Jesteś teraz tu

Home Informacje

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Informacje

Pismo od Marszałka Województwa Opolskiego

2007

40 lat minęło …

2007

W miesiącu wrześniu 2007 swój jubileusz 40-lecia obchodzić będzie jeden z najstarszych klubów w województwie opolskim SP6PAZ .Piastowski Klub Krótkofalowców powstał 15 września 1967 roku .Założycielami klubu był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PZK w Opolu oraz ZG PZK w Warszawie. Bodźcem do stworzenia klubu było wielkie zainteresowanie krótkofalarstwem młodzieży w trakcie wojewódzkiej wystawy poświęconej dorobkowi opolskich krótkofalowców . Wystawa została zorganizowana w pierwszej połowie czerwca 1967 z okazji 10-lecia istnienia ZOW PZK w Opolu , oraz V Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki . Pierwszą siedzibą a zarazem formalnym opiekunem klubu był ówcześnie działający Wojewódzki Dom Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich 8.W ciągu pierwszych trzech tygodni do klubu zapisało się ponad 70 osób .Głównie byli to uczniowie opolskich szkół oraz dwóch uczelni WSP i WSI. Pierwszym prezesem nowopowstałego klubu został Jan PIOTROWSKI SP6BFR jeden z najaktywniejszych nadawców z Opola w tym okresie.

 

W tworzenia klubu uczestniczyli również znani krótkofalowcy w osobach : Bogusław FAJFUR SP6TQ , Jerzy LEDWIG SP6UK, Zbigniew DUBAJ SP6UI, Andrzej DYBOWSKI SP6AOI , William SIMONOWIC SP6CCH. Szeregi klubu zostały wzmocnione również młodymi operatorami : Lesławem SŁANINĄ SP6CCL z klubu SP6PJQ, Zdzisławem BUDZISZEM SP6CCD i Wojciechem SONGAJŁO SP6CCJ z klubu SP6KBR. Byli to Koledzy , którzy kilka miesięcy wcześniej otrzymali indywidualne znaki i w znaczący sposób pomagali w szkoleniu młodych kolegów z SP6PAZ . Posiadaliśmy do swojej dyspozycji dwa pomieszczenia : na 2-gim piętrze pomieszczenie klubowe , a na parterze warsztat .Klub czynny był dwa razy w tygodniu. Dniami klubowymi był wtorek oraz piątek .Pracami konstrukcyjnymi kierował wspomniany wcześniej Bogusław SP6TQ, któremu pomagali młodzi zapaleńcy w osobach : Eugeniusz KLONOWSKI SP6DIL i Stefan PARKITNY SP9DHR . Byli oni uczniami ZSZ o profilu radiowo-telewizyjnym .Dzięki staraniom kierownika Biura ZOW PZK Kol. Jerzego SP6UK oraz ZG PZK w Warszawie klub sukcesywnie wyposażano w sprzęt pomiarowy oraz demobilowy .Głównie były to radiostacje RBM-1,10 RT, A7B itp. Pierwsze zezwolenie oraz znak SP6PAZ otrzymano 25 stycznia 1968 roku nr zezwolenia 229/K/68 moc 250 wat. Kierownikiem był Jerzy SP6UK a operatorami Janek SP6BFR oraz Wiktor SP6BFL . Pierwsze QSO przeprowadził Krzysztof SP6DVP

( wówczas SWL SP6-6143 ) na radiostacji RBM-1 z Kolegą Bolesławem MIELICKIM SP6IR .W ciągu pierwszych trzech lat klub wraz z ZOW PZK zorganizował cztery kursy , które cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Lata 1968 do 1972 to okres znacznego wzrostu posiadaczy licencji pierwszej kategorii w naszym oddziale . Głównie byli to członkowie klubu .W klubie między innymi swoje zezwolenia otrzymali tacy krótkofalowcy jak znany po dzień dzisiejszy z eteru Stefan KESSEL SP6DVD (obecnie SP5DVD) , Andrzej PUCHALAK SP6DYK ( obecnie SP6RTX ) , Stanisław PASIEKA SP6DXB .Oni to w 1972 roku zakładają klub PZK SP6PIO przy Wyższej Szkole Inżynierskiej . Klub SP6PAZ był bardzo aktywny na pasmach amatorskich głównie w zawodach krajowych i zagranicznych. Z tego powodu w 1972 roku dwaj nadawcy Stanisław PASIEKA SP6DXB oraz Ignacy MUCHA SP6FIK rozpoczynają budowę transiwera CW/SSB na 5 pasm amatorskich. Po szybkim zakończeniu budowy , urządzenie z marszu wchodzi do eksploatacji . Wiele tysięcy połączeń w trakcie zawodów i dobre raporty przy mocy 100 wat i antenach dipolowych daje naszym budowniczym wielką satysfakcję i uznanie wśród pozostałych członków klubu. Byliśmy jednym z kilku pierwszych klubów w SP , który wystartował emisją SSB . Praca odbywała się nie tylko na fonii . Z klubu z SP6KGN przyszli dwaj młodzi i bardzo zdolni Koledzy w osobach : Józef OLENDER SP6HEK ( obecnie DF2KK) oraz Krzysztof PODKÓWKA SP6FJG . W późniejszym okresie dołączyli do tej grupy również inni :Wiktor HUDALA SP6IGQ ( obecnie SP6RVS), Jerzy PŁOSZAJ ex SP6EEK, Leszek PRZYBYLAK SP6CIK , Bogdan POSTĘPSKI SP6IGE, Sławomir DOMARUS SP6CYX , Mariusz BUJAKIEWICZ

