Jesteś teraz tu

Home Aktyw klubu Silent Key

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Odeszli od nas - Silent Key

Jerzy Ledwig SP6UK - SK

 

Wspomnienie o Jurku SP6UK


Krótkofalowcy Opolszczyzny ponieśli ogromną stratę. W wieku 53 lat, dnia 10 czerwca 1982 r. zmarł nagle Kolega Jerzy Ledwig SP6UK, długoletni sekretarz oraz kierownik Biura ZOW PZK w Opolu. Ta wybitna postać wśród krótkofalowców Opolszczyzny odegrała w ciągu prawie 25 lat pracy społecznej wielką rolę w rozwoju i popularyzacji  sportu krótkofalarskiego. Kolega Jerzy SP6UK był założycielem Polskiego Związku Krótkofalowców na Opolszczyźnie. Jesienią 1957 r. na pierwszym inauguracyjnym Zjeździe powołano do życia Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PZK w Opolu. Od pierwszych dni powstania Oddziału SP6UK był zaangażowany w pracy Zarządu. Równolegle z pracą społeczną bardzo dobrze wywiązywał się ze swoich obowiązków w macierzystym zakładzie pracy, gdzie przepracował ponad dwadzieścia lat, a od prawie dwóch lat piastował odpowiedzialne stanowisko dyrektora. Był cenionym fachowcem, lubianym przez swoją załogę. Mimo pracy zawodowej oraz dużych obowiązków rodzinnych zawsze był obecny w każdy wtorek i piątek w siedzibie ZOW PZK. Umiał rozwiązywać niekiedy nawet bardzo trudne problemy. W naszym Związku Jego decyzje były zawsze aprobowane przez ogół. Od wielu lat był również wykładowcą na wielu kursach krótkofalarskich, organizowanych na terenie Opola. To z pod Jego ręki wyszło wielu utalentowanych młodych adeptów sportu krótkofalarskiego. Posiadał duży talent pedagogiczny i organizacyjny. Był współzałożycielem powstałego przed szesnastu laty Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ, jego członkiem oraz kierownikiem radiostacji. To między innymi z Jego inicjatywy i zaangażowania ZOW PZK oraz klub SP6PAZ otrzymały piękne i nowoczesne pomieszczenia przy ul. Koszyka w Opolu. Kolega Jerzy był aktywnym krótkofalowcem w eterze. Posiadał wiele dyplomów krajowych i zagranicznych, był członkiem SPDXM oraz DIGU. Niedawno uzyskał 106 potwierdzony kraj. Miał zamiar zgłosić swój akces do SPDXC Klubu – niestety nie zdążył. SP6UK – zawsze pogodny i pełen werwy, cieszył się z osiągnięć krótkofalowców Opolszczyzny.

 

Te osiągnięcia naszych kolegów z województwa były też cząstką Jego osiągnięć. Przez pewien czas był zastępcą KF-managera SP. Opracowywał z wielką skrupulatnością między innymi wyniki IC oraz współzawodnictwo sportowe. Wiele razy był wybierany z naszego grona delegatem na Krajowy Zjazd PZK. Aktywnie uczestniczył jako członek ZG PZK w jego pracach. Kilka dni przed śmiercią brał udział w posiedzeniu ZG PZK oraz ZOW PZK. Miał wiele planów na przyszłość, między innymi w związku z przypadającym  jesienią br. piękny jubileusz 25-lecia powstania Oddziału w Opolu. Był wzorem dobrego człowieka, krótkofalowca, ojca rodziny, lubianym przez otoczenie. Za swoje zasługi w rozwoju krótkofalarstwa został odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi, srebrnym i brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, złotą i srebrną Odznaką Zasłużonego Pracownika Łączności oraz Odznaką Honorową PZK. Odszedł od nas człowiek, którego będzie nam bardzo brak, lecz pamięć o Jurku SP6UK zostanie w nas na zawsze. Cześć Jego pamięci.          
SP6DVP    SP6CIK
przedruk z Biuletynu PZK NR 7-8 / 1982

Karol Ferstera SP6CRB - SK

 

