Jesteś teraz tu

Home Aktyw klubu Silent Key Andrzej Dybowski SP6AOI - SK

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Andrzej Dybowski SP6AOI - SK

WSPOMNIENIE   O   ANDRZEJU    DYBOWSKIM    SP6AOI    1935 – 2004

 

Środowisko krótkofalowców województwa opolskiego poniosło ogromną stratę. 24 stycznia 2004 roku zmarł po krótkiej chorobie Kolega  Andrzej DYBOWSKI  SP6AOI, czołowa postać Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu. Urodził się w Nowym Sączu 23 września 1935 roku .Od 1950 roku na stałe zamieszkał w Opolu. Krótkofalarstwem zainteresował się we wczesnych latach młodzieńczych. W marcu 1964 roku wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców i został członkiem Klubu ,,OSKAR’’ działającego przy Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu. Od samego początku rozpoczyna aktywną pracę pod znakiem nasłuchowym  SP6-6082 . 8 listopada 1964 roku pomyślnie zdaje egzamin przed Komisją na świadectwo uzdolnienia. Dwa dni po egzaminie składa wniosek do Ministerstwa Łączności o uzyskanie licencji kategorii pierwszej , na posiadanie i użytkowanie urządzeń nadawczo-odbiorczych. Do chwili otrzymania stosownego zezwolenia aktywnie pracuje jako nasłuchowiec , przeprowadza kilka tysięcy nasłuchów. Bardzo aktywnie udziela się społecznie w klubie oraz PZK . 28 maja 1965 roku otrzymuje upragnioną licencję krótkofalarską o numerze 1002/65 wraz ze znakiem SP6AOI. Pierwsze urządzenie zbudował samodzielnie na lampach o mocy 20 watów jako odbiorników używał sprzętu wycofywanego z wojska – RBM-1 – 10RT - A7B itp. W tym też okresie rozpoczyna pracę w Opolskie Komendzie Chorągwi  ZHP . Często uczestniczy w obozach ZHP na , których prowadzi kursy krótkofalarskie. W ramach obozów harcerskich wiele czasu poświęca też pływaniu po akwenach w kraju i na Bałtyku. Żeglarstwo było jego drugą wielką pasją życiową. Z chwilą powołania Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ przy Wojewódzkim Domu Kultury ( wrzesień 1967 ) zostaje jego pierwszoplanową postacią. Przez wiele kadencji pełni obowiązki prezesa klubu. Jego wielkim przedsięwzięciem na początku działalności było zorganizowanie podczas V Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w czerwcu 1967 roku wielkiej kilkudniowej wystawy plenerowej poświęconej 10-leciu działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu. Po kilku latach pracy w KCh  Związku Harcerstwa Polskiego przenosi się do Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu , gdzie obejmuje funkcję głównego księgowego. Przy współpracy redaktorów Radia Opole współorganizuje programy radiowe poświęcone opolskiemu środowisku krótkofalowców. Jego trzecią pasją życiową była turystyka. Często od lat w miesiącach letnich (wakacyjnych) wraz ze swoją rodziną przejeżdżał setki kilometrów, odwiedzając ciekawe miejsca . Przy okazji tych wędrówek po kraju poznawał wielu krótkofalowców , z którymi wcześniej wielokrotnie rozmawiał w eterze. Na turystyczne eskapady zawsze zabierał do swojego busa radiostację wraz z antenami , aby w wolnych chwilach porozmawiać z kolegami krótkofalowcami w kraju oraz z zagranicy. Andrzej był jednym z najbardziej doświadczonych krótkofalowców w naszym województwie. Przez cały okres bogatej przygody z krótkofalarstwem starał się iść z postępem czasu i techniki. Często budował swoje kolejne urządzenia nadawczo-odbiorcze oraz eksperymentował z antenami. Swoimi nowinkami technicznymi I obserwacjami zawsze dzielił się z Kolegami w klubie SP6PAZ i siedzibie ,

Zarządu PZK w Opolu. Za wybitne zasługi dla Związku i klubu SP6PAZ w 1987 roku  otrzymał Honorową Odznaką Polskiego Związku Krótkofalowców (nr odznaki 210). Jego nagła śmierć była dla rodziny oraz naszego środowiska wielkim i tragicznym zaskoczeniem. Straciliśmy wspaniałego Kolegę, prawego , uczciwego człowieka i wielkiego społecznika . Miał wiele planów na przyszłość . Chciał rozbudowywać klubową bazę contestową SN6O, modernizować anteny itp. Lecz śmierć zabrało Go nagle . Zostawił pogrążoną w wielkim smutku i rozpaczy swoją mamę , żonę Danutę , córkę Agnieszkę z wnuczką i mężem , oraz rodzeństwo.

Pochowany został 29 stycznia 2004 roku na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwieś w rodzinnym grobowcu. W ostatniej drodze oprócz rodziny , znajomych , przyjaciół towarzyszyli Ś.P Andrzejowi Koledzy krótkofalowcy z Opola i okolic, przedstawiciel ZG PZK w osobie Janka  SP2B, z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Opolu oraz liczne grono Kolegów z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ z Opola.

Odszedł człowiek , który chciał jeszcze wiele zrobić dla naszej organizacji i środowiska klubowego . Twój głos Andrzeju zamilkł w eterze na zawsze , lecz pamięć o Tobie na zawsze pozostanie w naszych sercach i umysłach.

Cześć Jego pamięci.

Opole  1  luty  2004

Krzysztof  Bieniewski  SP6DVP

z  klubu  SP6PAZ  z  Opola