Jesteś teraz tu

Home Informacje

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Informacje

Widok nowego przemiennika SR6F

2008

 

Widok nowego przemiennika SR6F który niebawem będzie montowany na Wysokiej

QRG przemiennika 145.750 Mhz CTCSS:123,0 Hz


„SR6F – reaktywacja”

2008

Uwaga ! na najbliższą sobote tj. 20 września 2008r. planowany jest montaż nowego przemiennika SR6F na Wysokiej koło Góry Ś.Anny. Przemiennik wykonany został w oparciu o radiotelefony Motorola GM-300 oraz układ automatyki w/g konstrukcji Kolegi N0XAS. Całość zostanie zamontowana w szafie 19″ typu RACK. Planowana jest jednoczesnie wymiana kilkudziesięciu metrów kabla – fidera do anteny nadawczej. Zmieniona zostanie również sama antena nadawcza na  Diamond X50. Dziękujemy wszystkim kolegom,ktorzy wsparli finansowo zakup 2 sztuk radiotelefonów motorola do w/w przemiennika. Prosimy o nasłuchiwanie na QRG 145.750 Mhz w najbliższą sobotę. Przypominamy, że ustawiony zostanie subton 123 Hz na wejściu przemiennika. Subton ten został ustalony jako jednolity dla wszystkich przemienników na terenie naszego województwa posiadających możliwość jego zaprogramowania.

Paweł SQ6DXP & Jarek SP6OJK

Spotkanie okolicznościowe „Turawa 2008”.

2008

W dniach 13 – 14 września br., z inicjatywy Zarządu Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ w Opolu, w Ośrodku „Jowisz”  obok Jeziora Turawskiego odbyło się spotkanie okolicznościowe członków Opolskiego Oddziału PZK, w którym wzięło udział wielu znanych nadawców. W czasie spotkania odbyło się również wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Oddziału, na którym omawiano najbardziej istotne sprawy lokalnego środowiska i podjęto stosowne decyzje. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż głubczycki Klub SP6ZJP uzyskał największą w kraju kwotę z tytułu 1 % odpisu na OPP tj. kwotę prawie 5000 złotych, stając się rekordzistą w kraju w tym zakresie. Kwotę tę można i należy więc wykorzystać na statutowe cele. Omawiano również sprawę głosowania elektronicznego na poziomie oddziałowym, aby szybko i sprawnie wypracowywać decyzje bez potrzeby osobistego spotykania się na posiedzeniach oddziałowych. Z tą sprawą należy jednak odczekać do czasu zatwierdzenia Statutu PZK przez KRS.

W czasie spotkania Leszek – SP6CIK poinformował między innymi zebranych o współzawodnictwie SPDXC – była też możliwość zweryfikowania swoich kart do tych współzawodnictw. Leszek nie omieszkał również podzielić się swymi spostrzeżeniami w zakresie stanu prac kierowanej przez Niego Komisji ds. Strategii PZK.

Wiceprezes Oddziału Opolskiego ds. technicznych Jarek – SP6OJK, przedstawił założenia i działania APRS stwierdzając, że to dobra możliwość do wykorzystania w ramach struktur zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia ludności miejscowym zagrożeniem.

Dość ciekawą prelekcję na temat przemiennika SR6A i działań miejscowych krótkofalowców w strukturach zarządzania kryzysowego przeprowadził Jarek – SQ6IUH.

Odbyła się również dość ciekawa prezentacja ruchomej stacji pomiarowej Opolskiej Delegatury UKE, w czasie której dwaj przedstawiciele UKE tj. naczelnik Wydziału Radiowego inż. Marian Goluzda wraz ze specjalistą tego Oddziału inż. Paweł Świąder zapoznawali uczestników spotkania ze specyfiką pomiarów i zasadami pracy stacji pomiarowej. A tak na marginesie : również w Opolu widać wzorową współpracę krótkofalowców z miejscową Delegaturą UKE, z pożytkiem dla obu stron.