KAROL  FERSTERA  SP6CRB   1936 - 2015   S.K.
Z przykrością informujemy, że w dniu  10  lutego w wieku 79 lat zmarł nasz Kolega  Ś.P. Karol FERSTERA SP6CRB ze Strzelec Opolskich. Karol urodził się 28  stycznia 1936 roku w Zawadzkiem. Od wczesnych lat 60-tych zaczął interesować się łącznością oraz krótkofalarstwem. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę zawodową w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Opolu – Delegatura w Strzelcach Opolskich. Przez cały okres swojej pracy był związany z w/w urzędem, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.   Na początku roku 1967 wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu. Otrzymał znak nasłuchowy SP6-7005. 5 marca 1967 przystąpił do egzaminu na uzyskanie zezwolenia licencji pierwszej kategorii. W dniu 2 grudnia 1967 otrzymał swoją pierwszą licencję i znak SP6CRB. Był członkiem  klubu PZK nr 9. Jesienią 1967 wstąpił do Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ przy WDK w Opolu. Po uzyskaniu licencji rozpoczął pracę  w eterze na RBM-1 oraz antenie long-wire. Był bardzo aktywny w paśmie 80-cio i 40-metrowym. Brał czynny udział w klubowych imprezach propagujących krótkofalarstwo na terenie miasta Opola oraz Strzelec Opolskich. Udzielał się również w okresie 1967 – 1980 w klubie LOK SP6KEN ze Strzelec Opolskich. Bardzo często wraz kolegami: Alfredem SP6MO, Ewaldem SP6AEW, Krystianem SP6BQA (DL3EBJ), Józefem SP6CRL, Jurkiem SP6CRK – brał udział w zawodach na UKF – Polny Dzień oraz VHF Contest. Najczęściej z okolic Góry Świętej Anny oraz z wieży w lasach koło Wierchlesia. Za zasługi dla klubu SP6PAZ oraz PZK, w 1992 roku został odznaczony Odznaką Honorową PZK Nr 317.
Jego pogrzeb odbył się 14 lutego 2015 roku. Został pochowany na cmentarzu w Zawadzkiem obok swoich rodziców.
Cześć Jego pamięci


Piastowski Klub Krótkofalowców  SP6PAZ

BOGUSŁAW (BOB) FAJFUR SP8TQ ex: SP6TQ , 3Z6TQ S. K

 

Ze smutkiem informujemy , że w dniu 26 stycznia 2014 roku w Opolu zmarł nasz Kolega Bogusław FAJFUR  SP8TQ ( ex SP6TQ , 3Z6TQ ) . Dla młodszych Kolegów przypomnę , że Kolega Bogdan był jednym z założycieli pierwszego klubu krótkofalowców na Opolszczyźnie SP6KAZ działającego przy Technikum Materiałów Wiążących w Opolu. W tym też klubie wraz z innymi entuzjastami krótkofalarstwa przygotowywał podwaliny do stworzenia w 1957 roku Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu. Od 1967 roku przeniósł się do nowo powstałego klubu SP6PAZ  (Piastowski Klub Krótkofalowców) w , którym pełnił wiele funkcji od prezesa do kierownika radiostacji SP6PAZ . Posiadał wielką wiedzę techniczną oraz wielkie umiejętności operatorskie .Jego ulubioną emisją była zawsze telegrafia na której przeprowadził wiele tysięcy łączności. Bardzo często uczestniczył w zawodach krajowych oraz międzynarodowych zdobywając wysokie lokaty .Przez wiele lat był  też członkiem wojewódzkiej komisji egzaminacyjnej przy ZOW PZK w Opolu. Prowadził też kursy krótkofalarskie w klubie SP6PAZ . Z pod jego opieki wyszło w tym okresie wielu młodych i zdolnych krótkofalowców . Był wzorem krótkofalowca dla wielu członków klubu SP6PAZ i nie tylko . Za swoją działalność w latach 70-tych na wniosek ZOW PZK w Opolu został odznaczony Honorową Odznaką PZK o numerze 96 . Od 1 stycznia 1966 roku został członkiem SPDXC z numerem 74. Po reorganizacji administracyjnej w kraju służbowo przenosi się do Przemyśla. Tam też kontynuował  swoją działalność krótkofalarską .
Cześć Jego pamięci

 


Krzysztof  SP6DVP – 3Z6V

Stanisław Borowik SP6LK - SK

 

