Jesteś teraz tu

Home Informacje

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Informacje

Spotkanie okolicznościowe „Turawa 2008”.

2008

W dniach 13 – 14 września br., z inicjatywy Zarządu Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ w Opolu, w Ośrodku „Jowisz”  obok Jeziora Turawskiego odbyło się spotkanie okolicznościowe członków Opolskiego Oddziału PZK, w którym wzięło udział wielu znanych nadawców. W czasie spotkania odbyło się również wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Oddziału, na którym omawiano najbardziej istotne sprawy lokalnego środowiska i podjęto stosowne decyzje. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż głubczycki Klub SP6ZJP uzyskał największą w kraju kwotę z tytułu 1 % odpisu na OPP tj. kwotę prawie 5000 złotych, stając się rekordzistą w kraju w tym zakresie. Kwotę tę można i należy więc wykorzystać na statutowe cele. Omawiano również sprawę głosowania elektronicznego na poziomie oddziałowym, aby szybko i sprawnie wypracowywać decyzje bez potrzeby osobistego spotykania się na posiedzeniach oddziałowych. Z tą sprawą należy jednak odczekać do czasu zatwierdzenia Statutu PZK przez KRS.

W czasie spotkania Leszek – SP6CIK poinformował między innymi zebranych o współzawodnictwie SPDXC – była też możliwość zweryfikowania swoich kart do tych współzawodnictw. Leszek nie omieszkał również podzielić się swymi spostrzeżeniami w zakresie stanu prac kierowanej przez Niego Komisji ds. Strategii PZK.

Wiceprezes Oddziału Opolskiego ds. technicznych Jarek – SP6OJK, przedstawił założenia i działania APRS stwierdzając, że to dobra możliwość do wykorzystania w ramach struktur zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia ludności miejscowym zagrożeniem.

Dość ciekawą prelekcję na temat przemiennika SR6A i działań miejscowych krótkofalowców w strukturach zarządzania kryzysowego przeprowadził Jarek – SQ6IUH.

Odbyła się również dość ciekawa prezentacja ruchomej stacji pomiarowej Opolskiej Delegatury UKE, w czasie której dwaj przedstawiciele UKE tj. naczelnik Wydziału Radiowego inż. Marian Goluzda wraz ze specjalistą tego Oddziału inż. Paweł Świąder zapoznawali uczestników spotkania ze specyfiką pomiarów i zasadami pracy stacji pomiarowej. A tak na marginesie : również w Opolu widać wzorową współpracę krótkofalowców z miejscową Delegaturą UKE, z pożytkiem dla obu stron.

Silnie reprezentowane były miejscowe kluby krótkofalarskie – między innymi przez głubczycki Klub SP6ZJP pod kierunkiem Arka – SP6OUJ, pioniera w zakresie programów pomocowych, który dzielił się swym doświadczeniem w zakresie opracowywania programów na rzecz PZK. Okazuje się, że zdobycie środków na działalność klubów czy oddziałów w ramach programów pomocowych nie jest sprawą zbyt trudną – takie programy znaleźć można na poziomie administracji samorządowej i należy zapełnić je treścią z uwzględnieniem problematyki krótkofalarskiej, a zwłaszcza szkoleniem i promowaniem naszego hobby w lokalnym środowisku. Niewątpliwie największym atutem jest jednak posiadanie osobowości prawnej przez klub lub oddział, ponieważ na środki nie trzeba czekać zbyt długo.

W spotkaniu nie mogło zabraknąć znanego powszechnie Krzysztofa – SP6DVP z Klubu SP6PAZ w Opolu, animatora wielu znanych powszechnie przedsięwzięć klubowych, który zadbał nie tylko o logistykę, ale wykazywał swą aktywność na wielu odcinkach.

W spotkaniu nie zabrakło również przedstawicieli Klubu SP9KDA z Olesna z Markiem – SP9UO, współorganizatorem akcji „Łoś 2008”. Brzeskie Towarzystwo Radiotechniczne „Dipol”, kierowane przez Jarka – SQ6IUH, wykazuje dużą aktywność w strukturach zarządzania kryzysowego, czego wymiernym efektem jest eliminowanie problemu antenowego i czytelny odbiór społeczny środowiska krótkofalowców jako sojusznika w sytuacji zagrożenia.

Z kronikarskiego obowiązku wypada stwierdzić, że nie zabrakło aktywistów Klubu SP6PNZ z Nysy i innych, których nie sposób tu wymienić.

Prezydium ZG reprezentował Sekretarz Generalny – Tadeusz SP9HQJ, który zapoznał zebranych z aktualną sytuacją w PZK, w tym w kontekście ostatnich wydarzeń m.in. w kontekście kontroli przez organ nadzoru tj. Urząd Miasta Stołecznego w Warszawie i podejmowanych działaniach ze strony ZG PZK. Tadeusz poinformował również zebranych o stanie prac Komisji ds. Strategii PZK i pracy pozostałych Komisji, których zadaniem jest wypracowanie stanowiska PZK w wielu kluczowych sprawach dla potrzeb Nadzwyczajnego Zjazdu PZK, aby doprowadzić do nowelizacji Statutu PZK do potrzeb wyzwań i potrzeb współczesnych czasów. Tadeusz odpowiadał również na wiele pytań i udzielał wyczerpujących odpowiedzi.

W spotkaniu wziął również Prezes Oddziału Nr 50 w Gliwicach – Romek SP9MRN, który wraz z Leszkiem SP6CIK podzielił się swymi spostrzeżeniami w zakresie prowadzonych prac w Komisji ds. Strategii PZK i odpowiadał na wiele pytań.

