Jesteś teraz tu

Home Informacje

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Informacje

Obchody 800 lat miasta Opola

W roku 2017 obchodzony będzie jubileusz  800 lat Opola. Jako krótkofalowcy mieszkańcy Opola , chcieliśmy również przyłączyć się tego wspaniałego jubileuszu. W związku z tym z inicjatywy członków Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców oraz  członków najstarszego Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ – postanowiliśmy  uruchomić okolicznościową amatorską stację krótkofalową pod znakiem  HF 800 O. Stacja będzie czynna od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku. Głównym zamierzeniem po przez pracę w eterze na pasmach amatorskich będzie popularyzacja naszego pięknego miasta Opola wśród krótkofalowców w kraju oraz na świecie. Będzie to również połączone z dwoma jubileuszami:  naszego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu  który w 2017 roku obchodzi 60 lat istnienia ( 1957-2017) ,oraz najstarszego klubu : Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ , który w roku 2017 obchodzić będzie 50 lat swojej  działalności  (1967-2017). Stacja okolicznościowa obsługiwana będzie przez członków w/w  klubu oraz innych krótkofalowców należących do Oddziału Terenowego PZK w Opolu. Więcej informacji będzie można uzyskać na stronach internetowych klubu SP6PAZ www.sp6paz.pl  oraz na stronie OT-11 PZK Opole.


Krzysztof  Bieniewski  SP6DVP

Konkurs na logo jubileuszowe

Szanowne koleżanki i koledzy.

W 2017 roku klub SP6PAZ obchodzić będzie jubileusz 50-ciu lat istnienia. Wydarzenie to pragniemy uczcić między innymi rocznicowym logo klubowym, które będzie naszym herbem klubowym w roku jubileuszu. W związku z tym ogłaszamy otwarty konkurs na projekt logo jubileuszowego. Znak ten w zamyśle powinien jednoznacznie być związany ze znakiem klubowym, przynależnością do PZK, obchodzonym jubileuszem, miejscem działania, barwami Opola i województwa. Będzie on znajdował się na materiałach związanych z obchodami jubileuszu (znaczkach, koszulkach, kartach QSL). Zgłoszenia w postaci znaku graficznego najlepiej umożliwiającego dowolne skalowanie, zawierające dane pomysłodawcy logo oraz jego adres e-mail prosimy przysyłać na adres podany na stronie klubowej w zakładce kontakt lub na adresy członków zarządu do końca stycznia 2017r. Konkurs rozstrzygniemy głosami klubowiczów na pierwszym spotkaniu klubowym w lutym 2017r.

Spotkanie krótkofalowców OT-11 PZK Opole 3.12.2016

W dniu 3 grudnia 2016 roku (sobota) w siedzibie Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ-SN6O w Czarnowąsach  koło Opola o godzinie 10.15 odbyło się spotkanie członków i sympatyków OT-11 PZK Opole. W spotkaniu uczestniczyło 44 osoby. Wśród zaproszonych gości obecni byli : Prezes PZK Kolega Waldemar Sznajder 3Z6AEF, Leszek Przybylak SP6CIK Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej przy ZG PZK , Janusz Węgrzyn SP9FIH , Jerzy Masłoń SP9TCE członkowie wrześniowej wyprawy do Albanii ZA/ZA1P. Na początku spotkania Kolega prezes PZK – Waldemar 3Z6AEF przedstawił zgromadzonych krótkie sprawozdanie z dotychczasowej działalności władz Polskiego Związku Krótkofalowców. Następnie prezes OT-11 PZK Opole - Kolega Paweł SQ6DXP nakreślił obecną sytuację w naszym Oddziale Terenowym PZK w Opolu. Po tych dwóch wystąpieniach nastąpiła miła uroczystość - wręczania Odznak Honorowych PZK przyznanym członkom naszego klubu oraz Kolegom z województwa. Z rąk prezesa PZK Odznaki Honorowe otrzymali: Eugeniusz Klonowski SP6DIL , Jarosław Misiak SP6OJK , Paweł Pośpiech SQ6DXP , Bernard Wystub SQ6DXZ – wszyscy z klubu SP6PAZ , Henryk Wróbel SP6LUP z Krapkowic , Robert Homoncik SP6OJE z Kędzierzyna Koźla , Mariusz Bujakiewicz SP6YG długoletni członek klubu SP6KEP z Leśnicy. Wręczone zostały również dwie deski okolicznościowe przyznane przez nasz OT-11 dla naszych seniorów: Andrzej Komuszyński SP6JU za 60 lat pracy radioamatorskiej oraz Wiktor Szydło SP6BFL  za 52 letnią przynależność do PZK – obaj wyróżnieni to również członkowie klubu SP6PAZ.

Wręczone zostały dyplomy za tegoroczne międzynarodowe zawody SPDX Contest 2016 – klub HF50KDA z Olesna za zajęcie 7 miejsca w kategorii stacji klubowych, SP6OJE za drugie miejsce w kategorii stacji indywidualnych na telegrafii w paśmie 40M oraz SP6DVP za drugie miejsce w kategorii stacji indywidualnych w paśmie 40M na SSB. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się prezentacja naszych Kolegów, którzy byli uczestnikami tegorocznej wyprawy DX-owej do Albanii ZA/ZA1P. Prezentacja była przygotowana przez Jarka SP6OJK oraz Leszka SP6CIK. Przedstawiono wiele zdjęć z tej wyprawy oraz statystyki z przeprowadzonych łączności. Kolejną prezentację o antenach używanych na tej wyprawie przygotował Franek SP6JZL (DL6EBH).  Zademonstrował swoją konstrukcję anteny 4 SQ na pasmo 40M oraz 2 verticale fazowane na pasmo 80M wraz ze skrzynkami sterowania i przełączania kierunków. Franek odpowiadał również wielu zainteresowanym Kolegom na liczne pytania z dziedziny budowy anten pionowych. W czasie przerw kilkunastu Kolegów wymieniało się swoimi spostrzeżeniami i uwagami z pracy w zawodach CQ WW CW 2016, które odbyły się w dniach 26-27 listopada. Na spotkaniu można było również odebrać swoje karty QSL oraz przekazać do wysyłki. Jarek SP6OJK jako QSL manager wyprawy ZA/ZA1P wręczył uczestnikom sobotniego spotkania (tym, którzy przeprowadzili łączności z wyprawą) świeżo co wydrukowane u Radka SP5ADX karty QSL. Specjalne słowa podziękowania należą się Koleżance Irenie Siedlaczek SP6OUY (skarbnikowi OT-11) za parzenie kawy oraz przyjmowanie wpłat składek PZK na rok 2017. Nad całością prac związaną z przygotowaniem sali czuwał prezes klubu - Kolega Robert SP6EK oraz członek zarządu klubu – Kolega Krzysztof SQ6KIV.

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć z imprezy.
Opole 3 grudnia 2016

opracował : Krzysztof SP6DVP-3Z6V

Więcej artykułów…