SO100PSZapraszamy na stronę klubu SP6PAZ - SN6O

. Pomyłki czasem się zdarzają. Zachęcamy do kontaktu w każdej sprawie dotyczącej akcji dyplomowej, lub weryfikacji zapisków w Logu.

Koordynator akcji - Krzysztof SP6DVP sp6dvp(małpka)op.pl*

Menadżer dyplomowy - Bogusław SQ6NDC so100ps.award(małpka)gmail.com*

* - Zmień zawartość nawiasów na właściwe znaki.

Please visit the website SP6PAZ - SN6O club

. Mistakes happen sometimes. We encourage you to contact us in any matter regarding the diploma action or verification of entries in the Log.

Main coordinator - Krzysztof SP6DVP sp6dvp(monkey like at symbol)op.pl*

Diploma manager - Bogusław SQ6NDC so100ps.award(monkey like at symbol)gmail.com*

* - Change the contents of the brackets to the appropriate characters.Akcję wspierają / Support our action: