Jesteś teraz tu

Home Aktyw klubu Silent Key

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Odeszli od nas - Silent Key

Antoni Olczyk SP6EJY - SK

 

Wspomnienie o Antonim  Olczyk  SP6EJY   1946 -2017
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 15 maja 2017 roku w wieku 71 lat zmarł nasz Kolega oraz długoletni członek klubu Antoni Olczyk SP6EJY z Opola. Urodził się w dniu 23 lutego 1946 roku we Włoszczowie woj. Kieleckie. Jesienią w 1951 roku wraz z rodzicami przeprowadził się do Opola, w którym mieszkał, uczył się i pracował zawodowo aż do chwili śmierci. W Opolu uczęszczał do szkoły podstawowej, później do szkoły zawodowej o specjalności radiomonter. Uczęszczał do Technikum Energetycznego – gdzie ukończył naukę na wydziale radiowym. Pierwszą pracę zawodową podjął w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym W Opolu. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w roku 1967 przeniósł się do Ligi Obrony Kraju w Opolu, gdzie zajmował stanowisko kierownika radioklubu. W dniu 28 kwietnia 1968 roku zdał egzamin przed Komisją Egzaminacyjną PZK w Opolu i uzyskał świadectwo uzdolnienia. 10 kwietnia 1970 roku składa wniosek o uzyskanie licencji kategorii pierwszej. W dniu 1 października 1970 roku uzyskuje zezwolenie kategorii pierwszej oraz upragniony znak SP6EJY. Wcześniej w roku 1969 rozpoczął pracę w Zarządzie Wojewódzkim Ligi Obrony Kraju na stanowisku kierownika warsztatu Wydziału Łączności ZW LOK w Opolu. Jego praca zawodowa zawsze była związana ściśle z radiokomunikacją i łącznością profesjonalną. Wielokrotnie jako pracownik warsztatów radiowych ZW LOK uczestniczył w krajowych zawodach łowy na lisa oraz zawodach radio-mechaników. Kilka krotnie był odznaczany resortowymi odznaczeniami nadawanymi przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju. Po rozpadzie struktur LOK w Opolu przeniósł się do Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ gdzie był członkiem prawie przez 30 lat. Posiadał wielką wiedzę techniczną i praktyczną z  radiotechniki, z którą zawsze dzielił się z młodszymi kolegami w klubie. Wielokrotnie pomagał w przygotowaniu młodych ludzi do egzaminu na świadectwo uzdolnienia kategorii pierwszej i drugiej. Często go można było usłyszeć na pasmach amatorskich, głównie na 80 i 40 metrach. Po przejściu na zasłużoną emeryturę udzielał się w pracach na rzecz naszego klubu oraz lokalnego środowiska krótkofalarskiego. Był jednym z uczestników akcji w czasie powodzi w 1997 roku. Zawsze mogliśmy na Niego liczyć. Był sumienny, pracowity i bardzo uczynny wobec kolegów. Miał wiele planów na przyszłość. Ciągle eksperymentował z różnymi antenami oraz z balunami do nich. Budował zwłaszcza proste anteny drutowe, na których niejednokrotnie mieliśmy okazję pracować z polowego (terenowego)  QTH. Cieszył się zawsze z naszych sukcesów sportowych oraz organizacyjnych. Za swoją działalność w klubie oraz na rzecz PZK Opole w roku 1999  na wniosek Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ został odznaczony Honorową Odznaką Polskiego Związku Krótkofalowców Nr  522. Odszedł kolejny wspaniały Kolega z naszego grona, na którego zawsze mogliśmy liczyć.

Cześć Jego pamięci.

Koledzy z klubu SP6PAZ                         

Jerzy Ledwig SP6UK - SK

 

Wspomnienie o Jurku SP6UK


Krótkofalowcy Opolszczyzny ponieśli ogromną stratę. W wieku 53 lat, dnia 10 czerwca 1982 r. zmarł nagle Kolega Jerzy Ledwig SP6UK, długoletni sekretarz oraz kierownik Biura ZOW PZK w Opolu. Ta wybitna postać wśród krótkofalowców Opolszczyzny odegrała w ciągu prawie 25 lat pracy społecznej wielką rolę w rozwoju i popularyzacji  sportu krótkofalarskiego. Kolega Jerzy SP6UK był założycielem Polskiego Związku Krótkofalowców na Opolszczyźnie. Jesienią 1957 r. na pierwszym inauguracyjnym Zjeździe powołano do życia Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PZK w Opolu. Od pierwszych dni powstania Oddziału SP6UK był zaangażowany w pracy Zarządu. Równolegle z pracą społeczną bardzo dobrze wywiązywał się ze swoich obowiązków w macierzystym zakładzie pracy, gdzie przepracował ponad dwadzieścia lat, a od prawie dwóch lat piastował odpowiedzialne stanowisko dyrektora. Był cenionym fachowcem, lubianym przez swoją załogę. Mimo pracy zawodowej oraz dużych obowiązków rodzinnych zawsze był obecny w każdy wtorek i piątek w siedzibie ZOW PZK. Umiał rozwiązywać niekiedy nawet bardzo trudne problemy. W naszym Związku Jego decyzje były zawsze aprobowane przez ogół. Od wielu lat był również wykładowcą na wielu kursach krótkofalarskich, organizowanych na terenie Opola. To z pod Jego ręki wyszło wielu utalentowanych młodych adeptów sportu krótkofalarskiego. Posiadał duży talent pedagogiczny i organizacyjny. Był współzałożycielem powstałego przed szesnastu laty Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ, jego członkiem oraz kierownikiem radiostacji. To między innymi z Jego inicjatywy i zaangażowania ZOW PZK oraz klub SP6PAZ otrzymały piękne i nowoczesne pomieszczenia przy ul. Koszyka w Opolu. Kolega Jerzy był aktywnym krótkofalowcem w eterze. Posiadał wiele dyplomów krajowych i zagranicznych, był członkiem SPDXM oraz DIGU. Niedawno uzyskał 106 potwierdzony kraj. Miał zamiar zgłosić swój akces do SPDXC Klubu – niestety nie zdążył. SP6UK – zawsze pogodny i pełen werwy, cieszył się z osiągnięć krótkofalowców Opolszczyzny.