Silnie reprezentowane były miejscowe kluby krótkofalarskie – między innymi przez głubczycki Klub SP6ZJP pod kierunkiem Arka – SP6OUJ, pioniera w zakresie programów pomocowych, który dzielił się swym doświadczeniem w zakresie opracowywania programów na rzecz PZK. Okazuje się, że zdobycie środków na działalność klubów czy oddziałów w ramach programów pomocowych nie jest sprawą zbyt trudną – takie programy znaleźć można na poziomie administracji samorządowej i należy zapełnić je treścią z uwzględnieniem problematyki krótkofalarskiej, a zwłaszcza szkoleniem i promowaniem naszego hobby w lokalnym środowisku. Niewątpliwie największym atutem jest jednak posiadanie osobowości prawnej przez klub lub oddział, ponieważ na środki nie trzeba czekać zbyt długo.

W spotkaniu nie mogło zabraknąć znanego powszechnie Krzysztofa – SP6DVP z Klubu SP6PAZ w Opolu, animatora wielu znanych powszechnie przedsięwzięć klubowych, który zadbał nie tylko o logistykę, ale wykazywał swą aktywność na wielu odcinkach.

W spotkaniu nie zabrakło również przedstawicieli Klubu SP9KDA z Olesna z Markiem – SP9UO, współorganizatorem akcji „Łoś 2008”. Brzeskie Towarzystwo Radiotechniczne „Dipol”, kierowane przez Jarka – SQ6IUH, wykazuje dużą aktywność w strukturach zarządzania kryzysowego, czego wymiernym efektem jest eliminowanie problemu antenowego i czytelny odbiór społeczny środowiska krótkofalowców jako sojusznika w sytuacji zagrożenia.

Z kronikarskiego obowiązku wypada stwierdzić, że nie zabrakło aktywistów Klubu SP6PNZ z Nysy i innych, których nie sposób tu wymienić.

Prezydium ZG reprezentował Sekretarz Generalny – Tadeusz SP9HQJ, który zapoznał zebranych z aktualną sytuacją w PZK, w tym w kontekście ostatnich wydarzeń m.in. w kontekście kontroli przez organ nadzoru tj. Urząd Miasta Stołecznego w Warszawie i podejmowanych działaniach ze strony ZG PZK. Tadeusz poinformował również zebranych o stanie prac Komisji ds. Strategii PZK i pracy pozostałych Komisji, których zadaniem jest wypracowanie stanowiska PZK w wielu kluczowych sprawach dla potrzeb Nadzwyczajnego Zjazdu PZK, aby doprowadzić do nowelizacji Statutu PZK do potrzeb wyzwań i potrzeb współczesnych czasów. Tadeusz odpowiadał również na wiele pytań i udzielał wyczerpujących odpowiedzi.

W spotkaniu wziął również Prezes Oddziału Nr 50 w Gliwicach – Romek SP9MRN, który wraz z Leszkiem SP6CIK podzielił się swymi spostrzeżeniami w zakresie prowadzonych prac w Komisji ds. Strategii PZK i odpowiadał na wiele pytań.

W godzinach wieczornych – do późnych godzin nocnych, przy kiełbaskach z grilla i napojach, toczyły się długie Polaków rozmowy, gdzie tematem wiodącym były sprawy związane z funkcjonowaniem naszego Związku.

Nad całością zebrania czuwał Prezes Oddziału Włodek – SQ6LBW, dbając o sprawny przebieg spotkania. Szczególne słowa uznania należą się Wiceprezesowi Oddziału ds. sportowych Andrzejowi – SP6JU, który wziął na siebie może zbyt dużo obowiązków – dwoił się i troił, aby wszystko wypadło na medal. Andrzeju – wielkie dzięki za zaangażowanie i organizację spotkania oraz troskę o uczestników spotkania. Spotkanie w Turawie wykazało dobrą integrację lokalnego środowiska krótkofalowców. Zatem do spotkania w przyszłym roku.

Opracował : Tadeusz SP9HQJ

Więcej artykułów…