Jesteś teraz tu

Home Informacje Obchody 800 lat miasta Opola

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Obchody 800 lat miasta Opola

W roku 2017 obchodzony będzie jubileusz  800 lat Opola. Jako krótkofalowcy mieszkańcy Opola , chcieliśmy również przyłączyć się tego wspaniałego jubileuszu. W związku z tym z inicjatywy członków Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców oraz  członków najstarszego Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ – postanowiliśmy  uruchomić okolicznościową amatorską stację krótkofalową pod znakiem  HF 800 O. Stacja będzie czynna od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku. Głównym zamierzeniem po przez pracę w eterze na pasmach amatorskich będzie popularyzacja naszego pięknego miasta Opola wśród krótkofalowców w kraju oraz na świecie. Będzie to również połączone z dwoma jubileuszami:  naszego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu  który w 2017 roku obchodzi 60 lat istnienia ( 1957-2017) ,oraz najstarszego klubu : Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ , który w roku 2017 obchodzić będzie 50 lat swojej  działalności  (1967-2017). Stacja okolicznościowa obsługiwana będzie przez członków w/w  klubu oraz innych krótkofalowców należących do Oddziału Terenowego PZK w Opolu. Więcej informacji będzie można uzyskać na stronach internetowych klubu SP6PAZ www.sp6paz.pl  oraz na stronie OT-11 PZK Opole.


Krzysztof  Bieniewski  SP6DVP