 

Te osiągnięcia naszych kolegów z województwa były też cząstką Jego osiągnięć. Przez pewien czas był zastępcą KF-managera SP. Opracowywał z wielką skrupulatnością między innymi wyniki IC oraz współzawodnictwo sportowe. Wiele razy był wybierany z naszego grona delegatem na Krajowy Zjazd PZK. Aktywnie uczestniczył jako członek ZG PZK w jego pracach. Kilka dni przed śmiercią brał udział w posiedzeniu ZG PZK oraz ZOW PZK. Miał wiele planów na przyszłość, między innymi w związku z przypadającym  jesienią br. piękny jubileusz 25-lecia powstania Oddziału w Opolu. Był wzorem dobrego człowieka, krótkofalowca, ojca rodziny, lubianym przez otoczenie. Za swoje zasługi w rozwoju krótkofalarstwa został odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi, srebrnym i brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, złotą i srebrną Odznaką Zasłużonego Pracownika Łączności oraz Odznaką Honorową PZK. Odszedł od nas człowiek, którego będzie nam bardzo brak, lecz pamięć o Jurku SP6UK zostanie w nas na zawsze. Cześć Jego pamięci.          
SP6DVP    SP6CIK
przedruk z Biuletynu PZK NR 7-8 / 1982

Karol Ferstera SP6CRB - SK

 

KAROL  FERSTERA  SP6CRB   1936 - 2015   S.K.
Z przykrością informujemy, że w dniu  10  lutego w wieku 79 lat zmarł nasz Kolega  Ś.P. Karol FERSTERA SP6CRB ze Strzelec Opolskich. Karol urodził się 28  stycznia 1936 roku w Zawadzkiem. Od wczesnych lat 60-tych zaczął interesować się łącznością oraz krótkofalarstwem. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę zawodową w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Opolu – Delegatura w Strzelcach Opolskich. Przez cały okres swojej pracy był związany z w/w urzędem, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.   Na początku roku 1967 wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu. Otrzymał znak nasłuchowy SP6-7005. 5 marca 1967 przystąpił do egzaminu na uzyskanie zezwolenia licencji pierwszej kategorii. W dniu 2 grudnia 1967 otrzymał swoją pierwszą licencję i znak SP6CRB. Był członkiem  klubu PZK nr 9. Jesienią 1967 wstąpił do Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ przy WDK w Opolu. Po uzyskaniu licencji rozpoczął pracę  w eterze na RBM-1 oraz antenie long-wire. Był bardzo aktywny w paśmie 80-cio i 40-metrowym. Brał czynny udział w klubowych imprezach propagujących krótkofalarstwo na terenie miasta Opola oraz Strzelec Opolskich. Udzielał się również w okresie 1967 – 1980 w klubie LOK SP6KEN ze Strzelec Opolskich. Bardzo często wraz kolegami: Alfredem SP6MO, Ewaldem SP6AEW, Krystianem SP6BQA (DL3EBJ), Józefem SP6CRL, Jurkiem SP6CRK – brał udział w zawodach na UKF – Polny Dzień oraz VHF Contest. Najczęściej z okolic Góry Świętej Anny oraz z wieży w lasach koło Wierchlesia. Za zasługi dla klubu SP6PAZ oraz PZK, w 1992 roku został odznaczony Odznaką Honorową PZK Nr 317.
Jego pogrzeb odbył się 14 lutego 2015 roku. Został pochowany na cmentarzu w Zawadzkiem obok swoich rodziców.
Cześć Jego pamięci


Piastowski Klub Krótkofalowców  SP6PAZ

BOGUSŁAW (BOB) FAJFUR SP8TQ ex: SP6TQ , 3Z6TQ S. K

 

