Jesteś teraz tu

Home Informacje

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Informacje

1% dla klubu SP6PAZ. Jak wypełniać PIT-y

2011

„1% dla PZK jako OPP. Jak wypełniać PIT-y”

Prosimy o wsparcie KLUBU  SP6PAZ  ( OT11 KLUB SP6PAZ )  1% od należnego podatku

Składającym formularze rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym  po 1 stycznia 2011 dla ułatwienia podajemy:


PIT-28 – część M.126. należy wpisać nr 0000088401,
część N.128. można wpisać cel szczegółowy 1%, np. OT 11 klub SP6PAZ
PIT-36L – część N.105. należy wpisać nr 0000088401,
część O.107. można wpisać cel szczegółowy 1%, np. OT 11 klub SP6PAZ
PIT-36 – część O.305. należy wpisać nr 0000088401,
część P.307. można wpisać cel szczegółowy 1%, np. OT 11 klub SP6PAZ
PIT-37 – część H.124. należy wpisać nr 0000088401
część I.126. można wpisać cel szczegółowy 1%, np. OT 11 klub SP6PAZ

 

Jeśli darczyńca -podatnik nie wypełni pozycji 128, 107, 307 i 126, a przekazanie jest na nr KRS 0000088401 wówczas środki pochodzące z 1% zasilą budżet centralny i będą przeznaczone na dofinansowanie imprez ogólnopolskich, środowiskowych, zakupy sprzętu, akcje szkoleniowe i popularyzatorskie, łączność kryzysową i tp cele związane z działalnością Statutową PZK jako OPP.

 

PIT-37 za rok 2010 złożyć należy do urzędu skarbowego do 2 maja 2011 r.

PIT-37 składa podatnik jeśli:
·    wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
1.    wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
2.    emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
3.    świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
4.    należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
5.    zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
6.    stypendiów,
7.    przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
8.    przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
9.    świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
10.    należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
11.    należności z umowy aktywizacyjnej,
·    nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
·    nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
·    nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.
W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.
Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a opodatkowani pozostają według skali podatkowej, wypełniają zeznanie PIT-36.

Zaproszenie na V ogólnopolskie spotkanie krótkofalowców „Łoś 2011″

2011

K O M U N I K A T !!!

2011

Zarząd Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ-SN6O z przykrością informuje, że w dniu 21stycznia 2011 w godzinach nocnych wybuchł pożar w budynku klubu. Straty nie są nam znane. Czekamy na wyjaśnienie sprawy przez odpowiednie służby . Do czasu wyjaśnienia sprawy klub zawiesza swoją działalność.

Opole dnia 22 stycznia 2011              Zarząd Klubu  SP6PAZ-SN6O

Kolega Krzysztof Podkówka SP6FJG SK (SILENT KEY)

2011

W dniu 5 stycznia 2011 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz długoletni członek Oddziału Opolskiego PZK i Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ Kolega ŚP Krzysztof Podkówka SP6FJG.

Krzysztofa pamiętamy jako doskonałego operatora, telegrafistę i uczestnika wielu zawodów międzynarodowych. Pamiętamy  również Krzysztofa – wspaniałego kolegę z naszych młodych lat z którym spotykaliśmy się często w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Te kontakty zawsze były pełne radości i wzajemnego szacunku. Msza święta odprawiona zostanie we wtorek w dniu 11 stycznia 2011 w Opolskiej Katedrze św Krzyża o godzinie 8.00. Pogrzeb 11.01.2011 wtorek- wyprowadzenie zwłok z kaplicy o godzinie 11.00 na Cmentarzu Komunalnym na Półwsi w Opolu. Cześć jego pamięci .

Leszek SP6CIK

Prezes OT-11

Więcej artykułów…