Jesteś teraz tu

Home Informacje

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Informacje

Podsumowanie pracy okolicznościowej radiostacji HF1997OP z Opola


W dniach od 1 lipca do 23 lipca br. czynna była na pasmach amatorskich okolicznościowa radiostacja o znaku HF1997OP.Okazją do pracy pod tym znakiem była przypadająca w lipcu 20-ta rocznica wielkiej powodzi jaka miała miejsce w 1997 roku na terenie kraju. Członkowie Piastowskiego Klubu Krótkofalowców  SP6PAZ chcieli tym samym  przypomnieć wielką akcję niesienia pomocy w zabezpieczaniu łączności z zalanych terenów na obszarze  województwa opolskiego. Sama idea uruchomienia stacji okolicznościowej powstała już we wrześniu 2016 roku. Sławek SP6ZC stworzył na tą okoliczność stronę internetową www.powodz1997.pl ( www.hf1997op.pl ), na której znalazły się najważniejsze materiały historyczne mówiące o tej tragedii i naszym krótkofalarskim spontanicznym zrywie w lipcu 1997 roku. Z tej też okazji powstał kanał klubu SP6PAZ na You Tube – słowa podziękowania należą się Krzyśkowi SQ6KIV oraz Ludwikowi SQ6NDF.  Jak rocznica to oczywiście uruchomienie okolicznościowej  radiostacji. Kilka miesięcy wcześniej zaprojektowano i wydrukowano  karty QSL. Tu jak zwykle na wysokości zadania stanął Radek SP5ADX. Praca na pasmach odbywała się głównie na SSB oraz  na emisjach cyfrowych. W 90% przeprowadzaliśmy łączności ze stacjami krajowymi , aby przybliżyć zwłaszcza młodemu pokoleniu  krótkofalowców  naszą akcję z przed dwudziestu lat i dać możliwość zaliczenia ciekawego prefiksu. W trakcie tej aktywności w eterze   media  zasygnalizowały  w lokalnej prasie  oraz  radiu naszą eterową akcję oraz  specjalną stronę internetową wraz z kanał klubu SP6PAZ na YouTube. Ogółem przeprowadziliśmy 1.085 obustronnych łączności , głównie na 80 i 40 metrach. Operatorzy HF1997OP uczestniczyli również w pięciu krajowych zawodach na falach krótkich. Operatorami HF1997OP byli Koledzy: Janek SP6IHE , Andrzej SP6RTX ( ex:SP6DYK) oraz piszący te słowa SP6DVP. Na początku sierpnia wszystkie karty QSL zostaną wysłane do  CB QSL w Bydgoszczy oraz załadowane na LoTW. Przy okazji informujemy , że karty QSL prosimy wysyłać via SP6PAZ - biuro QSL  OT-11 . Chcieliśmy również podziękować wszystkim operatorom indywidualnym oraz  operatorom stacji klubowych za tak liczne wołanie naszej stacji oraz za przeprowadzenie z nami łączności. Do usłyszenia we wrześniu br. pod kolejnym znakiem okolicznościowym SN50PAZ  z okazji 50-lecia działalności Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ  1967-2017 w Opolu.
Opole 23 lipca 2017, tekst i zdjęcia  Krzysztof Bieniewski SP6DVP

Wyniki stacji z OT-11 w SPDX Contest

Krzysztof SP6DVP przygotował zestawienie stacji z naszego opolskiego oddziału OT-11 które brały udział w zawodach SPDX Contest 2017.

Wśród nich są również członkowie naszego klubu SP6PAZ. Pobierz zestawienie (MS DOC)

Uroczystości 20 rocznicy powodzi tysiąclecia

 

W dniu dzisiejszym 3 lipca b.r. w miejscowości Zdzieszowice koło Kędzierzyna Koźla odbyła się uroczystość poświęcona 20 rocznicy wielkiej powodzi w 1997 roku. Uroczystość ta odbyła się przy pomniku upamiętniającym ofiary z naszego województwa , które straciły życie w trakcie wielkiej wody , która zalała znaczne tereny położone po obu stronach Odry oraz innych rzek na terenie województwa opolskiego. W uroczystości pod pomnikiem ofiar Powodzi Tysiąclecia wzięli udział przedstawiciele władz rządowych , przedstawiciele resortów mundurowych oraz władz lokalnych. Wśród zaproszonych wielu gości przez  Wojewodę Opolskiego znalazł się też prezes naszego Oddziału Terenowego PZK w Opolu kolega Paweł Pośpiech SQ6DXP. W trakcie spotkania  głos zabrał nasz prezes Paweł, który w kilkuminutowym wystąpieniu przedstawił kulisy naszej spontanicznej akcji w zabezpieczaniu łączności przez krótkofalowców z naszego województwa oraz z kraju. SQ6DXP jako kolejny w ostatnim czasie przedstawiciel naszego środowiska udzielił wywiadu dla Radia Opole , w którym również zaakcentował nasz udział przed dwudziestu laty w niesieniu pomocy i utrzymywaniu łączności z zalanych terenów. Wywiad przeprowadziły dwie panie redaktorki Agnieszki – Agnieszka Stefaniak oraz Agnieszka Pospiszyl. Po oficjalnych przemówieniach nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem ofiar Powodzi Tysiąclecia. Był to hołd oddany ośmiu  ofiarom, które straciły życie w tragicznym lipcu 1997 roku.

Na zakończenie prezes naszego OT-11 PZK Opole wręczył wojewodzie materiały historyczne o udziale naszego krótkofalarskiego środowiska w akcji niesienia pomocy oraz w zabezpieczaniu łączności  przez krótkofalowców oraz bardzo szerokiej współpracy ze sztabem przeciwpowodziowym w Opolu. W materiałach znalazły się wszelkiego rodzaju artykuły z prasy lokalnej oraz krajowej , z miesięczników krótkofalarskich takich jak MK QTC oraz Świata Radio. Audycje radiowe z udziałem naszych kolegów krótkofalowców z przed dwudziestu laty oraz zdjęcia. Obszerny materiał fotograficzny z tej uroczystości dostępny jest na stronie Radia Opole  (www.radio.opole.pl)

 

Zdzieszowice 3 lipca 2017

tekst i zdjęcia Krzysztof Bieniewski SP6DVP       

Więcej artykułów…