W godzinach wieczornych – do późnych godzin nocnych, przy kiełbaskach z grilla i napojach, toczyły się długie Polaków rozmowy, gdzie tematem wiodącym były sprawy związane z funkcjonowaniem naszego Związku.

Nad całością zebrania czuwał Prezes Oddziału Włodek – SQ6LBW, dbając o sprawny przebieg spotkania. Szczególne słowa uznania należą się Wiceprezesowi Oddziału ds. sportowych Andrzejowi – SP6JU, który wziął na siebie może zbyt dużo obowiązków – dwoił się i troił, aby wszystko wypadło na medal. Andrzeju – wielkie dzięki za zaangażowanie i organizację spotkania oraz troskę o uczestników spotkania. Spotkanie w Turawie wykazało dobrą integrację lokalnego środowiska krótkofalowców. Zatem do spotkania w przyszłym roku.

Opracował : Tadeusz SP9HQJ

INFORMACJE SPORTOWE WYNIKI ZA ROK 2007

2008

WPX  PHONE  2007 – KATEGORIA  MULTI  OPERATOR  MULTI         TRANSMITTER

1 miejsce w SP    HF40PAZ 5.453.217 pkt.    QSO = 2.766    MNOŻNIK = 903


CQWW  PHONE  2007   LOW  POWER   7  MHz

SO6V ( SP6DVP )  142.440 pkt.     QSO = 1.089    ZONE = 23   DXCC = 97   MNOŻNIK = 120

6 miejsce w świecie !!!

4 miejsce w Europie

1 miejsce w kraju


Wyniki ze strony  SP3KEY  opracował :  Michał  SQ6MNN

TURAWA 2008

2008

Zarząd Piastowskiego Klubu Krótkofalowców PZK SP6PAZ-SN6O z Opola zaprasza Koleżanki i Kolegów na drugie spotkanie krótkofalarskie pod nazwą ,,TURAWA 2008‘’.

 

 

TERMIN : 13 / 14 września 2008  ( sobota / niedziela )

 

MIEJSCE IMPREZY : Ośrodek Wypoczynkowy ,,JOWISZ’’

 

CENNIK:

- śniadanie   8 złotych

- obiad        12 złotych

- kolacja      7  złotych

- nocleg      20 złotych

Uwaga : noclegi w budynku murowanym ( pawilon )

Na imprezie przewidziane są następujące prelekcje i spotkania w grupach :

 

1/ Leszek SP6CIK – jak przystąpić do współzawodnictwa SPDXC , DXCC , LoTW .Przy okazji obecności Leszka chętni będą mogli zweryfikować swoje karty do DXCC i do  SPDXC .

 

2/ Jarek SP6OJK – przedstawi założenia i działanie APRS.

 

 

3/ Dyrektor Opolskiej Delegatury UKE inż. Gerard HALAMA wraz z pracownikami zaprezentują najnowszą ruchomą stację pomiarową .

 

4/ Stanisław SP6LK ( Oddziałowy QSL Manager OT11) wydawać będzie członkom PZK Karty QSL . Przy okazji jeśli ktoś z Kolegów będzie miał swoje karty QSL do wysyłki proszony jest o ich zabranie do Turawy.

 

5/ Koledzy : SP6OJK oraz SQ6DXP przedstawią krótką informację na temat modernizacji  przemienników SR6F oraz SR6OP .

 

6/ Koledzy z Brzeskiego Towarzystwa Radiotechnicznego DIPOL zainstalują i zademonstrują budowę i działanie przemiennika SR6KB, który zostanie docelowo zainstalowany na Kopie Biskupiej 889 m npm (Loc:JO80RG). Możliwa będzie łączność przez przemiennik zainstalowany w miejscu spotkania w Turawie QRG: 439.300Mhz Subton:123Hz

 

 

7/ Andrzej SP6JU – zbierać będzie od członków klubu SP6PAZ bieżące i zaległe składki na rzecz  Piastowskiego Klubu Krótkofalowców .

 

 

8/ Michał SQ6MNN – umożliwi Kolegom pracę na stacji  SP6PAZ/6 na pasmach KF w pasmach  80 i 40 metrów.

 

 

9/ Andrzej SP6JU – zapewni łączność w  kanale 145.300 FM  ( SP6PAZ / 6  )

dla Kolegów pracujących z  ,,mobila’’ , a mających problem z dojechaniem na miejsce imprezy .

 

 

10/ W razie kworum członków Zarządu PZK  OT11 – przewidziany jest wyjazdowe posiedzenie  OT11 .

 

11/ w godzinach wieczornych w sobotę przewidziane jest ognisko przy piwie oraz kiełbaskach .

 

12/ Przewidziana jest również giełda sprzętowa , którą poprowadzi Czesław SP6SNS .

 

12/ Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do Ośrodka już w piątek w godzinach popołudniowych .

 

13/ Wszyscy uczestnicy spotkania sami dokonują opłat za wyżywienie oraz dokonują rezerwacji noclegów w Recepcji Ośrodka ,,JOWISZ’’ .

 

DOJAZD: Od strony Opola >> Zawada > Kotórz Mały > Kotórz Wielki, wzdłuż wałów Dużego Jeziora Turawskiego za średnim Jeziorem ..ok 200m zjazd w lewo.  Od strony Ozimka>> Antoniów > Jedlice > Szczedrzyk
> i przed Średnim Jeziorem w prawo.

Serdecznie zapraszamy do TURAWY   Zarząd Klubu SP6PAZ

Więcej artykułów…