SWL SP-23022-OP– operator z klubu SP6KEP , Krzysztof AUGUSTYN SP6TPF , oraz do niedawna Andrzej JAGŁA SP6GCU ( obecne SP9KDA ).

Często Koledzy nasi ,,wypożyczani’’ byli dla potrzeb LOK Opole do udziału w zawodach szybkiej telegrafii gdzie osiągali znaczące sukcesy. Nadszedł rok 1976- poinformowano klub , że podjęto decyzję o likwidacji Wojewódzkiego Domu Kultury . Wojewódzkie władze PZK pod wodzą ówczesnego prezesa mgr Czesława TRUCHANOWICZA SP6TX

( przedwojennego lwowskiego nadawcy ) doprowadzają do podpisania umowy i przeniesieniu klubu pod skrzydła Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość’’. Od 22 czerwca 1976 oficjalnie rozpoczynamy działalność w nowej siedzibie. Klub otrzymał od spółdzielni lokal o powierzchni 24 m na jedenastej kondygnacji przy ul. Koszyka 38 . Dzięki bardzo dobrym warunkom antenowym i sukcesach sportowych spółdzielnia zrefundowała dla potrzeb klubu postawienie masztu 16 metrowego oraz 3 sztuki anten typu yagi na trzy górne pasma produkcji SP3KEY z Nowej Soli . Posiadając dobry potencjał operatorski oraz antenowy rozpoczyna się drugi etap bogatej działalności sportowej klubu. Od tej chwili staliśmy się najliczniejszą sekcją przy spółdzielni .Wzrosło zainteresowanie władz spółdzielni naszą działalnością oraz wynikami sportowymi. Był jeden mankament nie mieliśmy własnego fabrycznego sprzętu nadawczo-odbiorczego. Głównie pracowano na urządzeniach amatorskiego wykonania oraz na urządzeniach pożyczanych od Kolegów ( głownie SP6DVP, SP6JYQ , SP6HHY którzy na zawody wypożyczali swoje FT 101 ZD. W roku 1980 Spółdzielnia OSM ,,Przyszłość’’ otrzymała z CZSBM w Warszawie kwotę 2000 $ na zakup urządzenia typu DRAKE TR7 lecz nagłe oszczędności dewizowe ówczesnego rządu i zła sytuacja ekonomiczna kraju spowodowała zablokowanie konta dewizowego spółdzielni. Przychodzi dzień 13 grudnia 1980 rok – stan wojenny .Przez kolejne 3,5 roku klub żyje w głębokiej stagnacji. Długi okres oczekiwania na odblokowanie zezwoleń amatorskich dziesiątkuje liczbę naszych członków w klubie oraz ZOW PZK Opole. Pozostają tylko najbardziej wytrwali w swoim hobby . W roku 1984 znak SP6PAZ znowu pojawia się w eterze . Oczywiście zaczynamy startować w zawodach i to z dobrym skutkiem . Sprzęt fabryczny wypożyczamy od członków klubu to z kolei powoduje, że nasze wyniki są coraz lepsze . Ten etap naszej działalności zaczyna powoli przynosić znaczące sukcesy. Operatorzy, którzy przyczynili się do tych osiągnięć bardzo często wspominają wielogodzinną prace w contessach . W 1990 na wniosek ZG PZK został nam przyznany znak contestowy SN6O , który posiadamy po dzień dzisiejszy. W latach 1985-1989 radiostacja SP6PAZ bardzo często pracowała w zawodach na UKF . Przez trzy lata z rzędu 1987,1988,1989 zdobywaliśmy tytuł mistrza kraju w interconteście w kat. stacji klubowych na UKF. Oprócz pracy wyczynowej członkowie klubu uczestniczyli w wielu imprezach propagujących krótkofalarstwo na naszym terenie , byli organizatorami wszelkich jubileuszy klubowych oraz oddziałowych. Byliśmy pierwszą stacją klubową w województwie oraz jedną z pierwszych w kraju pracującą emisją SSTV – była to zasługa dwóch członków pasjonatów tej nowej emisji Kol. Jerzego PŁOSZAJA ex SP6EEK oraz Andrzeja BAŁUCZYŃSKIEGO SP6CCE .Pierwsze QSO tą emisja przeprowadziliśmy 20 września 1981 roku na 14.230 Mhz.

