Jesteś teraz tu

Home Znaki Okolicznościowe

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Znaki Okolicznościowe

SP0ITU

Praca radiostacji okolicznościowej     S P 0 I T U

z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji  1987

okres pracy  od 20 maja do 31 maja 1987

Znak okolicznościowy przyznany klubowi SP6PAZ

na  wniosek  ZG PZ  w Warszawie .

 

UDZIAŁ W ZAWODACH :

 

 

Hołd Powstańcom Wielkopolskich 24 maja 1987

UKF  QSO =  49     punkty  =  1.128

Operatorzy SP6DVP i SP6FJG


 

CW WPX CW  Kat. S.Op.  14 MHz   Cw

QSO = 1.316    P = 2.436     Mnożnik = 439

Wynik końcowy =  1. 069. 404

I miejsce w SP oraz  X miejsce w  europie / dyplom /

Operator : SP6CYX (SP6ZC) Sławomir DOMARUS .

 

 

W ciągu 10 dni pracy SP0ITU  przeprowadzono  :

1.8 Mc  =        25    QSO

3.5 Mc  =      470    QSO

7    Mc  =      320    QSO

14  Mc  =   5. 036    QSO

21  Mc  =   1. 258    QSO

28  Mc  =        25     QSO

 

RTTY  =       251     QSO   z  32   krajami  DXCC

SSTV   =         16     QSO   z    4   krajami  DXCC

UKF    =       916      QSO   z  13  krajami  DXCC

 

Ogółem zrobiono  9 . 633 QSO z  115  krajami DXCC

 

Operatorami SP0ITU byli :

SP6HEK (obecnie DF2KK), SP6FJG , SP6CYX (SP6ZC) , SP6CYV , SP6IGE ,SP6DVP , SP6GEQ , SP6FIK , SP6EEK ,  SP6GIY ,SP6OJK ,

 

Sprzęt to : transceiver klubowy , FT101 ZD od SP6DVP

FT 101 ZDW od SP6JYQ , klubowe  PA 750 wat ,

Anteny  6 elem.  na 14 i 21 Mc – produkcji  SP3KEY

W3DZZ, dipole ,

Urządzenie UKF kolegi SP6IGE ,

F9FT  kolegi SP6LZW , PA na UKF z klubu SP6PST

 

Projekt QSL SP6DVP  , koszty wydruku QSL ZG PZK .

 

Zestawienie opracował  Krzysztof Bieniewski  SP6DVP

SR6PAZ

OKRES  PRACY POD ZNAKIEM  S R 6 P A Z

/ kwiecień – listopad  1980 z okazji  50 Lat  P Z K /

 

Udział w zawodach zagranicznych           11   razy

Udział w zawodach krajowych                   9   razy

Razem w zawodach uczestniczono            20   razy

Ilość QSO w zawodach zagranicznych   5 . 716

Ilość QSO w zawodach krajowych              807

Ilość QSO zwykłych                               3 . 502

OGÓŁEM QSO pod SQ6PAZ              10 . 025

 

Operatorami byli koledzy :SP6FJG , SP6GEQ , SP6DVP, SP6HEK (obecnie DF2KK), SP6EEK , SP6JZF , SP6DIL , SP6GIY , SP6IGQ (SP6RVS) , SP6FIK .

Przeprowadzono QSO z 136 krajami DXCC.

 

Ciekawsze - ważniejsze zawody to :

HF IARU 1980               ( 1265 QSO )

CQWWDXC CW 1980   ( 1700 QSO )

 

Sprzęt klubowy Home made , fabryczne PA 700 wat

Karty QSL wydrukował  ZG PZK w Warszawie

Zestawienie wykonał  Krzysztof Bieniewski  SP6DVP

SQ6PAZ

OKRES PRACY SQ6PAZ  / 22 lipca 1974 do 9 maja 1975 /

Zawody ZAGRANICZNE uczestniczono                  28   razy

Ogółem przeprowadzono                                      3 . 865  QSO

Udział operatorów w zawodach zagranicznych :

SP6HEK (DF2KK) 21 razy , SP6DVP 12 razy , SP6FJG  9 razy

SP6FRA   3  razy, SP6GIY    3  razy, SP6DXB 2  razy

SP6FIK    4  razy, SP6EEK   1  raz .

Zawody KRAJOWE uczestniczono                            35  razy

Ogółem przeprowadzono                                      2 . 384  QSO

Udział operatorów w zawodach krajowych :

SP6DVP  30 razy , SP6HEK (DF2KK)  21 razy , SP6FJG 15 razy ,

SP6FRA    3 razy , SP6GIY     2 razy , SP6TQ     1 raz .

ZAWODY  ZAGRANICZNE                Ilość  QSO   =   3 . 865

ZAWODY  KRAJOWE                         Ilość  QSO   =   2 . 384

ŁĄCZNOŚCI  ZWYKŁE                       Ilość QSO   =   3 . 866

O G Ó Ł E M   QSO                                Ilość  QSO  = 10 . 115

Przeprowadzono QSO z 99 krajami  DXCC

Druk kart  QSL  zrealizował  ZG PZK w Warszawie  2.000 szt .

Zabrakło  8. 000 szt . QSL

Udział operatorów w zawodach / zagraniczne + krajowe /

SP6HEK (DF2KK)= 42 razy , SP6DVP = 42 razy , SP6FJG = 24 razy

SP6FRA =   6 razy , SP6GIY =    5 razy , SP6DXB =  2 razy

SP6TQ   =   1 raz   , SP6EEK =    1 raz  , SP6FIK =   5 razy .

Praca ta urządzeniu klubowym cw i ssb  anteny  dipol , G5RV

Delta  na 14 Mhz .

Praca pod  SQ6PAZ z okazji  XXX Lat  PRL-u .

Znak  dla klubu  przyznał  ZG PZK w Warszawie .

Zestawienie wykonał Krzysztof Bieniewski  SP6DVP