SO100PS
Witamy na naszej stronie --- Welcome to our web page

Z okazji 100 rocznicy III Powstania Śląskiego, dla upamiętnienia tamtych wydarzeń uruchamiamy pracę okolicznościowej stacji SO100PS.

Akcja będzie trwała w miesiącu maju 2021. Dla aktywnych stacji - korespondentów do zdobycia okolicznościowy dyplom (regulamin w zakładce "Dyplom").

Dodatkowe informacje zawarte są na stronie QRZ.COM

Wykaz częstotliwości, emisji i operatorów *

pasma: 160m-10m, 6m, 2m
emisje: SSB, CW, RTTY, FT4, FT8

* W trakcie pracy stacji okolicznościowej mogą nastąpić zmiany wynikające z bieżącej sytuacji organizacyjnej.

Lista operatorów SO100PS:
SP6DVP, SP6IHE, SP6GCU, SP6OJK, SP6ZC, SQ6NDC, SP6LUV, SP6RTX


Zapraszamy: Zespół operatorów SP6PAZ - SN6O

On the occasion of the 100th anniversary of the Third Silesian Uprising, to commemorate those events, we are launching the work of the commemorative SO100PS station.

The action will take place in May 2021. For active stations - correspondents, a special diploma will be available (regulations in the "Diploma" tab).

Additional information is available on the website QRZ.COM

Bands, modes and operators list *

bands: 160m-10m, 6m, 2m
modes: SSB, CW, RTTY, FT4, FT8

* During the work of the commemorative station, there may be changes resulting from the current organizational situation.

Operators SO100PS:
SP6DVP, SP6IHE, SP6GCU, SP6OJK, SP6ZC, SQ6NDC, SP6LUV, SP6RTX


We invite you: Team of operators SP6PAZ - SN6O

Akcję wspierają / Support our action: