Jesteś teraz tu

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Chronologia

 

HISTORIA

PIASTOWSKIEGO    KLUBU     KRÓTKOFALOWCÓW

SP6PAZ – SN6O


15 września 1967 powołanie przez  ZOW PZK w Opolu klubu

PZK nr 9 przy Wojewódzkim Domu Kultury .

 

15 listopada 1967 na zebraniu zarządu klubu podjęto jednogłośnie

decyzję o nazwie klubu - Piastowski Klub Krótkofalowców

 

25 stycznia 1968 otrzymanie pierwszego zezwolenia  nr 229/K/69

kategoria pierwsza 250 wat -  znak  S P 6 P A Z .

 

Od 1 stycznia do 30 lipca 1970 – praca pod znakiem  3 Z 6 P A Z

z okazji   25 lecia  PRL-u .

 

11 lutego 1971 otrzymano nowe zezwolenie dla SP6PAZ kategorii

pierwszej  nr 229/K/71 - 750 wat .

 

Od 22 lipca 1974 do  9 maja 1975 praca pod znakiem  S Q 6 P A Z

z okazji  30 lecia PRL-u .

 

1976 przeniesienie klubu z Wojewódzkiego Domu Kultury do

nowej siedziby . Przy WDK klub działał  1967 – 1976  /  9 lat /.

 

Od czerwca 1976 klub działa pod patronatem Opolskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej  ,, Przyszłość,, w Opolu .

 

Od 17 marca do 30 grudnia 1980 praca pod znakiem S R 6 P A Z

Z okazji  50 – tej  rocznicy powstania  Polskiego Związku

Krótkofalowców .

 

Od 13 grudnia 1981 QRT z powodu ogłoszenia stanu wojennego

na całym terenie kraju .

 

Od marca 1983 wznowienie aktywności w eterze klubu SP 6 P A Z

 

Od 20 – 31 maja 1987 praca pod znakiem okolicznościowym

S P 0 I T U  z okazji  Światowego Dnia Telekomunikacji .

( wyróżnienie przyznane przez ZG PZK w Warszawie)

 

15 listopada 1987 uroczyste obchody z okazji  20 – lecia  klubu .

 

Maj 1988 nawiązanie współpracy pomiędzy klubem SP6PAZ

i  krótkofalowcami z MULHEIM  DL0RU  .

 

Luty 1990 nawiązanie współpracy z krótkofalowcami z klubu

HA9BVK /HG9R/ z węgierskiej miejscowości KAZINCBARCIKA

(współpraca nawiązana dzięki Kol. Andrzejowi SP6RTX)

 

24/25 marca 1990 uruchomienie bazy contestowej  S N 6 O

w Krzanowicach  koło Opola –właściciel terenu Kol.Andrzej SP6AOI. Otrzymanie znaku  SN6O dla potrzeb  klubu SP6PAZ .

 

15 – 18 maja 1991 uruchomienie przemiennika UKF  S R 6 F

w  miejscowości Wysoka SLR / koło Góry Św. Anny /

 

1 września do 31 grudnia 1992 praca klubu pod  3 Z 2 5 P A Z

z okazji 25 – lecia  działalności klubu .

 

4 – 6 września 1992 wielka impreza jubileuszowa w Turawie

z okazji 25 lecia klubu oraz 35 lecia ZOW PZK w Opolu .

 

5 stycznia do 31 maja 1995 praca  pod znakiem okolicznościowym

S P 5 0  O P  z okazji Powrotu Śląska Opolskiego do Macierzy

oraz zakończenia II – giej  Wojny Światowej .

 

29 stycznia 1995 ogólnopolskie zawody Kf i UKF z  w / w okazji

Ogółem udział wzięło 286 radiostacji amatorskich z kraju .

Organizatorem zawodów był klub SP6PAZ – SP50 OP .

 

14 września 1995 przyznanie przez  Zarząd Główny  P Z K

Honorowej Odznaki PZK – za całokształt  pracy klubu w latach

1967 – 1995  .

 

17 maja 1996 uruchomienie klubowego przemiennika na 432 Mhz

S R 6 O P  .

 

II połowa lipca 1996 udział kolegów z naszego klubu w wyprawie

na wyspy Foroe  Islands -  OY . W wyprawie wzięli udział :

Marian SP6OJG oraz Grzegorz SQ6CWP / also SM6RXS .

 

7 – 1 3 lipca 1997 udział kolegów w akcji niesienia pomocy

na zatopionych terenach naszego miasta i województwa .

 

Od 1 stycznia 2000 roku zawieszenie działalności klubowej z

powodu  wypowiedzenia lokalu przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Koszyka 38 .

 

c.d  nastąpi

 

4 luty 2005 opracował  Krzysztof SP6DVP