowadzono łączność : 5.802
Przeprowadzono łączności z        podmiotami DXCC
Zaliczono w sumie 33 strefy WAZ.
SP75O – uczestniczyła w jubileuszowych zawodach SPDXC 2008 – ogółem przeprowadzono 1.487 obustronnych łączności . Punkty to 2.080 a mnożnik ( kraje DXCC ) 170. Uzyskany wynik w zawodach to
353.600 pkt. Wśród wszystkich stacji okolicznościowych pracujących z tej okazji ( SP75C – SP75N – SP75T – SP75E – SP75S – SN75T – SP0DXC – SP0PZK ) stacja nasza SP75O przeprowadziła największą liczbę przeprowadzonych łączności wynoszącą 7.706 QSO co dało 17.3% w porównaniu z w/w stacjami okolicznościowymi. Operatorami SP75O byli Koledzy : Janusz SP6AUI , Leszek SP6CIK , Krzysztof SP6DVP , Antoni SP6EJY , Ignacy SP6FIK , Andrzej SP6JU , Janek SP6IHE , Jarek SP6OJK . QSL managerem był Kolega Marek SP7DQR . Wszystkie karty QSL przez SP7DQR zostały wysłane do korespondentów. Wszystkich zapraszamy do obejrzenia prezentacji opracowanej przez Leszka SP6CIK , na której przedstawiono bardzo szczegółowo wszystkie statystyki pracy SP75O oraz zdjęcia operatorów. Prezentacja jest na stronie klubu.
Opole maj  2008

Opracował Krzysztof SP6DVP

SP50OP

Praca radiostacji okolicznościowej  SP 50  OP z okazji  zakończenia II Wojny Światowej oraz 50 Rocznicy Powrotu Śląska Opolskiego do Macierzy.

Okres pracy od 3  stycznia  do  31 maja 1995 .

 

Ogółem przeprowadzono  8 . 650  łączności ze 167 krajami DXCC

oraz  zaliczono wszystkie   40 stref  WAZ .

 

W zawodach  uczestniczono  25  razy

w krajowych                           15  razy

w zagranicznych                     10 razy

 

w zawodach  przeprowadzono  razem        3 . 082  QSO

zwykłe łączności / nie w zawodach /            5 . 568  QSO

RAZEM            QSO                                     8 . 650  QSO

 

Skład operatorski stanowili koledzy:

SP6LK – SP6DVP – SP6CYV – SP6CYX (SP6ZC) – SP6GCU – SP6AOI - SP6CIK – SP6FIK – SP6IHE – SP6TPF – SP6OJK – SP6SNT - SQ6CWP – SP-23022-OP  Mariusz (SP6YG)

 

Sprzęt to urządzenie klubowe  oraz  wypożyczane od

członków  klubu / SP6DVP , SP6TPF ,SP6GCU /

Anteny : W3DZZ , dipole , yagi  14/21/28  produkcji SP3KEY

z Nowej  Soli .

Zestawienie wykonał Krzysztof Bieniewski  SP6DVP

3Z25PAZ

Praca radiostacji okolicznościowej  3 Z 25 P A Z

Z okazji 25 lat Piastowskiego Klubu Krótkofalowców

Okres pracy od 1 września do 31 grudnia  1992

Znak okolicznościowy przyznany klubowi SP6PAZ

na wniosek ZOW PZK w Opolu  przez  ZG PZK .

 

UDZIAŁ W  ZAWODACH:

Krajowe zawody   5 razy   QSO =         412

Zagraniczne zaw.  4 razy   QSO =     6 .707

Razem QSO w zawodach   QSO =    7 .119

Łączności zwykle                 QSO =   4 .225

RAZEM przeprowadzono  QSO = 11 . 344

Zrobiono 188 krajów  DXCC , zaliczono 40 zone WAZ , 5 krajów na UKF z 19 kwadratów .

BAND           DXCC           CQ WAZ

1,8                   40                      6

3,5                   80                     18

7                      99                     31

14                   112                    36

21                   116                    36

28                    70                     33

144                    5   / 19 kwadratów /

 

Na uwagę zasługuje wynik w zawodach  CQ WW DX C

SSB w kategorii M.Op  M.tx  przeprowadzono  5 . 772

połączenia  co dało końcowy wynik  6 . 849 .990  pkt.

Pkt = 10.873    DXCC = 437    ZONE = 157     MN = 630

Skład operatorski stanowili koledzy :

SP6GCU – SP6DVP – SP6FIK – SP6LUV – SP6OJK

SP6IHE – SP6CYX (SP6ZC) – SQ6TTQ – SP6SNT –

SP-23022-OP   Mariusz (SP6YG)

 

Sprzęt to urządzenie  klubowe wspomagane FT 101 ZD

od  SP6DVP  oraz PA klubowe 750 wat.

Anteny  W3DZZ , dipole , yagi  6 elementów  14/21/28

w wykonaniu SP3KEY z Nowej Soli .

 

 

Zestawienie wykonał  Krzysztof Bieniewski  SP6DVP

Więcej artykułów…