Nawiązano współpracę z dwoma klubami zagranicznymi . W maju 1988 nawiązano kontakty z klubem DL0MHR w Mulchaim ( miasto partnerskie Opola ), a w 1990 dzięki Andrzejowi PUCHALAKOWI SP6RTX współpracę z klubem HA9BVK (HG9R) z Kazincbarciki. Współpraca z DL0MHR zaowocowała między innymi uruchomieniem dwóch przemienników klubowych SR6F oraz SR6OP, które zostały nam podarowane przez klub z Niemiec. Natomiast Koledzy z Węgier kilkakrotnie pracowali z SP w zawodach międzynarodowych: maj 1991 w WPX CW pod SO6R , lipiec 1994 IARU pod SO6BVK. Kilkakrotne wizyty naszych Kolegów w obu klubach przyczyniły się do nawiązania ściślejszej współpracy i wymiany doświadczeń .14 września 1995 decyzją ZG PZK klub odznaczono Honorowa Odznaką PZK . Po reorganizacji Spółdzielni ( likwidacja sekcji społeczno-wychowawczej) oraz odstąpieniu całego budynku Spółce ,,Wspólny Dom’’ od 1998 roku klub zostaje zmuszony do opłacania wysokiego czynszu. Postanowiono zbierać wolne datki od członków klubu na pokrycie czynszu . W większości czynsz opłacał nestor krótkofalarstwa naszego miasta Kolega Stanisław BOROWIK SP6LK. Ciągłe podwyżki czynszu oraz innych opłat zmusiły nas do podjęcia decyzji o zawieszeniu z dniem 31 grudnia 1999 naszej działalności. Opuściliśmy lokal , spotykaliśmy się w siedzibie Oddziału PZK w Opolu .Sprzęt trofea, karty QSL, dyplomy i inne rzeczy zostały zdeponowane u członków klubu. Okres 2000-2005 to czas , poszukiwania lokalu i odwiedziny w wielu instytucjach lokalnych. Byliśmy na początku poszukiwań w spółdzielni , która od 1976 była naszym opiekunem . Niestety nowe układy , przepisy oraz ludzie nie pomogli nam w uzyskaniu lokalu w innym budynku należącym do spółdzielni. Bardzo zniechęceni i rozżaleni na OSM ,,Przyszłość’’ szukamy dalej. Do akcji poszukiwania lokalu włączają się Koledzy Andrzej KOMUSZYŃSKI SP6JU , oraz Wiktor SZYDŁO SP6BFL. Otrzymujemy kilka propozycji lecz z powodu bardzo wysokiego czynszu nie udaje się nam niczego załatwić. Wreszcie przychodzi jesień 2005 dzięki poszukiwaniom Andrzeja SP6JU – Spółka Energetyka Cieplna Opolszczyzny ECO S.A z Opola wydzierżawia nam za 150 złotych dwa pomieszczenia w swoim budynku. Trzeba tutaj zaznaczyć znaczny wkład Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców oraz samego prezesa Piotra SP2JMR w sfinalizowaniu i podpisaniu umowy. W dniu 29 grudnia 2005 roku w siedzibie Spółki ECO SA podpisano umowę o najem lokalu. Z ramienia klubu podpisy złożyli : Andrzej SP6JU , Leszek SP6CIK oraz Krzysztof SP6DVP.

Od Stycznia 2006 kilku Kolegów : Andrzej SP6JU , Antoni SP6EJY , Ignacy SP6FIK , Franek SP6LR, Jarek SP6OJK przeprowadzają prace adaptacyjne pomieszczeń .Inny Koledzy