Z wielkim smutkiem informujemy, że nasz wieloletni QSL Manager OT11 Kolega Stanisław Borowik SP6LK zmarł w dniu 12 maja 2013.
ŚP. Stanisław BOROWIK SP6LK  z łącznością  zetknął się we wczesnych  latach pięćdziesiątych  w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej. Pierwsze kroki stawiał jako niezrzeszony nasłuchowiec w latach 1954 do 1956. 11 grudnia 1956 roku otrzymał swój znak nasłuchowy  SP6-510. Po pomyślnym  zdaniu egzaminu w lipcu 1957 roku otrzymał licencję ze znakiem nadawczym SP6LK. Pierwszą łączność przeprowadził w dniu 11 sierpnia 1957 roku w paśmie 80 metrowym telegrafią ze stacją amatorską  OK1LD. Swoje pierwsze łączności przeprowadzał na sprzęcie demobilowym pozyskanym z wojska. Pierwszym nadajnikiem było urządzenie z lampą GU-7 w stopniu końcowym, odbiornikiem USP-9 i anteną LW 41 m. Po przekształceniu się LPŻ w Ligę Obrony Kraju i powołaniu Zarządu Wojewódzkiego LOK został aktywnym członkiem  w/w organizacji w sekcji łączności. Od pierwszych chwil włączył się w wir społecznej pracy na rzecz LOK oraz  PZK. Przez wiele lat prowadził na kursach krótkofalarskich szkolenie z zakresu nauki telegrafii oraz praktycznej obsługi radiostacji amatorskiej i był związany z klubami SP6KBR i SP6KGN. Od roku 1990 był członkiem Piastowskiego Klubu krótkofalowców SP6PAZ, a w ostatnich latach był członkiem klubu SP6PSP. Bardzo często uczestniczył w krajowych zawodach radiostacji klubowych  jako operator stacji SP6KBR, SP6KGN oraz SP6PAZ. Głównie pracował na telegrafii zawsze używając klucza sztorcowego. Przeprowadził prawie 200 tysięcy łączności z  320 podmiotami DXCC, w tym kilka  unikatów z lat 60-tych i 70-tych. Na swoim koncie ma też 253 dyplomy ze wszystkich kontynentów. Przez wiele lat piastował funkcję  QSL managera  ZOT PZK  w Opolu oraz był członkiem Zarządu Oddziału. Za swoją działalność został wielokrotnie wyróżniony  odznakami LPŻ i  LOK. Również został odznaczony Honorową Odznaką PZK, a w 2004 roku Złotą Odznaką PZK. Stanisław był jednym z najaktywniejszych  nadawców w województwie  opolskim, a jednocześnie służył nam wszystkim opiekując się naszymi kartami QSL. Z pewnością będzie nam Go bardzo brakowało.
Msza żałobna i pogrzeb odbył się na cmentarzu w Opolu – Półwsi w dniu 17 maja 2013 roku (w piątek) o godz. 12:00.

Opole 17 maja 2013,  Cześć Jego pamięci

Opracowali: Leszek - SP6CIK , Krzysztof - SP6DVP z klubu SP6PAZ


Ignacy Mucha SP6FIK - SK

 

