Jesteś teraz tu

Home Historia Klubu Czołowe postacie Wiktor Szydło - SP6BFL

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Wiktor Szydło - SP6BFL

 

Przedstawiamy sylwetkę  Wiktora  SZYDŁO  SP6BFL. Urodził się w roku 1931 we Wróblinie koło Opola. Od swoich młodzieńczych lat interesował  się  elektryką oraz radiem. Przez całe swoje zawodowe  życie  pracował  jako elektromonter. 1 września 1964 wstępuje do Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu i zostaje jednocześnie członkiem klubu PZK ,,Oskar’’ przy ZOW PZK w Opolu. Jako nasłuchowiec SP6-6086 rozpoczyna  aktywną  pracę . Wykorzystuje do tego celu własnoręczne wykonane konstrukcje odbiorników oraz sprzęt demobilowy jak RBM-1 , 10RT. W dniu 10 listopada 1964 roku przystępuje do egzaminu na Świadectwo Uzdolnienia przed Komisją Egzaminacyjną przy ZOW PZK . Po zdaniu egzaminu w dniu 20 listopada 1964 Kolega Wiktor składa wniosek do Ministerstwa Łączności o licencję pierwszej kategorii. W dniu 3 czerwca 1965 roku otrzymuje swoje pierwsze zezwolenie o  numerze 1080/65  kategorii pierwszej i upragniony znak SP6BFL.

Po powołaniu we wrześniu 1967 nowego klubu PZK przy Wojewódzkim Domu Kultury w Opolu wstępuje do Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ , którego członkiem jest po dzień dzisiejszy. Za swoją długoletnią przynależność do PZK  (od 1.09.1964)  oraz społeczną pracę i duże zaangażowanie Wiktor SP6BFL został uhonorowany na wniosek klubu   Odznaką Honorową  PZK numer 314 w roku 1992 . W dniu 3 grudnia 2016 w swoją 52 letnią rocznicę przynależności do PZK  Wiktor  został uhonorowany specjalną ,,deską’’ przyznaną przez OT-11 PZK Opole  upamiętniającą ten  jego jubileusz. Koledze Wiktorowi SP6BFL życzymy dużo zdrowia i dalszej owocnej pracy radioamatorskiej.
Opole 3 grudnia 2016

Opracował Krzysztof Bieniewski  SP6DVP