Jesteś teraz tu

Home Aktyw klubu Silent Key Wspomnienie o Adamie Weryńskim SP6AKZ z Nysy 1928 – 2019

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Wspomnienie o Adamie Weryńskim SP6AKZ z Nysy 1928 – 2019

 

Kolega Adam Weryński urodził się 19 marca 1928 roku na kresach wschodnich w miejscowości Samborze. Po repatriacji w 1946 przeprowadził się wraz z rodziną do Mielca w którym ukończył Gimnazjum oraz Liceum Przyrodnicze. W czerwcu 1948 roku osiedla się w Otmuchowie. Od 1 stycznia 1949 roku rozpoczyna pracę w Zjednoczeniu Energetycznym Okręgu Górnośląskiego – Podokręg Nysa. W roku 1957 ukończył Zaoczne Technikum Ministerstwa Energetyki w Warszawie, a po jego ukończeniu rozpoczął studia na wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Opolu, którą ukończył w 1964 roku. W miesiącu październiku 1960 roku wstępuje do Polskiego Związku Krótkofalowców za pośrednictwem ZOW PZK Opole i zostaje członkiem Opolskiego Klubu Krótkofalowców SP6KAZ w Opolu przy Technikum Materiałów Wiążących na ul. Struga 16a. Po otrzymaniu znaku nasłuchowego SP6-9002 rozpoczyna działalność nasłuchową przeprowadzając wiele ciekawych na owe czasy nasłuchów głównie na  odbiornikach demobilowych. W dniu 30 października Adam Weryński zdaje egzamin na Świadectwo Uzdolnienia przed Komisją Egzaminacyjną ZOW PZK Opole. 12 grudnia 1960 roku składa wniosek do Ministerstwa Łączności o uzyskanie zezwolenia na posiadanie i użytkowanie urządzeń nadawczych. Swoje pierwsze zezwolenie otrzymuje 30 maja 1961 roku o numerze 738 kategorii czwartej o mocy 15 watów. W dniu 9 września 1962 roku składa kolejny egzamin przed Komisją Egzaminacyjną przy ZOW PZK Opole na uzyskanie zezwolenia trzeciej kategorii. Cały swój wolny czas poświęca na pracę w eterze głównie na UKF-ie w paśmie 2 metrowym. Bardzo często wyjeżdża ze swoim sprzętem , którego był konstruktorem i wykonawcą na górki, głównie na Biskupią Kopę oraz pobliskie w tym rejonie mniejsze wzniesienia. Chyba nie ma górki skąd by Adam SP6AKZ nie pracował. Dziesiątki razy uczestniczył w różnego rodzaju zawodach krajowych oraz międzynarodowych , pracując z pod znaku SP6AKZ/6. Swoją pasją krótkofalarską zaraził również swojego brata Jerzego Weryńskiego SP6BFM z Głogówka (sk).Oprócz pracy na UKF można go było usłyszeć również na pasmach KF głównie na 40m emisją CW. Wykonywał wiele udanych konstrukcji na których pracował. Wykonał też nadajnik kwarcowy na kanał 2 metrowy AM dla naszego klubu SP6PAZ. Był również członkiem Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ w latach 1967 do 1973 działającego wówczas przy Wojewódzkim Domu Kultury w Opolu. Całe swoje zawodowe życie przepracował w energetyce w Nysie. Po przejściu na zasłużoną emeryturę bardzo często swoim samochodem na górki i pracował na UKF i KF. W ostatnich swoich piętnastu latach działalności krótkofalarskiej napotykał na różnego rodzaju przeszkody stawiane mu przez Wspólnotę Mieszkaniową (a głównie zarząd wspólnoty). Dzięki wsparciu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców zwłaszcza Piotra SP2JMR dwie sprawy wygrał w sądach w Nysie i Opolu, jednak wspólnota nie odpuszczała i co rusz wymyślała coś innego. W roku 1995 na wniosek klubu SP6PAZ oraz ZOW PZK Opole Kolega Adam został wyróżniony Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców o numerze 420.
Natomiast z okazji 60 Lecia PZK Opole w dniu 1 września 2017 roku został wyróżniony grawertonem za długoletnią działalność radioamatorską oraz długoletnią przynależność do Polskiego Związku Krótkofalowców. Zmarł w wieku 91 lat w dniu 17 stycznia 2019 roku jako najstarszy krótkofalowiec z naszego województwa o oddziału PZK. Został pochowany na cmentarzu w Głogówku. O śmierci Kolegi Adama SP6AKZ dowiedzieliśmy się dopiero w dniu 16 lutego 2019 od rodziny zmarłego , która telefonicznie powiadomiła nasz związek.
Cześć Jego pamięci .


Opole 17 luty 2019 Krzysztof SP6DVP