Jesteś teraz tu

Szukaj na stronie

Nasz kanał

SP75O

Znak okolicznościowy SP75O został przyznany naszemu klubowi przez SP DX C z okazji 75 Rocznicy Światowych Zawodów SP DX C.
Okres aktywności : od 1 do 13 kwietnia 2008 roku.
Czas dysponowany : 312 godzin
Czas pracy w eterze : 198.5 godziny
Ogólna liczba przeprowadzonych łączności : 7.706
Przeciętna liczba QSO/godzinę : 38.9
Liczba unikalnych QSO : 7.047
Liczba różnych stacji , z którymi przeprowadzono łączność : 5.802
Przeprowadzono łączności z        podmiotami DXCC
Zaliczono w sumie 33 strefy WAZ.
SP75O – uczestniczyła w jubileuszowych zawodach SPDXC 2008 – ogółem przeprowadzono 1.487 obustronnych łączności . Punkty to 2.080 a mnożnik ( kraje DXCC ) 170. Uzyskany wynik w zawodach to
353.600 pkt. Wśród wszystkich stacji okolicznościowych pracujących z tej okazji ( SP75C – SP75N – SP75T – SP75E – SP75S – SN75T – SP0DXC – SP0PZK ) stacja nasza SP75O przeprowadziła największą liczbę przeprowadzonych łączności wynoszącą 7.706 QSO co dało 17.3% w porównaniu z w/w stacjami okolicznościowymi. Operatorami SP75O byli Koledzy : Janusz SP6AUI , Leszek SP6CIK , Krzysztof SP6DVP , Antoni SP6EJY , Ignacy SP6FIK , Andrzej SP6JU , Janek SP6IHE , Jarek SP6OJK . QSL managerem był Kolega Marek SP7DQR . Wszystkie karty QSL przez SP7DQR zostały wysłane do korespondentów. Wszystkich zapraszamy do obejrzenia prezentacji opracowanej przez Leszka SP6CIK , na której przedstawiono bardzo szczegółowo wszystkie statystyki pracy SP75O oraz zdjęcia operatorów. Prezentacja jest na stronie klubu.
Opole maj  2008

Opracował Krzysztof SP6DVP