Janusz BĘBEN SP6AUI oraz Ryszard KRAUSE SQ6IEC kompletują dla potrzeb klubu meble oraz wykładziny. Po kilku tygodniach klub oficjalnie rozpoczyna działalność w trzecim już z kolei lokalu. Przez długie wieczory w czasie dni klubowych dyskutowano tylko o jednym – jak należycie przygotować się do obchodów jubileuszu 40-lecia klubu SP6PAZ oraz 50-lecia ruchu krótkofalarskiego na naszym terenie. Dzięki pomysłom naszym oraz niezawodnego jak zawsze Arkadiusza KORUSA SP6OUJ z klubu SP6ZJP nakreśliliśmy wstępny plan obchodów. Za pierwszoplanowe uznaliśmy zorganizowanie ogólnopolskich zawodów z okazji 40-lecia SP6PAZ .Wspólnie opracowaliśmy regulamin dyplomu okolicznościowego oraz zawodów z okazji jubileuszu. Pozostała najważniejsza sprawa pozyskanie sponsorów na zakup pucharów, druku dyplomów i okolicznościowych kart qsl HF40PAZ. Na pisma wystosowane do sześciu lokalnych instytucji administracji lokalnej chęć dofinansowania naszych zawodów wyraziło chęć ( tylko dwa ): Urząd Marszałka Województwa oraz Wojewoda Opolski. Sądziliśmy ,że nasze zaangażowanie w zabezpieczaniu łączności w trakcie lipcowej powodzi 1997 przypomni tym instytucjom nasz wkład społecznej pracy – niestety zapomniano o naszym wkładzie i zaangażowaniu. Mamy obiecaną pomoc również ze strony ZG PZK oraz klubu SP6ZJP z Głubczyc .Planujemy w połowie września zorganizować nad jeziorem Turawskim dwu dniowe spotkanie z okazji podsumowania zawodów oraz obchodów jubileuszu .O terminie spotkania powiadomimy na łamach krótkofalarskich czasopism oraz na stronach internetowych. Chcielibyśmy też zaprosić Kolegów , którzy przebywają za granicą , a kiedyś należeli do klubu. Chcieliśmy też przy okazji serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom indywidualnym, operatorom radiostacji klubowych oraz nasłuchowcom za liczny udział w naszych ogólnopolskich zawodach ( odbytych w dniu 1 kwietnia b .r ). Na temat klubu można by napisać sporą pracę , lecz nie miejsce oraz czas na to . Dokładne kalendarium klubu SP6PAZ oraz inne ciekawe zestawienia sportowe , wyczynowe będzie można obejrzeć w niedalekiej przyszłości na nowopowstającej stronie klubu www.sp6paz.opole.pl , która tworzona jest przez Tomasza KOMUSZYŃSKIEGO -syna Andrzeja SP6JU. Na zakończenie serdecznie dziękujemy wszystkim byłym i obecnym członkom klubu , którzy w chwili obecnej , oraz przed wielu laty poświęcili wolny czas w pracy społecznej oraz uczestniczyli w rożnego rodzaju contestach jako operatorzy SP6PAZ – SN6O , oraz pod wieloma innymi znakami okolicznościowymi. To wielkie zaangażowanie wszystkich składa się na te osiągnięcia na polu wyczynowym, organizacyjnym oraz szkoleniowym w ciągu tych 40-tu lat. Trzeba tutaj też przypomnieć duże zaangażowanie władz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Opolu oraz Zarządowi Głównemu Polskiego Związku Krótkofalowców : w Warszawie, Lesznie oraz w Bydgoszczy. Ich pomoc była bardzo owocna i niezbędna . Na zakończenie prośba do Kolegów oraz ich rodzin jeśli posiadacie jakieś materiały archiwalne na temat krótkofalarstwa z naszego terenu prosimy o przekazywani ich do klubu .Chodzi głównie o wycinki prasowe, karty qsl zdjęcia itp. Chcemy je zachować w formie elektronicznej i na tej podstawie opracować w przyszłości historyczną stronę internetową , która przedstawi to co w ostatnim pół wieku krótkofalowcy Opolszczyzny osiągnęli. Być może, uda się w przyszłości opracować płytę multimedialną , która zobrazowałaby historię krótkofalowców w naszym województwie oraz osiągnięcia pozostałych klubów z naszego terenu (LOK , ZHP , PZK ) . W szeregach klubu jest wielu społeczników, którzy swój wolny czas poświęcają na pracę na rzecz PZK .Są to: Augustyn WAWRZYNEK SP6BOW ( prezes SP-DIG , prowadzi współzawodnictwo SP IOTA , award manager PZK) , Leszek PRZYBYLAK SP6CIK długoletni prezes ZOW PZK Opole, przewodniczący WKR przy OT11 oraz DXCC CARD CHECKER , Stanisław BOROWIK SP6LK – od wielu lat prowadzi oddziałowe biuro QSL Nr 11 . Ta wspomniana w/w trójka za swoją pracę została uhonorowana najwyższym odznaczeniem PZK – Złotą Odznaką Polskiego Związku Krótkofalowców .W szeregach klubu jest ponad 30 posiadaczy Odznaki Honorowej PZK. Z innych osób , które należy wymienić to długoletni operator contestowy oraz prowadzący stronę internetową www.ot11.pzk.org.pl – Jarosław MISIAK SP6OJK , Bogdan KOZOŁUP SP6LUV – opiekun obu klubowych przemienników oraz klubowej bazy contestowej zlokalizowanej w miejscowości Wysoka .

 

Zapraszamy do galerii zdjęć z jubileuszowej imprezy w Turawie

 

Bieniewski Krzysztof SP6DVP – SO6V

Opole 2 kwietnia 2007 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.