Ze smutkiem informujemy , że w dniu 26 stycznia 2014 roku w Opolu zmarł nasz Kolega Bogusław FAJFUR  SP8TQ ( ex SP6TQ , 3Z6TQ ) . Dla młodszych Kolegów przypomnę , że Kolega Bogdan był jednym z założycieli pierwszego klubu krótkofalowców na Opolszczyźnie SP6KAZ działającego przy Technikum Materiałów Wiążących w Opolu. W tym też klubie wraz z innymi entuzjastami krótkofalarstwa przygotowywał podwaliny do stworzenia w 1957 roku Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu. Od 1967 roku przeniósł się do nowo powstałego klubu SP6PAZ  (Piastowski Klub Krótkofalowców) w , którym pełnił wiele funkcji od prezesa do kierownika radiostacji SP6PAZ . Posiadał wielką wiedzę techniczną oraz wielkie umiejętności operatorskie .Jego ulubioną emisją była zawsze telegrafia na której przeprowadził wiele tysięcy łączności. Bardzo często uczestniczył w zawodach krajowych oraz międzynarodowych zdobywając wysokie lokaty .Przez wiele lat był  też członkiem wojewódzkiej komisji egzaminacyjnej przy ZOW PZK w Opolu. Prowadził też kursy krótkofalarskie w klubie SP6PAZ . Z pod jego opieki wyszło w tym okresie wielu młodych i zdolnych krótkofalowców . Był wzorem krótkofalowca dla wielu członków klubu SP6PAZ i nie tylko . Za swoją działalność w latach 70-tych na wniosek ZOW PZK w Opolu został odznaczony Honorową Odznaką PZK o numerze 96 . Od 1 stycznia 1966 roku został członkiem SPDXC z numerem 74. Po reorganizacji administracyjnej w kraju służbowo przenosi się do Przemyśla. Tam też kontynuował  swoją działalność krótkofalarską .
Cześć Jego pamięci

 


Krzysztof  SP6DVP – 3Z6V

Stanisław Borowik SP6LK - SK

 

Z wielkim smutkiem informujemy, że nasz wieloletni QSL Manager OT11 Kolega Stanisław Borowik SP6LK zmarł w dniu 12 maja 2013.
ŚP. Stanisław BOROWIK SP6LK  z łącznością  zetknął się we wczesnych  latach pięćdziesiątych  w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej. Pierwsze kroki stawiał jako niezrzeszony nasłuchowiec w latach 1954 do 1956. 11 grudnia 1956 roku otrzymał swój znak nasłuchowy  SP6-510. Po pomyślnym  zdaniu egzaminu w lipcu 1957 roku otrzymał licencję ze znakiem nadawczym SP6LK. Pierwszą łączność przeprowadził w dniu 11 sierpnia 1957 roku w paśmie 80 metrowym telegrafią ze stacją amatorską  OK1LD. Swoje pierwsze łączności przeprowadzał na sprzęcie demobilowym pozyskanym z wojska. Pierwszym nadajnikiem było urządzenie z lampą GU-7 w stopniu końcowym, odbiornikiem USP-9 i anteną LW 41 m. Po przekształceniu się LPŻ w Ligę Obrony Kraju i powołaniu Zarządu Wojewódzkiego LOK został aktywnym członkiem  w/w organizacji w sekcji łączności. Od pierwszych chwil włączył się w wir społecznej pracy na rzecz LOK oraz  PZK. Przez wiele lat prowadził na kursach krótkofalarskich szkolenie z zakresu nauki telegrafii oraz praktycznej obsługi radiostacji amatorskiej i był związany z klubami SP6KBR i SP6KGN. Od roku 1990 był członkiem Piastowskiego Klubu krótkofalowców SP6PAZ, a w ostatnich latach był członkiem klubu SP6PSP. Bardzo często uczestniczył w krajowych zawodach radiostacji klubowych  jako operator stacji SP6KBR, SP6KGN oraz SP6PAZ. Głównie pracował na telegrafii zawsze używając klucza sztorcowego. Przeprowadził prawie 200 tysięcy łączności z  320 podmiotami DXCC, w tym kilka  unikatów z lat 60-tych i 70-tych. Na swoim koncie ma też 253 dyplomy ze wszystkich kontynentów. Przez wiele lat piastował funkcję  QSL managera  ZOT PZK  w Opolu oraz był członkiem Zarządu Oddziału. Za swoją działalność został wielokrotnie wyróżniony  odznakami LPŻ i  LOK. Również został odznaczony Honorową Odznaką PZK, a w 2004 roku Złotą Odznaką PZK. Stanisław był jednym z najaktywniejszych  nadawców w województwie  opolskim, a jednocześnie służył nam wszystkim opiekując się naszymi kartami QSL. Z pewnością będzie nam Go bardzo brakowało.
Msza żałobna i pogrzeb odbył się na cmentarzu w Opolu – Półwsi w dniu 17 maja 2013 roku (w piątek) o godz. 12:00.

Opole 17 maja 2013,  Cześć Jego pamięci

Opracowali: Leszek - SP6CIK , Krzysztof - SP6DVP z klubu SP6PAZ


Więcej artykułów…