Jesteś teraz tu

Home Informacje Uroczystości 20 rocznicy powodzi tysiąclecia

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Uroczystości 20 rocznicy powodzi tysiąclecia

 

W dniu dzisiejszym 3 lipca b.r. w miejscowości Zdzieszowice koło Kędzierzyna Koźla odbyła się uroczystość poświęcona 20 rocznicy wielkiej powodzi w 1997 roku. Uroczystość ta odbyła się przy pomniku upamiętniającym ofiary z naszego województwa , które straciły życie w trakcie wielkiej wody , która zalała znaczne tereny położone po obu stronach Odry oraz innych rzek na terenie województwa opolskiego. W uroczystości pod pomnikiem ofiar Powodzi Tysiąclecia wzięli udział przedstawiciele władz rządowych , przedstawiciele resortów mundurowych oraz władz lokalnych. Wśród zaproszonych wielu gości przez  Wojewodę Opolskiego znalazł się też prezes naszego Oddziału Terenowego PZK w Opolu kolega Paweł Pośpiech SQ6DXP. W trakcie spotkania  głos zabrał nasz prezes Paweł, który w kilkuminutowym wystąpieniu przedstawił kulisy naszej spontanicznej akcji w zabezpieczaniu łączności przez krótkofalowców z naszego województwa oraz z kraju. SQ6DXP jako kolejny w ostatnim czasie przedstawiciel naszego środowiska udzielił wywiadu dla Radia Opole , w którym również zaakcentował nasz udział przed dwudziestu laty w niesieniu pomocy i utrzymywaniu łączności z zalanych terenów. Wywiad przeprowadziły dwie panie redaktorki Agnieszki – Agnieszka Stefaniak oraz Agnieszka Pospiszyl. Po oficjalnych przemówieniach nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem ofiar Powodzi Tysiąclecia. Był to hołd oddany ośmiu  ofiarom, które straciły życie w tragicznym lipcu 1997 roku.

Na zakończenie prezes naszego OT-11 PZK Opole wręczył wojewodzie materiały historyczne o udziale naszego krótkofalarskiego środowiska w akcji niesienia pomocy oraz w zabezpieczaniu łączności  przez krótkofalowców oraz bardzo szerokiej współpracy ze sztabem przeciwpowodziowym w Opolu. W materiałach znalazły się wszelkiego rodzaju artykuły z prasy lokalnej oraz krajowej , z miesięczników krótkofalarskich takich jak MK QTC oraz Świata Radio. Audycje radiowe z udziałem naszych kolegów krótkofalowców z przed dwudziestu laty oraz zdjęcia. Obszerny materiał fotograficzny z tej uroczystości dostępny jest na stronie Radia Opole  (www.radio.opole.pl)

 

Zdzieszowice 3 lipca 2017

tekst i zdjęcia Krzysztof Bieniewski SP6DVP