Jesteś teraz tu

Home Aktyw klubu Silent Key Henryk Żółtański SP6ALA - SK

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Henryk Żółtański SP6ALA - SK

WSPOMNIENIE O KOLEDZE HENRYKU  ŻÓŁTANSKIM  ex: SP6ALA  1937-2012

 

Urodził się 29 września 1937 roku we Lwowie . W 1943 rozpoczął naukę w szkole powszechnej . Do Opola wraz z rodzicami przyjechał w 1946 gdzie kontynuował  naukę . W 1951 roku ukończył Szkołę Ogólnokształcącą nr 3 . W tym też roku wstąpił na wydział elektryczny Technikum Przemysłu Cementowego w Opolu. Technikum kończy w roku 1955 uzyskując dyplom technika – elektryka. W miesiącu grudniu 1955 rozpoczął pracę w Obwodowym Urzędzie Miar w Opolu . Zasadniczą służbę wojskową odbył w latach 1958-1959. Kolega Henryk Żółtański był jednym z pierwszych członków Opolskiego Radio Klubu Ligi Przyjaciół Żołnierza – do organizacji wstąpił w roku 1952 i otrzymał znak nasłuchowy  SP6 – 523 przeprowadzając pod tym znakiem wiele tysięcy nasłuchów na pasmach amatorskich – głównie na telegrafii. Posiadał duży zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z radiotechniki . Wiele razy prowadził kursy krótkofalarskie w LPŻ w Opolu oraz województwie. 30 października 1960 roku zdaje egzamin na świadectwo uzdolnienia . 30 maja 1961 uzyskuje zezwolenie nr. 739 wydane przez Ministerstwo Łączności na posiadanie i użytkowanie amatorskiej radiostacji indywidualnej i rozpoczyna pracę pod własnym znakiem  SP6ALA . Jego ulubioną emisją była telegrafia .

W latach 1961 – 1966 czynnie pracuje na pasmach amatorskich przeprowadzając wiele dalekich i ciekawych łączności . Oprócz krótkofalarstwa był pasjonatem fotografii – często swój wolny czas poświęcał temu drugiemu hobby . W latach 60-tych przez jedną kadencję był prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu.

 

We wczesnych latach 70-tych rozpoczął pracę w Okręgowym Inspektoracie Państwowej Inspekcji Radiowej w Opolu . Podczas pracy w/w instytucji ukończył  zaoczne studia na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. Pomimo nawału pracy w IO PIR ( PAR itp. ) zawsze interesował się krótkofalarstwem oraz problemami związanymi z tym hobby . Często był uczestnikiem wielu Zjazdów Krótkofalarskich w  Opolu. Za wybitne zasługi na opolskiego środowiska krótkofalarskiego został uhonorowany ( na wniosek klubu SP6PAZ i  Oddziału PZK w Opolu ) Odznaką Honorową PZK nr 237 . Swoją pracę zawodową zakończył na stanowisku dyrektora Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w Opolu  przechodząc  na zasłużoną emeryturę .

 

Został pochowany w dniu 5 maja 2012 roku na Cmentarzu Komunalnym Opole-Półwieś.

W ostatniej drodze na miejsce pochówku towarzyszyli mu oprócz rodziny , krewnych i znajomych spora grupa opolskich krótkofalowców wraz z władzami Oddziału Terenowego PZK w Opolu oraz Kolegami z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ z Opola. Rodzinie Ś.P Henryka składamy szczere wyrazy współczucia.

Cześć jego pamięci .

 

Opole  6 maja 2012

Krzysztof  Bieniewski   SP6DVP – 3Z6V