IGNACY MUCHA SP6FIK S.K.
W dniu 21 maja 2011 roku w godzinach porannych w wieku 64 lat zmarł nasz Kolega Ś.P Ignacy Mucha – długoletni członek klubu SP6PAZ oraz OT PZK w Opolu. Kolega Ignacy Mucha urodził się we Wrońsku 4 sierpnia 1947 roku. W roku 1954 rozpoczął naukę w szkole podstawowej , którą ukończył w 1961. Po ukończeniu podstawówki przyjechał do Opola , gdzie rozpoczął naukę w szkole Rzemiosł Budowlanych , którą ukończył w czerwcu 1965 roku. Już jako młody chłopak w czasie nauki w Opolu zaczął się interesować  krótkofalarstwem. W związku z tym , że mieszkał w Bursie Szkolnej przy ul. Torowej miał bliski kontakt z klubem LOK SP6KBR , który mieścił się na ulicy Św. Jacka w Opolu. Tam jako młody adept pogłębiał swoją wiedzę techniczną oraz praktyczną . Poznał w tym czasie wielu starszych Kolegów, którzy z wielką pasją działali w klubie SP6KBR . W 1966 roku wstąpił w szeregi Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu – otrzymał znak nasłuchowy SP6-6132 i rozpoczął intensywną pracę jako nasłuchowiec. Używał do tego celu głównie sprzętu demobilowego jak: odbiornik 10RT oraz RBM -1 . Konstruował też swoje pierwsze konwertery do nasłuchu na pasmach amatorskich. Jesienią 1967 roku zapisał się do Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ – działającego w tym czasie przy Wojewódzkim Domu Kultury w Opolu na ul. Strzelców Bytomskich 8. Jako uczeń Technikum Budowlanego oraz mieszkaniec Bursy Szkolnej założył tam koło radiotechniczne , gdzie starał się swoim młodszym Kolegom z klas zawodowych i technicznych propagować krótkofalarstwo. Po ukończeniu Technikum Budowlanego od 1 sierpnia 1968 rozpoczął pracę zawodową w Warsztatach Szkolnych jako starszy planista . Następnie odbył dwuletnią zasadniczą służbę wojskową w jednostce inżynieryjnej . Tam też poznał swoich Kolegów , krótkofalowców oraz oficerów jednostki , którzy również byli krótkofalowcami. Po wojsku dalej kontynuował pracę w Warsztatach Szkolnych , które zmieniły nazwę na Zakład Remontowo Budowlany przy Kuratorium Oświaty w Opolu. Tam przez wiele lat pracował jako nauczyciel zawodu. Posiadał bardzo dużą wiedzę techniczną i praktyczną z radiotechniki. W jego podręcznej bibliotece zawsze znajdowały się najnowsze książki z dziedziny radiotechniki oraz pozycje związane z krótkofalarstwem poradniki , biuletyny , oraz inne czasopisma związane z techniką , radiokomunikacją. W roku 1971 przystąpił do egzaminu na świadectwo uzdolnienienia pierwszej kategorii. W dniu 8 maja 1972 roku przeprowadził swoje pierwsze QSO w paśmie 80-cio metrowym o godzinie 15.30 ze stacją SP1FBY na telegrafii. Rzadko pokazywał się w eterze , większość swojego czasu poświęcał na konstruowaniu swoich układów i konstrukcji. Był kilka razy wybieranym w skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Opolu. Przez dwie kadencje pełnił odpowiedzialną funkcję magazyniera sprzętowego . Był też skarbnikiem Oddziału PZK w Opolu. Kilkanaście razy wybierany był również w skład Zarządu klubu SP6PAZ. Bardzo dużo wolnego czasu poświęcił na pracę społeczną w klubie SP6PAZ. Przy różnego rodzajach imprezach organizowanych przez klub pomagał , doradzał i współorganizował pokazy plenerowe. Prawie wszystkie wyprawy klubowe oraz zawody , w których klub brał udział były przez niego obsługiwane. Posiadał duże umiejętności logistyczne i organizacyjne. Często organizował transport ze swojego zakładu pracy, Był wyrozumiałym i uczynnym Kolegą. Zawsze starał się pomagać klubowi oraz jego członkom w różnych sprawach krótkofalarskich i nie tylko. Od roku 2001 zaczął chorować na serce. Przeszedł zawał  i od tego czasu z każdą chwilą jego stan się pogarszał. Miał jeszcze wiele planów na dalszą część swojego życia. Marzył , że po przejściu na zasłużoną emeryturę powróci w swoje rodzinne strony, na wieś  i tam zbuduje   stację contestową z odpowiednimi antenami nadawczymi i odbiorczymi. Chciał , aby klub nasz SP6PAZ miał wreszcie z prawdziwego zdarzenia odpowiednie miejsce do pracy w zawodach światowych. W związku z tym , że był nauczycielem zawodu przeszedł na wcześniejszą emeryturę . Przez całe swoje uczniowskie i dorosłe życie był związany z Opolem oraz z Bursą Szkolną przy ul. Torowej. Jeszcze dwa dni wcześniej przed swoją śmiercią - uczestniczył z Kolegami z Opola w corocznym spotkaniu krótkofalowców w Kościerzycach koło Brzegu. Od 1 maja 2011 był już na swojej upragnionej emeryturze – niestety nie doczekał pierwszej wypłaty , którą miał otrzymać z końcem maja 2011. Za swoje zasługi dla PZK Opole oraz klubu SP6PAZ został odznaczony w roku 1992 Honorową Odznaką PZK nr. 321. Jego zwłoki znaleziono rano , tego makabrycznego odkrycia dokonał  jego bardzo dobry Kolega - Eugeniusz Klonowski SP6DIL w jego pokoju  – niestety już nie żył. Pogrzeb i msza święta za Jego duszę odbył się w dniu 27 maja 2011 w piątek o godzinie 15.00 w miejscowym Kościele Parafialnym w miejscowości Brzyków  powiat Łask  . Spoczął obok swoich rodziców. W pogrzebie obok rodziny uczestniczyli również Koledzy : prezes PZK OT11 Leszek Przybylak SP6CIK , Krzysztof Bieniewski SP6DVP , Jan Siedlaczek SP6DMJ , Irena Siedlaczek SP6OUY , Klonowski Eugeniusz SP6DIL , Edward Plisiuk SP6LUY z Nysy , Ryszard Drytkiewicz  SP6OUQ z Nysy ,

Galeria zdjęć Ignaca SP6FIK
Opole dnia 28 maja 2011
Cześć Jego pamięci


Opracował Krzysztof SP6DVP

Więcej artykułów…