Jesteś teraz tu

Home Historia Klubu Czołowe postacie Czołowe postacie - SP6LK

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Czołowe postacie - SP6LK

4 7     l a t     w   e t e r ze       S  P  6  L  K     z    Opola

Kolega Stanisław BOROWIK SP6LK  z łącznością  zetknął się we wczesnych  latach pięćdziesiątych  w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej. Pierwsze kroki stawiał jako nie zrzeszony nasłuchowiec były to lata 1954 do 1956. 11 grudnia 1956 roku otrzymał swój znak nasłuchowy  SP6-510.Od tej pory został członkiem radioklubu przy Zarządzie Miejskim  LPŻ w Opolu. Wiosną 1957 roku zostaje powołany do życia szkolny klub krótkofalowców  przy  TMW  - SP6KAZ . Jesienią  1957 roku aktyw w/w klubu  tworzy  Zarząd Oddziału Wojewódzkiego  Polskiego Związku Krótkofalowców. W tym też czasie Stanisław zostaje członkiem klubu SP6KAZ  oraz  PZK.

Po pomyślnym  zdaniu egzaminu w lipcu 1957 r otrzymał licencję i znak nadawczy  S P 6 L K. Pierwszą swoją łączność przeprowadził w dniu 11 sierpnia 1957 roku w paśmie 80 metrowym telegrafią ze stacją amatorską  OK1 LD. Jest jedną z nielicznych  osób , które  w tym czasie otrzymały zezwolenia w naszym  mieście. Po przekształceniu się LPŻ w Ligę Obrony Kraju i powołaniu Zarządu Wojewódzkiego LOK zostaje kol. SP6LK aktywnym członkiem  w/w organizacji – / sekcja łączności /. Od pierwszych chwil włącza się w wir społecznej pracy na rzecz LOK oraz  PZK. Przez wiele lat prowadzi na kursach krótkofalarskich szkolenie z zakresu nauki telegrafii oraz praktycznej obsługi radiostacji amatorskiej. Przez wiele lat związany jest z klubami SP6KBR, SP6KGN, a od roku 1990 jest członkiem Piastowskiego Klubu krótkofalowców SP6PAZ.Swoje pierwsze łączności przeprowadzał na sprzęcie demobilowym pozyskanym z wojska. Pierwszym nadajnikiem było urządzenie z lampą GU-7 w stopniu końcowym, odbiornikiem USP-9 i anteną LW 41 m. Bardzo często na radiostacjach klubowych  /SP6KBR,SP6KGN oraz SP6PAZ uczestniczył w krajowych zawodach radiostacji klubowych. Główną ulubioną emisją, na której pracuje to telegrafia – zawsze używając zwykłego klucza sztorcowego. Do chwili obecnej przeprowadził ponad 173.000 tyś. obustronnych połączeń radiowych. Posiada potwierdzonych 320 krajów  wg  DXCC w tym kilka  unikatów z lat 60-tych i 70-tych. Na swoim koncie ma też 253 dyplomy ze wszystkich kontynentów.

- 2 - Za zasługi dla organizacji  LPŻ ,LOK , PZK został odznaczony : 22.05.1954        Wzorowy Łącznościowiec 05.12.1969        Brązowa  Odznaka   –  Zasłużony  Działacz  LOK 15.10.1975        Złota Odznaka          -  Zasłużony  Działacz  LOK 18.10.1977        Brązowa  Odznaka    - Zasłużony Pracownik Łączności 02.07.1989        Honorowa Odznaka  PZK  Nr.177

Na ostatnim Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ZOT PZK w Opolu (8 luty 2004) na wniosek przedstawiciela klubu SP6PAZ została podjęta jednogłośnie  uchwała o nadanie Kol. Stanisławowi ZŁOTEJ HONOROWEJ ODZNAKI PZK. Decyzją władz  Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców pod  koniec roku 2004 Honorowa Złota Odznaka PZK  została przyznana. W swojej długoletniej karierze krótkofalarskiej był czynny pod znakami okolicznościowymi :  1970 3Z6LK, a od 22 lipca 1974 do 9 maja 1975 pod SQ6LK.

Być może w niedługiej przyszłości  Stanisław zostanie kandydatem do  SPDXC  oraz członkiem  IOTA Klubu  przy SPDXC.

Od  wielu kadencji piastuje funkcję  QSL managera  ZOT PZK  w Opolu. W chwili obecnej używa  FT 101 zdw  o mocy 100 wat  oraz anten GP7 oraz   G5RV. Jest   jednym z kilku  najaktywniejszych  nadawców w naszym województwie  opolskim. Swoją  długoletnią i owocną pracą społeczną  może być przykładem dla naszym młodych kolegów krótkofalowców.

 

Z okazji 47 rocznicy czynnej pracy w eterze  Koledze Stanisławowi Borowikowi  SP6LK życzymy dużo zdrowia oraz wielu jeszcze lat aktywnej pracy w  eterze.

 

Opole 21 stycznia 2005

Prezes Piastowskiego Klubu Krótkofalowców

S P 6 P A Z  -  S N 6  O

Krzysztof  Bieniewski

S P 6 D V P  -  3 Z 6